Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 596
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0602
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
'jptf " VlyssisAldrouandi
PostrcmoOstracitesquibusdam mmcupatus fuit lapillus habens figuram cham
striata?, tuberosus in parte superiori vcrsus pcripheriam, colorc cinereoinagni,,,^~ E
Ciceris. Itcm Ostracitcs apud nonnullos dicitur illclapisjquiGcrmanis Vulgdvoc/
OtU sost- tur Topfftain, siuc olla fossilis.Has Ollas Ethnici olim, cineribus Cadauerii impofa
g /J~ telJuri commiitcbant, molles sutu sub terra, sed exempta: statim in aere lapidescunt'
ItaquehisoninibusiommiiTiSjtantunimodoadOliracitcmlapidemaDioicoriiic^'
scriptum acccdcmus.

SYNONIMA, ET ETYMVM.

os:

l STRACITI iumsententiamPlinijOstrcanomc^&similitudinemdedc.
■unt. Sed hoc in loco, Gcsnero aunotaiite,Plii)ius deceptus csse videtur;qua-
loquidem Ostracon pro Ostreo vsurpauiticum tamen res sint diuerst,& lapj.
isabvrroqidenominarivaldediscrepent. NamabOstraco.nempcrestasigulinaO-1
olir&tm stracites dcducitur, cum etiam testie Concharum, & turbinatorum in Mari Animan.
'mid/it. tiumcicompai'entur,qua;postcati'!-p^i;o'J'ip^agencraIivocabuIo,&Js'pii«periidiph-
thongum in pcnultima, nuncupantiir: siquidem oVpe■>. per i simplex irt pcnnlcima sunt
eorumspecies. ItaqiOstracitcsDioscoridishabcttcsta;similitudintm,quonianitcsta
iiipcriori ablata in plurcs alios lapidcs scindi.potest, crufla semper intcicedentc. Et.
cnimurpoB(ir,secudumGra'Cos,tcstac>:ponitur,quasitostaiCumvasfiguImumcxnioI,
li crcta fabricatum in fornacc torreatur. Vnde oritut crpaxiiK, vcl oVp«m«sti<jquod te-
sia' similitud jnem imkatur: hinc quoq; nascitur ovasttuapU relcgationis genus,quod
ExiUu*u :e^l,lis'n vtnam couie&is fiebat> propteiea Latini hoc exilij gcnus testulatum indi-
rrf*/ss/«»J§it?runt- „.,,.„,.,. , ., „ . , . ■'
quid, IuniorcsGra;ci,addisserent]amaI]0run\Iapidum,Ostracitem,dequoiiipr£scmia
* * sermohabctur, ^'ioVptorcognominarunt. VetcrcsappelIatuntCeramitem,cumtcilic
■■ colorem,&corticempra?ieierat,&ctiamquiadigitispcrculsusinstarolla;,soniii]m
edat. Verum xipa/«7« veieribusGKecisdicitur,quoniam *tf*i*!i< testam,vel tegulam Q
signisicat.Plinius quoq; affirmat Ceramitem eumdcm csic lapidcm cuni Osttacke, nili
Ijb. 3 6. <". qudd illum c.rrulea: qua;dam bullg tnterdum cingunr.Tandem liic lapis,nonnullisalijs
19. Ollreites vocitatur,sed hoc nomine insigniii debct lapis Ostreis sims is^QuauisOstra.
citem testisiimilem, & Oilreitem rcfcrcntcm formam Oitrcoruni multi Authoresco-
fundant.
NATVRA, D1FFERENTI& LOCVS.
NATVRAM OstracitisPlinius,Dioscorides, Isidorus,Galenus,Matthiolus,&
MyliusexpIicarutiEil.n.liiclapisciustosusscissiiiSj&crustasuperioriablata,
alius apparet lapis in plurcsparitcr scissilis,intercedentesempcr crusta,non
autemIamina,icautpIureslapidcsinstar/f;'dtai'uminvnocomprchendivideamur.
Hiclapis,iuxtartiagnitudmern,&paiitiratem indiiplicidiscriminc constituitur. H
Maior,quiestadiiistarIapidisspecularisfildssiliscrToditurexfossaHcldesheriiii'ad
Septentrionemspetstante. MinornonlongeabHannobcrapropc LindutnPagum '«
tetrapingui,&subuiiidieriiitiir.P]initisprimamOstracitisspecian,admentcmDio. ^
Ztkjj, r. icoridis,i1milemtesta-<liuuJgat.SedPliniusalibialiamOstracitcmprimaspecieduno.
lo, rem constituit, cui Ostrea nomen dedisie astniit. Dcinde tertiam ihati assimila&w
terum in prarsentia de prima tantsim spccie agimus.
Itaq; Oflracites, quirestarsimilitudinem gerit,in montibusSaxonia: inccnto repc-
titur. Altera antcm specics, qua- similitudincm Ostrei reprcscntat,in rupibus e iui deui ^
Saxonia:reperitur:Gesncrnsautem tradit,nosti istemporibus,erui in HcJcIciJkn -
propeantrumaNaniscognominatum^colorcsubrubenti^&illumlocumolimatiiw
multa indicarc testificatur.
loading ...