Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 633
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0639
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaEiMetallici Lib.IV. ^
artemperantur.Hodic.locoNitrjjCinercmherbarumjarprarscttim Altali adhi-
bent. Hocautcm cst Ammonitrum,& uon AmmircsIapis,cuiusin secjuenci Rubiic;__>
Sy.ionima examinabimus.
SYNONIMA, EORVMQVE
ETYMVM.
HIC lapis nouiinarur a viriseruditis Ammites. Isidoro autcm Amnites perpe-
ram drcirur. Semperenimpronunciaridebet Ammites, vel Hammitcs. Ete-
nimaspiratio, &addi, &omniitriporest. Immdj&Psamrnices cognominari
posset. NamGr«ceoVMii(Tvel ^-i~^»s arenamsigriificat. Hicantem iapisexarenis
concrescit.ApudaliquosAutlioresj&pnvJ.rtimapiHiCcoi-yiu Agricolam Icgitur Am- Jmmtmi-
B monites,qua'lc<!tio arridtit Gtiutioiiiiiiou.isn putiiir: iiiiandoquidtm jb«.<<«,;-, nontes,& Atn
a#„c»W,i.empcAinmonites,k.-dreaius a.uui".t ,nimiriim Ammitcs tormariporcst.mttes.
Nos igitur iianc kctioncmsecuti, hunc lapidcm in progressu historij;, Ammitein sem- '
pernuncupabimus.
ORTVS, ET NATVRA.
LAPIDTS huiuscausainnurcrialemarenulas valdcmii.utas constiruimtis,quarn-
uisalijvelint hui.cexroarci'ianitrosa,calore subterranco opcrante,& poriili-
msimagente insubstantiam prxdurara, & cincream, produci,&coalesccre.Sed
(vtnossrafertopinio_)qu9 lambcnccsarcnarioslapidcscpiodammodostiriasfornianr,
dumcxillisarcmiiisAiuumcs ■.;:■■ ;ni-uni iigniarnmconcrescir.HincGeorgrus AgricoJa
addirhuinlinodi lapidemexarenisminutisiracomponi, vtouis piscium ,<jstoadfigu-
Cram, &nitro, quoadsubftaneiamj&coIorem,assimilerur. Aiij teferunthunc lapidem
totumveJueicxarenisrotundisconssatumi/ideiij&propcereaiimilcmouispisciumes-
se consticuunc,qua'Nupcrorumquidam Atcnida cognominant. Ca-tcriimapud Pli-
niumlcgunturh_c vtrba.Hsm:,s,us mnsj>isit:t>» simtlis nl, & ,>!u-jrfstt x»>o tct,.pt.si>.:,:,r.t- C.^-j.c,ii.
durndlsqniti. Hic loeusest valdcobscurus: quamobrem Gesnerus Codicem csse dcpra-
uatum,[icq; kgendum cxistimae. H->»tmitcs ensssis,■>:?,./»s//ss,:j> tot.i tcl:-t!arc»iscomposits.
Hac enim ratione ab «ymolog !a non rcccdimus;cun. ab An'.mo,vcl Hammo deducatur,
qua;voxgra;caar-nam significat.
Animaduertenduuaest huoc lapidcm cum Stalaguiitcmaximam haberc similitudi-
nemjcumramcnabinuicemdiscrcpcnr. NamSralai.iiTiit-.scx gmus ;;<;>.ia:iotundisii__.
lapidemsubstaiiri_gypsca'Conuersisaugetui',& AminitcsCM arcm.s iohiii.inodo incc-
gratur. Tandetn Ivabct hic lapis hoc insicum a nacura, vt facilefrietur,&rcsoluacur in Jstptsjrttt-
arcnulas,vclgr.ma,cxquibusconssaturjqu.t postuiodumsuigulapia^driia , insipida, ' _'
& inodorasunt.
DIFFERENTIjE, ET LOCVS.
RATIONE figur*,fefclapis variusobseruatur. Namaliquandocompacrusett,
exarcnis,qua;oua pisciumreferunt,&mii- naiiiraiartiiicio in lapide hoc
conspcrsacemuntur. Huncaliqui Amn.ircm, vcl Ammonieem minoicmin-
"digitant, addiffercntiain ahtrk;s Iapidishuiitsgi;iniis,qui limilitudincn. Pisorumge-
-, ric. Hunc postca Aniniittm n,aio,i_nimuicupanr. Parittr.cx alkuum scntcnria.ta- jmmiies
Iirsari?[ia'int!;i-{.im:i tvana sr.ilij i'( |>i,iii.ni:i:i<: .dcirco non abui; rationc Iiunc Ccnchri- maior
teniPIinij essc opiiiciitiir,qutmlapidem milijgranjs veluti iparsrs refcrtum essescri- (',v/,,v/l.,,
biiiforcailisavoccgrats K-;>;<<-o^qu.Kiniliiiinsi;vii!:c.-nc.QiiandoqiCciamarcniiI«l)unc.
Japidem constirucntcs sunt atied paru~,,& ininuti', vt seiiiiua Papaucris amulentur:
quanio_rePlIniusbuc pauioiiiierius j\I--.oiii:_ni indyi.auic ,avoc„bu:ogra_o«**-i', ^cconites.
loading ...