Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 598
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0604
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

$p8 VlyssisAldrotsandi
DE LAPIDE RENALl.
Cap. IX.
M Q V I V O C A.
Jj R O lapidercnali prima facie intelligi potest calculus, qui in KajL.
Animalium gcneratur, de quo infcriussuo loco vcrba fiCt.Al:':; ra,,.'
1 vt notat Ansclmus Boctius, Ncpliriticu, seu rcnalem lapidein (myJl
doprassium vocant,quoniamad affcCtionesrcnum curandas (mm.
\ perecommendauir. AliusquoqjestNephriticus Iapis,quem VuW
k csiadamjvcllsiadamindigitantasciaticoalfciftu.quemtaljslapiscii.
Cfe>d*quid tAK creditur. Sed de hislapidibus in pra-lentia lcrmononert habeiidusjcuro dc illo F
J& renalilapidcseuIapideSardotantUmvciba siant,qui ad Osti'acitcm,vc!Geodcm
tapis S*r- i multisrefertur. Hic sub duro corticc, & lucido, instar fcrri, tanquam ju mattico
dus. siguramrenumamulanslatibulatur.
SYNONIMA, ETYMVM,
& Descnptio.
NON solumhunclapidemasimilitudineretiumvocantrenaiem^sed etiaiui»
quia affeclibus nephriticis auxilietur. Dcinde a loco natali appellatiir Sar-
dus,quoniam in Sardiniainsula inueniatur. Color lapidisest nigcr, inilar
lhracijlapidis,lucidusledno!idiaphanus:quapropterarmatiiraquadain ohduto
«sse videtur. Iiein est solidus, & compaclus, nccnon ponderosus, & panno confrica- "
tu5incaIcscens,palea$,morcGagatis, vclsuccini trahit. Vcriim quod magisadmira-
-dumest, quinigerrirnusest^&maximiponderis, euaditcai'didissimiis,&leuilliuius,li
spatio horacadenti fcrro impositus igni admoueatur. Quoniam aurem hic erfeclui in
Aluminc cotingere sokt: hinenoimulli iapidcm hunc cx puriori quadaaluminispor-
tionenaturalitcrcompaistiimersecrettidcrunt.AtcuiiinulIumadstriitionisKltigiuii
:n hoclapide gustato obseructur,cogimnr fateri abAluminis natura alicuumcsie.
QuamobreminhancsententiauidcscendimuSjVtdicamus ex matetia quadamvitra ,
constare:Dupiiciaurcmrationemoucmur,priino,quonianihiclaudaturincontVingc-
rnrnm v- d'mrenumIapillis,veluti ab Auiccnna virrum vstum proponitun secundo,quia,inftar
1tum id gladij.veialtcriusaciitiinstruinenti^facultatemabradcnda; scobispossider.
•qwd.
DIFFERENTI/E LOCVX H
6c Faculcas.
MEMINIT Anselmus Boerius renaiis lapidis crusta quasifcrrea muniti,sub
quaiatitantlapillifigurarenis,deindcinucmripiope!5ragam,&coioic_tf
ciTeterreorettilit. Alijhuiusmodilapidem in dtiplid discriniinc codIikik- I
iuntjVnumdixeruntlucMiim.quiinS.udmiamstila pioucmre pcihibcrurjideoque
Sardinomen Jlli assignarunt Altcrum nonitanigrum,ncq;splendidumessc volucrum,
qucm inHjspania etui asseuerarunt.
VtriusqucpuluisinviiiodatusadueisusnephriticosaffcauSj&priECipuecoritraj
lithiasim,&passioncniliiacamvalcrctraditur.ltaquehocinlocoiuiiusla|>iiii^:ir:^
jcones exhiberc dccreuimus, & in priwa tabeJla lapiili cum wairicerepra:sei";'[ljr'
lapis
loading ...