Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 643
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0649
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musaei Metallici Lib.IV. 643
A ijciunt, &sulpliur leui igiic 11iiut:ia:siim si 1 :ierf~!i:\ 1':i:ir^ & siiarnh ferreaeatcnusagl-
tant, rfonecanlBbin pulueremnigrnncoimertantnr, quo pulucrcimplcrurtjuarca.
parsampull.vbieuiSj&amplicollijqiiamChymistar-bocci.i vociut Hanc inlcui ignc sarcUch
cinerumcoIIocant,tici:idc ignempct simium dcccmhoi-.irumausciii; rtnccniivi lu- ,„,ti ;-,.,„,
blimatur, & v;ir!us ijiriciii per ipariuai ■■.iuotkclni hararuittangi.-iir: ett-ni 11 primofu-
musnigeregrtditi]r,deindeiuteus, &tandemrubicundus, quiperfcCtioneaioperis
indic,u.Quidam,]ocoampu]ieviticc,!i^Hi;i!io,&vi;ic^tovasc vcsstmwt mchusignem
sustincrepoifa,i!ludq;cuiiimateriasupr3 tripodt>urfitr>isi poiimi:;it,uit!i:n,i?parces
vasis vacua'cstra furnumremaneanr;ciii, spariodimidij diei, ig■iciiiicitum suppo-
nunc, illumq; augcnr perintegriim dic::i,vddonccfumusrubicundusi'grediatur,qui
COmpictiCiiioabrijii^n 11:11 csicsoJet.
Altermo.1:ispr.i.H!i:i:icltoppovitiis,&perr!cicur,diimsi|[phurinstiT;ir!iiicpnmoJ.m^w
ftinditur,&fusonecnonabigriedcposiroa:!>''r:iiii vimmiptT Sintcnlirii addicurjde- ,.;[ /-.'.....
inde alteramanu tudiculam tencnte,liydrargynim,&sulphiirliqucfacuim agiian- "i,c,'"-'?■,
B rur,donecrefrigerentiir,&mistuiaiiigta ouaneat iianctenuiiiimc- mohmt,& nostca ? "
quartampartembocci.-cJongcIiitolapiciuia-dilig^iitcMininicaMmpknt.&siiprafur-
numlocanr,aperroorc,'euilcbiccto ij;:ic, Ipario tiiiausm, vtl<riuml]Oraruni,dein-
de ignemseiilim j!:gciit,cia;:!'u,^cs viUisoriliciuni , iraut priLisiinromittarur infun-
dibulum,per qtiodiranscatuidiaih dq; ad )!nit!u:ii fcrc variri,&'.'xtut inhmdibulum,
rcmaneat adnitnliiraiii pak-.i. Scti ts! ncccsl.u itini,vt<.>.iobus)uti [tidicu:;;' adhaiear;
Cjuicxliccatuiosinfmidibuiii^aohltiuar, vt orificium i/asisrcspirarencqiicat. Mox
clapsisquiiic, liorisjcxtojlcndo [Lidrculani, apcrium, ''v liipcradd-.Mtduo magnaco-
eWeatiaprEdiiSa;materia:adconficierjdumCinnapriuni paratx, quamassidtieapud
ignemseruant,vrcamdcmcalidam in bocciam proijciat: liccmui aiiy.cuir inalTa,qua;
panisCinaprijdicittir, quaiidoq;vsq;adlibrascentum, &etiamad maioscm quan-
tiratcm. Materiamhanc singulishorisaddunt, &statimosclauduritgli;borudjciila:,
ijuod, absq; tudicula, sublimationc materiai obstrucretur, facile frangcretur,& noi'.3
materianeq;addi,neq;panisCinaprijaugcri:poiTet. lraq;tudiculain hacopcratio- -^
ncduobcucficiaparit:primuiiic(t,dumosvasispatuliimicruar, vtnoua polsitintro- e
inittimatcria,qua;scpcaftunditur. Sccundumest,diimosclaudir,nespiririisfaciIeTwd"r"'**
euanescant. Deniq;nevacuuminmajTapanisCinaprij relinqiiatur, tudiculampe-
nitusaufcrunt, &nouissimammatctiam addunt, & ad sumtnummassa Cinaprijcom-
pietur.Tunccnim,absqicudicula,osva(isclaudicur,&qiiandiu ianis pcrseuerat,tan- Lj',c ,0_
ditimatcria solidescit, & mbcscit Cinnaprium; qui pluracirca hocarciflcium videce
dcsideratjlegat Vueclcrium in Voluminc dc iecretis.
DENOMINATA.
HOC omnibuspcriiiumexilcercopinamur, Miniare, nilaliud elTc,quamMi-
niopingeie:vndeMiniariuspiiftoriIlevocatur, quiinpiCcurisminio vcitur.
Miniariaest locus.viidcMiniumeruitur. Miniaccumcstillud, quodadMi- UWxUttt-
Dniumpertincc. Miniatumver6,velMiniatuIum,quod Minio tinitum conspicitur. Itu&qnid.
ApudGraicoslegiturKM"^ ■.-.!,'..tis;,& cxpouiitn hal.cnsgcnasMimoinfe&as.At^iA-
Tiipu^os cit Minij efiblTor: binc «< *i 01:1.3.1'a Minij effbssio.
PratcreaCinnabaris, cumGra-cis dicatur mvxgitfi; hlnc oritur verbum unra-
<2itrigai,idest,colore, Cinnabarimimitor^necnoniioia^aii.fet, Cinnabarinus,velllti
colorciiinabarinusj&collygiiuincinnabarinum.

"%H&S>?3&
loading ...