Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 654
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0660
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
6$? ^VlyssisAldrouandi
, rilumvoeant, MarcellusPalingeniusSroerillium indigitauit. AiijOstraeitim Plinij t
* csse dicunr, Quamuiseadem voxapud eumdem Authorem, Cadmie etiamspecierosi,
gnisicetnigram,&ca?terarumsordidim"mam,necnonvulneribusvtilcm.
ArabibusdiciturSanbadegi,Alsciibadegi\SmerigiapudBeIlunenrem,Asasenben-
degjPandci2ario;Sembcdegi, &SmergiumSerapioni cognominatur. Italisdicitur
Smetiglio non sblu lapis, sed etiam puluis ille subtilior, quogemmarpoliuntur. Nam
quando aqua mistus, post politiicam gemmaram, colligirur, Spulcia nominatur, (]uia
sitinstarpuJtis,&tuncvendiniriIIisOpificibus,quijacraapoliun^GaIlisvocamcEs.
meris,&Esmeril,GermanisSmirgeI,
DESCRIPTIO, NATVRA,
&Lotus,
s
LAPIS hicferrugineusestJadnigredinemvergens.Estautem,reserenteIsido-
ro, lapisasper, & indomitus,omniaatterens, tanta;q,duriciei, vtetiamAda-
BUnti comparetur Omhibusautcmestnocislrmus,proprerciuocidianumapud
AnmiUatios,& Vitrariosvsum.IJlienimgemmassuas,quamuisduras,hoclapidepur'-
• gant,&deterguntiHivcr6vicreasiaminaseodemdiuidunt.Porr6smyrislapis,serro,
duritia, pondere, & colorenon est absimilis.
Quoad locumnatalem, Myiius scriprum reliquit hunc in Sarnia terra inueniri.
;Gcorgius Agricolain MetallisMisenorum argentarijs,Annebergi,&in alijsetia pro.
duciasseiuir, Leander, in historijs, memorar Iluam insulam,vbi pcnes radicemcuius-
dammontis, Smyrisadnatusbcrillistflbciitur.
VSVS IN MEDICINA.
6
i ALENVS huicIapMimagnamvimsbstergentemattribnitiidqiindecoIIi-
- gcrevidetur,quoniamDaOyIiogIyphi,idcstannuloriimscalptoresedfa!lici-
■ rervtancur.Quamobremaddentcsj uiosreddendos,huncpulueremextollitj
Cimitntru ^am mqnit:Smyris habet qu;d acre,& propcerea nonnulli ipsum miscent vrencibus,
remedmm &"ccantibuscompositionibus,&:potjllimum ijs,qua;gingiuashumiditate flaccidas
curant.HscautemomniaGalenusaDioscoridemucuacume/recredimusicumieKCUS
vtiiusq; Auchoris sitmanifestus.
V S V S I N V A R I I S.
AD omnearmorumgcnus,&ad vitra SmyrispalTimadhibecur, Primitusin
poliendisgemmiscoArcificesvtuncur. IdemPJiniusrepetit,quinon Smy-
. ,... ridem,sed Ostracitim vocauit: ha-c enim veibahabcc. Osirat'w,siucosiracites H
*8tesiattttditrior.tltera Athatx sin.ihs,>,:(/q:tid aJmhspt./tinr.i pi..gut(it-,dttriortsmeitei
mffvh,vt4i*pm.mxfr4gmtmKeiHssiaIpar>twAi&tyh'^hpi$zbA^
inpuluerem,instarseminisPapaueris, &etiamminijtiorem,&,additooleo:vc!aqu3
ad opus trahitur. Sic enimomnesgemmasfcalpunc, vno Adamante exccpto,quiada-
«".antino tantumcs India a Lusitanis allaioscalpi potest. Quando igiiur Opiscx Ia-
spidi, vel Crystallo plurcs angnlosad 01 natii impertiri desiderar,puluci emSmyridis
orbi a?neo in plumbei locum posito inspcrgit, modo hanc,modo iilamgcmma;sacienv.
eiadmouct, donecangulata euadat.
Postmoduminpoliruraatmorumcuiuscumq>generisSmyrisc5mendatur,&pra?-
sertim ad loricas annularas emundandas,& ab omniiubigine liberandas.Etenim-*
puluis Smyridis vna cum loricis in vase rotundo imponitur ,quod srequemi roiatio-
Loriuqup. necommouetur:sicenim hincinde iaclata lori'ca,&Smyridis puluere ptraimulos
modottrgt, skpiusdecideiitc^pattesqiilliusanricantejicaloricaabstergicur,vcnouaessevidta-

G

k
loading ...