Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 620
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0626
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
fco s) Vlyssis Aldrouandi
rum,autvrina?feliumspargunt:itemnoncombustiG vebcmenter fricennir.ljnuuiram fc
cohhj bubuii redolenr.
DIFFERENTIjR

lapidis.

Lihij.

Stetttitti
iapis.

HI lapidessubstantia^coJorejOdorCjstruiSuraimagnJtudinejparuitatej&vir.
tute , varia discriminasortiuntur. Primttus aliqua substantia adco dura ,&
compattaconstanr,vrpercussitanquamiiliccsigneasscinti!!aseuomat. Alij
in cauitate substantiaro terream candidam, vel arenosam, vc-I lapideam continent.
Quoad colortm, aJiosalbos, alios cincrcos,alios nigros conspicati sumns, quospo.
. stremosGcrmani,refcrenteGesnero,]apidesconiinosindigirant. RursusaJij pelluci-
di stmt, alij colorem vini fakrni habenc; aljj deniq; succini, vel clecrrl similnudinem
& virttitem geiunt,& exhacsobole critillc lapis,qucmLyncurium vocanr,de quopo.
stca Marbodcus cecinit hunc in modum.-
£ieetro/is/iiLi-,i7/jti,!ib;isrsf.' h.iLcrc lehrem
Himc nit, &smtlip«hit$ additurepiuto,
Rationeodons,aIiquavarietasinhuiusmodiIapidibusobseruatur.Qiiandoquidem_j
ali;perfricatiolent]imaturamcornubouis,ali;vitigraucmost!umcombustorumodo.
- remspargunt,autpotiusta'toremvrin.Tbrutoruri), velpotiiisfelium. Hiiicnonniiilila-
s pidcmcrleccncretumcxvrinabrntialicuiusanimaliSj&praTsertim Lyncis existima-
runt. Huncautcmodoremfortasiisccrntraxerui)t,quiafumoignis subrcrrancisinrin-
fecli, aut quia eruantur cx loco, vbi bitumcu gcnera tur. AJij non ingratum, icd podijs
Succiniodoremfunduiit. Ali; deniqjomni piorsusodorecarenr. Geiherus multos
huiusgererisseobsertia/lefatctur.Primusiuit]5elcmnitcsmagnuscincrcicoIoris,qui
/ricjirusodoremcornu vstireddebat. Aliusparitermagnus,&fricatus nihi! olebat.
AJiusparuus candidus odorcm ab odoresuccininon dissimilem spirabat. Alius simi-
' liter paruusiuit terram candidam continensnihilolebat.
Amplius, ratione figurarum, nonnulli sunt radiati, ali; radijs carenr. Memoratur a s
Gesnero quardam species minor,Iinea pcr medium diuisa, ad luccm perspicua ,minus
nigra,veIctiamsubrufa,obscuriusradiata,necitafa;tida,quammultiPharmacopari
pro lapi.de Lyncis vsurpant, Piinius quoque mcminit lapidis Astrapia;,ecuiusmedio
' radi;sulminisdiscurruntisscandido, & cyaneo :quasi velit iniinuareradiosquosdam
ceuiulroroisemcdiovehiti centro lapidisAstrapiamuncupati versus circumseretiam
cxtetidi. QuamobicmGesneiusiure optimohuncBelemniriradianricongcneremcsie
opinarusest. ParitcrBckrnniteSjVelDacIylus ida.usmaiorradiosecentro disfundit,
& solidusest, excepra bai7: quemadmodum in cornibusanimaliumobseruamus, qua:
ca.ua sunt.&inde soJidaconspiciuntur. Alijcriamsunt, quidigiiumhumanii,&pra>
scrtim pollicem exprimunr,nec crastitudine, ncc longitudine medunr.
. Alioquin,ratione inagnitudinis,ali; sunt magnj,ali;pami,ali; mcdiocres.Idedtra-
ditGcorgiusAgricolaaliquando repcrtum essc sesquipedis longitudine,& brachij
crassitudinc in fossa mcenioruin Heldeshemi;. Gcsnerus pariicr Belemnitem fcre peda-
lemnonradiatum se vidiiTe testisicatur. Addunt alij Authotesobscruatum csiecrassL
tudine humana; tibia; r qua de causasagittas balistai um Vcterum inlapides transmura-
tas esse quidam pronunciarunt. Cum hoc DacTylo Ida-o.similitudmem aliquam habet
lapis illc:, quem Auihores Steatitem notuinant. Tandem Gesnerus scriptum rcliquit
intclkxisseintegrosemrorcpcrirj Belcmnitas spccie Tusi,scuRhombiobIongivtrin-
queacumi.natj,ve]potiiisforroaduplicis pyramidis,iunclisiuuicembasibus. Sedta-
lemfuisseanaturaprocrcaturonulluniadhucextatmonumentum.NoshocinJocosep-
rem Beiemnitarum disfercniias cxbibemus.


loading ...