Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 626
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0632
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
525 VlyssisAldrouandi
DIFFERENTLE, ET VSVS.
LAPIDES, quihacarmaturamuniumur,veIsuntmagni,velparui,veImediocres.
Deindcfigurasvarias habent ;sed interalioslapides huiusgeneris,qui cornu
Ammonis vocitatur,cumArictini cornuinse reuoluti formamreferat,aurei
colorisarmaturaobduclusciTevidctur. Lapisquidam nomine Armatura:,fuk nobis
in communkarus,quemVuIgusPurpurinamcognominar,cumncq;coIorernpurpureum,
jieqs amet hystinum prar se ferar,sed potius colorcm orichaki imitarur,suanatura fria.
billsest,eiusq,puluis chartis,& alijsrebusadebadha>ret, vtimmobilis esse videatur.
Quapropter,rationehuiuscoIoris,ChrysoIithumarenar:umquisappellarepolsct.Vsus
illhis non est, vr quidquam inauret, sed vt aurum suo colore, vel potitis Orkhalcum_j
Jtmukt.
AdHoplircmnbnnulli]apidemHcphesiitemrcducunr,quemPIiniustraditspccuIi F
haberenaturaii!,inreddendisimaginibus,&noinenabeoinuenisse,quoniamhic]apis
ad Solem positus, aridam niateriam acccndat,no secus ac spcculum coneauumsulphu.,
rara>& firamina incendcre solct. Huiusmodi Iapidem,scrJbk Ansclmus Boctius, inue-
niriin sossa m^morum Heldeshemi> Hi lapidcs,instar pacina;,cxcauatiaureaarmatu-
ra radianr: quare reddunt imagines, & (blaribus rad ijsobuersimaterias aridas inccn-
dunt: de tali lapide loquitur Marbodeus.
Adsolemfojitns yxdios tmittit, & ignem
UMiraxtii otuh:. Urj:"Ms.ns lurratrnsat.
H#c sunt, qua: breuiter dicendasc offerunt <Ie Hoplitc ;cum huhismodiarmaturain_#
multis lapidibus obseruet ur, de quibus in primo libro egimus.
DE OSTEOCOLLO.
Cap. XVI. G
yEQVIVOCA.
y RDINIS racio expostulat,vrde hoclapMe in prxsentia agaturiqucs
1 niam & ipse inter lapides crustaceosrecensemr. Verum quia no solum,
Osteocollos, & Enostcos, sed etiam ab Anselmo Boetio Ussisragus no~
I minatur: idcirco,adKquiuocarionem euitandam, nonnulla dehisno-
[ minibusdicenda essccensuimus. Primirus in lnsulis Peruani Maris,vt
Boranki obscruarunt,crescitarbuscuIava!de iimilis Ficuilndica?,seu
oftcocelles Oponti^ nuncupata;. Ha;c planta apud Incios Ferruminatrix>& apud alios Osteocollos
herbtt. appdlatur,cumin artuufrassuris,&inostium luxationiSusinsigncmhabeatpravoga-
tiuam.Idemquoq;pra:statlapisJdequoini>ra;scnricapiresennohabe£ur,&propicreaH
Osteocollos, & ipse nominatur.
Ub.%. Pra:terea Georgius Agikola sermonem habesde natura fossiliumha;c vcrba protu-
lit. Cotibus aquarijsgrandibus tantum tympani sigura darur, & ex saxo molari duro
£un[.Exhisautem,qua;e>:Germaniainserioriaffcruntui,qiia:damsuntvarijcoIoris,
Ertetteos &harilinqua-dam spcciessiguram fracli ossis rcpra>senrat: ideoq;Gra:cisiwus, Eno-
wx sqai- fleusnuncupatur. Hoc autem idem nomcnabaliquibus Authoribusnostro lapidifuit


n osseam

participet.

Demum, nominc Ossifragkapud AnseJmum Boetium, hk lapis inteUigimr. At apud
Ornithologum,OssifragusLatinorum est specicsqua;damauis,&pra:sertim Aquite,
Lih.z. cttp. *iux * frang^ndis osiibus nomen desumpsit. De hac Dioscorides loqucns ,.ha:c verba_>
„ protulit. Venttra:ds,qumUtixiOsstfragumvmmt^nptKpartktUaimddtts,tdtidostW
lettopelUretntditur.

SYNO-

r-
loading ...