Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 639
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0645
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musiei Metallici Lib.IV. 639
A Kinabar, .Sercrrt;!,cLvii:eh, Svrinsi Vi.iiar, Zinnabviuiii, crir.ifnrdtii, Zctiy.ifer,Z.en;:i- Nt""i"<*'4
ftir,Zu!i'ab.u->.iii!, Ziiiii<.i\;v, /.eoyich.T, Zeiigcier /.(Ji;ji'ji-:[i-. y.ur^rb.ii;, /.^ii;Mtil'ar. He- «*'r* Cin
brcisdicitur.Schaichar, Itnli.s Minio,Gerui,ciirsMiiiicii, Hiip.uiis ikI'iiciiOii,Galiis *"&"'«■
Vermeilion. Ad hitius vocabnli g;tllici expoiitiuicnijiiotaiiduin eli, quod Albcrtus
Magnus, in ti;iec\;u;iic Ralcht-oija, aikrir Ciiiiiabriuin vocaii Vliiur,ricricjueex hy-
drargyrOj&Tulpbure, tiecnon conteriadmodu Vcriuilionis. Quare voxhsc Vcrmi-
lionistaquarn !it;i:a,& i:i:[i)r;r>ria Jciiciitibtis n-.as-'!.!, i jdaiiiamli oeciijtjocin dedit;
cii videattii'i;7;cirvir.OL6 pvopvi.i Colc-.i i.aphico. iiqvp-ansi (ijic.:orio, i:;:r,d loanncs
aiuelliusagensdcnarura stirpium tradit in K^tvboiir-liCaliLrtmi pr-iciinciafn:quens
csse>&arustisisve:,:tiiii,3.:C[ii:ippc!l.ir:. I1110 ititiiLKiiciiiusibifuscde hoc vocabulo
discunenv,cr lorcni riiliiuuiiH^alli.sVLrniLJuiiidicia/kriiic.Ic-Ji quoq;cok>remrubi-
cundumspkndsiic nilni vad:;i!!tL!n,Ver:iiiI:!,ni iit]:iciip.aic-eii;:iucueiu;;c, qui.i voce VermiOa
vcrmclum,autvcrmiliotiumpariioidiit:rcpa;c videtur.QuapropECr, ituelliusnoiiim- q«idjit.
nieritripUtauitqiiosdamtransmorai-.ijSjLYiiiakiciiiis^allos^liacriominisrationedu-
B flos, Cinabviii:ii,cbci;isco!oi'Liiii::ccn<>.iii,iiiLC;(ii!ioricc'loquc-t!tc'S Vcrmilionemin-
digitasic-.HincposteaErasauolusCiiiiiabriuaGallisVcmiyloniiQcupaiiasscucrauit.
DESCRIPTIO, ET NATVRA.
MINI VM^vtiiostrafertopinio, iiihilaliiidcsf Dioscoridi,qu;im Cinnaba-
rts sossilis aliorum Gra-corum,vr cx vcrbis ipsius Dioicoridis superius alla-
tiscolligcrclicet.Ptatcicaliniiisiciccvtiiliiiiuin liabcmus testiinoniuro—i,
quandotradidit DioscorideSjMinium iiiMc;;;;lis (ijaii^Liiaiitem vaporemcrinSarCj
&hacdccausaFossoresf3ciemvesicisobuelarcJ vt pcrl]Jasvidereposseiir,&respi-
raiitcsnoxiumhalitumnon attiahcrcnt. IdetianniostristcmpoiibusFosibresMinij
pr#starc intclleximus.
Hiclapiscst colorispurpurci ad rubedincm declinandsHarmatita.-lapidi nonad-
C modumabsimiliSjponderosus^atq, i;Uicoi:cryvauiijlcd 11011 iiatinrc;i,Luialicjui(iar-
gcnti viuipcrmixtum, spoii:'.,;^ ahlo; vii:c i:.,:is viokuti;t,;:i!tuiiiiidcstiIlarenon_j
possit.Miniumautemcsle lapidem,praiclarissiinoruni vivoru tclluiionio, & pra.'Icvtim. "'3 Jc-7-
PIinijconhTrnarIpotest,quialiquando Miniunijquandoq; vcn;;m Miuij,interdumla- ,
pideiiinuncupauit.tmiii \\^W\i.^: :^ l--l,;s ;,,!Uis^,i;n.a!;^;<uoMii:ihqii$r<s ^irniirgenm
•vhiim.js/c/iWiW.VitruuiuS Anthiaceiii,vt iupcvins i:;ir iiorat;iui.,;<[;;:;i'iCO Japidisno-
mineindigitauit;neq;prarter rationcm , cum buiuslapidis vcnaearbonibusacccnsis
adimiletur, Authoris vcjba,vt niaijii vc: vcvira.s siiaiiiielccrui.li.ic hiioeiiiccenkiida
ccosuimus.lngrcdiar nuncMinijrationesc.xphcare.Id autciiiagri.Iiphdiorun-iCil-
bianis pritnum njemoratuv cslc uiiiciiuuii, euius oc ics,;.: vatio i.cci.s niayu isha.betad-
niiratione.s;I()[l!HE!-Lii:iiiL;lcba,qua;ai9rijdiciiur. Veiiaeif rubro colore,habcns ..
circasertibicundum puluercm :cum foditur rcnameiisoium plagrs cvcbras argctiti *"** ■*
viuiladirymasfundit.quajifossoribusaatinrcolliguntur. HocgenusaPliniopro. 1,M!S-
batuiidum inquit arcnamcoccicokii-cmiiabevc, iianc ic;i;iic'm::cia,',ai'i, farinam,&
D quod subsidet, irerumlauaii. Ditfercntiam ver6abartependeic;quoni;tmalijprima
loturaminiiimfaciunt,apuc!aliosver6idci1edilutius.AdditctiamPliniussc audi- **""» f
uisseMintumsorbisciudis-, ianauiiic capiiiio,a<(];ctiaiiicaiccud;il;cvavi,&insynccto "«/'(r/tito-
coccinitorcmessedebcrc, secundarium autem, interdumjpropter vligincm, in parie-
tibus splcndorem amittere.
Prartcrea Vitruuiusasllgnat mocii"; ctsyriolec:::!: viria M:iiij,idc-6q;monctMitiiuni
infctrcalaniinaadigncin eollcicaiui:;;nc:Ic, tltmcc ca[itIc-stat,quandoautemave-
v hementiigniscalorcinatrumcoloi\::n!]iiitaiunii"ucr;t,ia:iiiii,iabig:iccstdcponen-
' da.&quando vciii;-,cvct!isvi,csii'orciit priiHnuvn acqiiiiiuerir^procukluciioMiiiium-j
BOnesieadiilteraiuiii, ci:c:c;idi:vnci;. r.iiiticni ."iiiiuuu jSantl.-tracha estdistinguen-
tlum.Quaridoquidem .xMiniosiuevud,,(iiicelaboratoargcntumviuumconiicitut,vt
Pliniuseti,-iiii;;nnov,i::iL,ti,:;it'i orSaiuUvaciuc fkn n.iiio iiiutiopocdl:. (i;iioiiii6diiin
vcnaMinij lauatur, vt postea tcratur^.slatiiuaiquc huraorcm bauserit, par ipsitis
inargcutUiii viuiiiiiiuut.itur, quoii Gtoirias At-ricola sc cxircvtum esle testatur.
Klih 2 Uur-
loading ...