Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 590
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0596
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

jpo Vlyssis Aldrouandi
D E G E O D E. s
Cap. V.
SYNONIMA, ET ETYMVM.
rONest infiniijprorsus negotij assignarc causam, cur post ^iiteai^
* immediateagendum sitdcGcodc: quandoquidcmhiciapisestfe^
E rotundus,&pra:di&olapidicognatus,&atctra,qiiamcontinct,co..
? gnoniinatus.Prcterquamquod cx cademmatcria,exquaconstat£ti-
! tes,innatalibusinregratiir. Gra-cisappellarur As(«>t«Jw,&Latinis
pariternoninepte Gcodcsnominatur: cumaddistinclionerB^titii
lapidis,cerram in sua cauitatecomprchcndat.Quinimo si detur lapis,quiaon tetram, F
scdarcnam induratam in aluoconrineat:hic,non Aetitis,scd Geodisnomenpromc-
retur. Deducicur enim hoc vocabnluma voce graca ?*<*, qua? tcrrain significat: vn-
de ytmSSii, tcrrenusexponitur.Geodesergo vocatur,quasilapidosa qua-damar=il-
la.TandemnonnulJiconsiderantesJapidesAetitasaliumlapillumin vciitrcscruarj-
l&tiutttr tesjdeindc Geodem insccondudentem terram,vcJ arcnam,iuerunc liuius opinionij
rinui qw Geodem nomine Aeticis terreni polse insigniri.
NATVRA, DIFFERENTliE, LOCVS.
f-NTER rlloslapides^quosThcophrastuSj&MucianuSjatrcstantePiiniOjparcre
crediderunr,Gcodcsrecensetur,vcGeorgius Agricolarradit. Estaiitcmhicla-
- pisrotundustcrram,aucarenaminsecontinens, qucmuItiAuthoresadccttiam a
speciem Actitis rcferunr, cum cerram, & arenam non sonan tem in catiitatecomple-
Zii. ?. ise fiatur. Anselmus Boetiusscriptum reliquic Geodem colore rubiginis,&n!agnittidine
iapid. pugni inMisniarcperiri, nccnon propeBclsnam Bohemia?,scd nullius valorisdfc_j
prodit,ni(iquislapidibushiiiusgcnctispcrfcfterotiindis,incxplcdcndisiiiaioribiis
bombardis,vti vclir.Itcm CeialpinusnionimcntismandauirJapidcmGcodemcan-
'V didum, figuraoblonga,vtrinq;acumjnata,spccicstcreoriscanirii,propeArctiuirLj
fietml. inueniri, quiexarcnaparumdensataconstarcvidctur:quiuim6(iirangatur,eadcra
roateriaper erustasaggregaca plenus obseruaturjdcinde friabiliscst,adinstarBc-
zaar. Quamobrcm nonnulli hunc inpidcirsfoirassis proBezaar fossiji apudAcgyp-
lios acceperunc. Plinius quoq; Acticem feminam iiuic non absimilem in Alricaria-
icentcm proponit.
Gesnerus, in Jibro Japidum,memorat Geodem durum Misnenscm colorissubrutili
oblongum,magnitudineouiStruthioniscomprchendenteminvreroarcnamduraiii
coloreochra-natiua;,quiaqua;impositusvariumstridOicmcmittit. Posteafflcmmit jj
jdemAuthorGeodisChcmniecnsiscoIomfuscilapidiferrisimiliSjqiiirerralureaiii
complcaitur.TandemidcmGesiicrusdelincacquatuorhuiuslapidisdiitcrcntias.In
primaexhibctglobumrotuduminstarpilarumbombaide. Secundumdicitcllelapi- I
dcmresonantemsubroturidum. TertiumvocatGeodem,qui quaslatusnoarcsonat, I
icdterracroceaestrefcrtus.QuartumPynci feriUatilmilat^osaucemduodccirrt-» I
huiuslapidisdisseretiasobscruauimus,&omncsinhactahelladclineatasc);hil)ci™* I

1
loading ...