Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 644
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0650
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
6u

Vlyssis Aldrouandi
VI S, £ T VSVS

in

Medit

cina.

VS VM cinnabaris,seu minlj tam fossilis, quam fadicij in Medicina sumrho.
perc vic-andum esse arbitramur ,quoniam vcnesica qualitace non careat.
Vnde Ausonius iure mcrico htthirerurn appellauit hoc verlii.
EtquodGermnaemixtum mdi Uthiserum Min,
Idcirc6nosquo<];inMedicinisinterniseii:sysumlibeiiternonadmittimus:licctqui.
'' damChymiatri, incontumaci luegallica pilulas ex Cinnabari compositas pra-scri-
panr. Item, in medicamentis ctiam exrern js, iliius vsum libenter non laudamus, Qui,
dam tantummodo Empyrici ilio vtuncur, cum ligno Aloes,royrrba,& alijssimplid-
busaromaticisihisenimsimulpermixtis correptosmorboindkosulBunt. Hocsut"- p
sumigium bts,tcr,& quater adhibent,donec copiosum sputumabotcPatientisexeat,
veldonecaluissuxuscxcitecur. DeniqjinvlceribusctiamrebeilJbusalkj.uando.vsur..
parur, quando egtera praisidia non contuleririt,
VSVS 1N VARIIS.

PI C T OR E S in primts ,ex mente Dioscoridis, in eleganrioribus patictunw
rcclorijs Cinnabari vtunrur. Hodic illi.us vsuin norintc, quando rubrumsan-
guinei colorisatramentum desiderant. Cinaprium priusparancsiccum, abiq;
vlloliquoremoIcndosuperJapidemporpliyritcm, deinde bis,autceraquaaspergur,
&supcr nouoslareresexrendunc, vt ikcct ur.Tandem,exigente occasione,citm aqua
gummata, vei albtmiine od, veJlaftc ficulneo,vel olco nucum misccnt, iuxtaj
epus,quod pingeredesiderant. Hincsiuehoc$siucminiovtanturMiniatoresdicli,
suerunr.
Pra-tereaCinnabrioProfesTorcsHalchemia; sternunrSolern, & Lunam planeras-
KrrestrcSiha:cnobilioraluntMctalla,qua;Crucibulo clausa, auraliovascfigulino
Vsiii ajw4 jn fornacibus vrunr, vr in calcemconuertantur,&suam formam penirtisexuat,quam
CbyimHas, £Cinnabrio asiumptam,& in co reposiram esie vlrtutem sui lapidisphilosophici c-pi.
nantur. Alija Cinnabrio argencum viuum eliccre nituntur, iliud aSulphurc separan.
tes,vtpristina;forma?restiiuatur,&suamnaturammobiIem, fluxilem,tersamj&absqi
sordibusmundam adipiscacur. ltcm qui Corallum rubrum mentiuntur,massa.m Opi-
ficij Cinnabrio tingunt. Hodieccra Cinnabrio inficitur, vt colorcm rubrum acqui-
£>'$3-t'7- ratadcpistoIassigillandas,&adaliosetiamvsi;s,vtt!ocuitPlinius. OJimsimileutce-
ramappeJlabantMiniarulam,quampra;sertimadhibcbant, adiiotandosinscsipturis
errores: Quaproptcr, vbitaliscera conspickbatur, Joca illa eorrigendadesignabat.
Hucrespexic Cicero scribens ad Atticum jauando intjuit. CtntLtsiUu tim Mimml»
Ukifa mimtsiteUm.
Tanta fuir in a-scimationc Minium apnd Antiquos, vt illo simulacra Deoritm lim-
rent. Huius testem habemus Pii.nium ,q.ui faciemsimulacii louis, dit-bus scstis, illi-
nisoiitamr*tu!it.immsj,&Ti'iumj>haiitiumcorpoiaiii''citc6{icCamilluinti'iumphas-
fc,&additumvnguentiscena;triumphalJs;&aCerisoribusIojiemetiammin:'atiduBi
Li a r locariscripsit. Hjsaddimus,qu6dapudpopul.os Aetu.io»un);Proci'ics ilio tiiv^bsn-
***' a" tur, & ibi quoq; Dcorum (imuhicris talis coloraddebatur. Pariicr Alexanderab Ale-
SimtiUtra xandro.£thiopaspraliariirosdiii)idiamcorp6rtssuiparicni minio,&dimidiumgy-
BeemvLj $io inficcr^ Jolitosesse pienunciat. Hoc non soluin dc simulacro Iouis asierendum-J
Minhtm- estiu''tasc»tcntiamPJinij:quaii(ioquidemPausanias,inAchaicis>incelebritatc_ss
cltt. 'fcstorumBacchijeiussiiiiiilacruniminiosucatumfuisTetradit. Pan quoq,- Arcadiz
Deusapud VirgiliumMiuioniangonizaiusobscruatur^quandoPotiasiccanir.
Eclog* lo, Pan Dei" driadixviuit, tjutm ■vitlin/us l/si.
Saitgtiwcisehvi: Lw.-s, >t:it.!i>u;rubt:*ilcm.
Hinc
loading ...