Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 625
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0631
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.1V.

625

A trochum Lapis crat fuscus, &satisdurus in medio. Cenrrum habcbat cum lcui figura
jnodioli. Incircuiru radij eiiiintnrcsapparcbant, Intcruallis mcdijs cauis,&coha:-
rentes. Singulisvcluti sigillo, imprcsia cr.ittbTmarOta;, itauc quisnon incp.tli^ lltim
. rctjeappellareposlet. Itetn loannesKentmamismemorarTrochitcm candidum Span-
gebergiuin in Hassia muciirum, qui a I.uiiiuislatis, vel rotisnomcn habcrc lcribir. Pa.
ritcrmemoratcinei^m, nibcrici-eiim.&hireumEnrrochiiii'.. TradirGcorgiusAgri-
cola huius.-nodi lapidcsgigni in Saxonia ,ad Hddcsbemium, vltra uiontem Mauritij,
& praisertim in commissuris marmorum in cinerco candidorum,necnon in terra gluti-
noia ptoduci.
VSVS IN MEDICINA.
CVM Trochites, & Entrochos maxima cum iapidc I tidaico affinitatem habeant,
vtGcorgius Agricola tcstificatur, hic pariter tritEis,&cumaquadatu;calida,
difficultati vrina; medcbitur,necnoncalculos rcnuin,& vedcx franget. Simi- UthUfa
literposiidcbit csteras virtutes, qua: ab Authoribus lapidi ludaico assignantur. tetnedU.
D E"H O P L I T E.
Cap. XV.
jEQVIVOCA, SYNO.NIMA,
ETYMVM.


iVM, insuperioribuscapitibus agentcs de,Etite,Geode,&simiiibus
lapillis,sa;piusmcminerimus Hoplitis, modoncccsiarium esieexisti-
mauimusnaturam hii uslapidisponderare. IraqjCra;cis vocatur Ho-
pljtes,qui Latinis Armatura dicitur. Verum Armaruraapud Latinos
varias significationessorrirur.Primitus iplam armandi acr.ioni.-in signj-
ficat.Dcindeprobeliicoappiratu,scu hominibusarmatis vsurpattir.
Tandemindicatillaaima, quibusaliquisad prarliandummtinitur.Sed hocinloco de-
notat lapidcm crusta veluti fcrrcaarmatum: idcirc<iGra;cis Hoplitesnominatur; quo-
niam ^Aa sunt arma,& tvhfht anntgercxponitur: vnde Hoplomachus apud Martia-
lemdicirur ,qtuarmatusin arcnam dclcendit.
Heptottauhustiir-ic a, sncir,i i,p,'niir.tmtcusolim,
FeciSi mtiinm,i.-iiea fais 1leflmathns.
Quoniamautcmhuitismodilapiscrufiapo]ita,inltarferrieiaborati,circiimdatur:pro-
pteres& ipsc Hoplitcs mmcupatur: Mctallici Armaturam cognominat Gcrmani, testc
D Gesnero,& Agricola Hamaich indigitant, quoniama-ris ,& fcrri politi similitudincm
referat, Cumtamennonsolumxspolitum, sed c;i;tuifcmim,&:auriimaliqnandocx-
pfimat.NuIIiimtamenhoriimetallorum in sua iLibstantiaconrinet,sed monltratur vc-
lutiquoddamnaturairtidimentum.huiuHnodinietallaprocrearevoIcntis. Saxumau-
temscissileannari soleticjuarc intcrdum buius vcna-adlongitudincm icx pcdum,vel
amplius,ad instar fcrri politi, radianr. Pariter Cornu AmrnQnis, & iniilti ali; lapidcs
armantur, vt in primo libio cxposuimus. Quamuis noniHiliorumarmaexauro,vel auri-
chalcopolitofabricatacilcvidcantur.

■%-eM^xe'
loading ...