Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 607
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0613
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMctallici Lib. IV. 507
A alia duo genera Ceraunia;eisesctibit, qua>gemma:noji sunt;idcirco dehisin pra-scn- '
tiGapitcverba siuut.
Tandem vtonmegenusKquit]ocationJscuitcmus,craditGcsncrus,inquibusdan___
Heluetij locss Cryitallum iiuncupari lapidcm fiilmi[iis,quodnomen nortro Ccraunia;
_ompetir,velqui3Vi]acumfuJminecadcrccied.ntur,veIquoniampropria figura ful-
mineu lapidem imitetur. Item in quibusdam GaJliariocis,lapis facie ligni obseruatur,
quem olim fuisse lignum, scd diuturaitatc rcmpoi is, in Japidem conucrsum referunt:
quamuisPetrusBelloniusid nunquam ligmvm fuilTe,sedtale quid scmpcra natura__ LigmimL
procreatumesseexistimat. Vtcumquesit.Indigena-/';,>■>■,• deFoudrt, nimiramlapidem pideum.
fitlminisvocitantjCjuodnomcnCctauni.rcoiiucnircinferiusdemonstrauimus.

SYNONIMA, ETYMVM.
B TT TTIC lapisamuItisAuthoribuSj&pra-sertimaGcorgio Agricola vocaturCc-
I—I rauniafa;mininogenerc,sici!tir!rontia,&Oiiibria.Nihilomini[ssatiiis esset,
JL -& vt,iuxtaprimamGrKCorumi[illc^ioncm,masculinQgencreCerauiiias,sicuti
Brontias,&OmbtiasappeIlarctur. Inuenitautemiiocnomeafylminc,quoci[m,aCe-
locadereapud Vulgus crcdirur: ctcniin ««w-».c Gra;cesutmen signisicat. Aut iuxt:__j
aliorum mentcm ita nominatur, quoniam in loco i fulminc icio inucniatur. Quar;__i
Marbodeushuc respiciens rales versus proruJit,
Vemorum rabitm tum /ttrbtdits tijhm atr,
Cum toiitt l/ori ct/tini-ii, umi tnlgurtit tgneustahtr,
JtttbibHs elisiti Cnh eadit ille LptUus,
Cuius ttpttdGrtetos cxtst defttlmine xemen
IWts, /jiiisfe leiis, ijhos eeulitttstlminc taites,
Ijlt Lpts ttiBtitr» reperiripcssi pttUtttr,
yHdentsiaowt.cliGrxcosirmonevoctitus;
C Tiam ijuodnesstlmen, Grsei dixere MpaiWi.
Quibus autetn sanior cst mcns, dccasu buius lapidis valde dubitanc, immd diffitcn-
tur,intcrquosdo_tisTimiilli viriAgricoIa,&Cardanusrecensencur:quinim6& Pli- Lik 57.
niusmagis alicna;opinionisenarracor,quampropria;scntcntia; assertor.dchoc&ipse {*}>. 10.
dubitatjduminquic. Ombritt,auamAliijttilVotiamijoeivit,!'•■tniccrsn&ttts nreutU cadert
cutaimbribut'dititur. Vtinam in ca.eris quoq; ira cautus fuisset. ,
Gesnerus author est hunc lapidem apud Getmanos vatio modo vocari, iuxca varias
sormas.quas sortiturisiquidem aliquando abipsis cognominatur Malieus tlumineuSjin-
terdumCuneusiuImmis,quandoqiannotanccEnccIlio,Donersteim,quiacxnubibus
cumconitru cadere ccedacur. Ulam auiemspecicm, quar formam cunci pra; sc fert, So-
tacusapudPiiniumjiictuIumfortcabatacndovocaricradidic^hincfortassls dimana- Biu(a ^
uit illudBononiense vocabulum( bietca) quo Cnncumintclligunt. Deniq; sunt,qui j^J^q
hosIapidesGloiTopetrasindigiteutpioptermaxinsamiioriim affinicatem, nonfigura,
led substantia durissima, & solidislima, &in superficie splendida. Italisimilesiapides
D saecce cognominanr.
D E S C R I P T I O.
LAPEDES huius gcneris, vt plurimum longi simt digitos quinq; lati tres,& iuxta
parcem,qua;latimmacstcuneumplancrcferunt,cramtudoestpollicaris,duris-
simi.&grauimiiii sunt, lubstantia simili silicibus ,cx quibiisignis ciicitur :quin-
imo intcrdum tam duri sunt, vt Iimam non s.ntiant. Lineis,atq; strijscarent,^ Iiac ra-
lioneaBroncijs discrcpant.de quibus in subsequenti capiicsermo fiabebitur. luxta^.
partcmaquilibrijlapidis, plerumq;apparetforamcnpoI!icis,&a!iquandomaiuscst,
si maior sit iapis. Hqc fbramen est exacie rotundum,cum hoc tamen disctimine, vc vna
pars stc Iatior akera, uon sccus ac foramen in malleis arce fa-tis conspicitur 1 cum ca__
pars foraminis, cui manubrium intromirtitur, latior sempersit.
Omncs
loading ...