Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 655
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0661
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

Musiei Metallici Lib.IV. 6si
A tur. Demumhoc lapide veIuti,&Adamantc vitrafinduntur, Quinimo Marcellus
Palingcnius assigna t modumpingcndi vasa,& vitraquodaLii vnguinc, & hoc lapidc.
dtimlkcanit. r
Insndi, ac utitm fhialam dari rcnitcnttm
Vnxi, quofscloi leataiiisialperc viirunt
Cnni duro lapide Smerilli nontine diiso^ ,. :>.,.
Postrcmo ad fingendos typos,proibrmandisnumismatibus,Smyris valdeproba-
tur. Namque,admentcm Vuccherij, recipiunt hunciapidc.m,& optimeconterunt, Lib. 10.d<
igneq; candefaciunt,dcindc humtiSantad modum pasta; ,& typos per spatimn mul- sier.
toruraannorumduraturosformant. t&inimdsifranganturjrursusconterunr,&ite>
rumfinguntut,&mcIioreseuadunt. ..
D E SCHISTO.
1 . Cap. XXIV.
£ Q V I V O C A.
* OC vocabuIuin(Schistus,seuff>;?o£)pmerIapidem,dequohicscr.,
') mohabctur.muIraapudPliniumiigniikat. Primdscribit.illudge- Hso%.<-9
' nus concrcti Aluminis Gnecis Sehiston appellari, quod in capilla-
mentaqua;damdchiTcit,idc6q;TrichitimaIiquinuncuparsit,vtpro.
priolococxplicauimus. PratereaadditlacquoddamnonnulIisMe-
dicis Schiston nuncupari.cuius scrosa portio certo quodam modo se-
gregataest alaclc. Galenusautemid damnat,inquicns nonoportcrciic appellare, Lib. io.de
sed in quo segregamus,& schidimus,scrum a caieo, quod o..;c> Gra>ccdicitur.Kur- simp, med,
, Csus Pliniusasserit oua tota lutea,hoc ctiam nomine insigniri,qu£ triduo incubatu tol- sic.
Juntur. CausamhuiusnominisHcrmolaus 8aibaiusarhitraturesse,quia vitellusoui
ab alumine, vel candido diuidatur,&dhcedat. Sunt &Carbunculi, &gemma', qua:
ex Gr^cja nascuntur,qtiarum alia; pretiosa; sunt,alia; viliores,ita cognominata;, vt.
Theophrailus, & Plinjns rctulcrunt. Tandem ayjrst Gra;cis nomen est adieeriuum, .
cxponiturq,fiiTus,scissus,vclfisiilis,veIquodiindi,&scindipotest.
SYNONIMA, ET ETYMVM.
HV N C lapidem, Serapionis Inrerpres,corrupto nomine,Sacharas indigita-
uit. DiolcoridesA.ssw ^ipoi /tsjoc*,& A«tj)o«aiJs. ItemalitiiapudGa-
Icnum,&Dioscoridem»ono*/o.Iegi, loannes Gorreus testificatur.Orpheus
tamen,inArgonautica,ssa;(P^inJa-niininogenerepronunciat,ide6q,eiusInterpres
PJSchistatn vertit, qua in Mcdea; sacrisicio mcmorat, veriibus gr*cis sic in Jatjnu vertis.
Sangnine sniscebam chalianthiim ef Strmhitin illo,
Et SchiUsm, Cnecum, dessrme hissfylhon addo.
Cornelius Celsus,huncq;secuti alij Latini,sciisum,& scissuemlapidem nominarunt.
Plinius verd gnecam Schisti appellationem, quemadmodum, & pleriqsDioscoridis
Interprctes seruarunt. Meruit igitur tale nomen hic lapis, non qudd aut fiisus, vt fa- .
cile sindi poslii,scd quoniamquodammodo fiiiuseisc vidcaturaverbo grarco «x/st
quodiindere,& scindcre ilgniiicat.
loading ...