Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 659
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0665
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.iV. 55p
A ditiones, qu.TAmiantoaJiignaiHur. Verba illiussnnt h.rc. Iftultes,-utlrfta/losnctilis
^fr^tir^/a^:^^^^^:^^,^^^/':''^^'!,^^^^^^,^-','-. :'.■:■>.<■ f.„r-
£a,,:ur,&/1:111:!, i/lj. faru dl::-;l, qi:cdi,(h(n;i.:/;:i.b(,;i,t SrJsm.v/dr.: ^qui.xLic iti/iug(icst,si-
tnli lamtgohpidts Imniidi.
DESCRIPTIG, ET NATVRA.
REPONITVR Amiantusin:cT;ap:dc.ssci(r(les,quorumcorpus rotumve-
liitJex,IineiscoiitiguissIic"::ij>tMitum,y:in gencribus Aluminum,salisAm-
moiiiaci,&Ha.-matiiarumoblcruatur. Hjcccnimoinnia antecjuara infila-
tncnrarcsoluantur, comj-agcm iciilikmpiu-ic inmir. Quaiid(>quideiii,sidiligcntcr
totumlapidiscoipusconspiciatur.msrarligni rJbjosurti ,& vdLidcxligiiiscontiguiS
compoiitumapparct. Quinimoic.itct quibiiJdam capillamciu;? ianti^inem quam-
B damcxprimentibus^inqutfattiitioucfacr,!, liicilcrcsoluitur. Qtiocirca, admentj.-m
StraboniSjbicJapiSjeKCussaterisamateria^propterillacapillamtnta^peainibusfa-
cilc-aptatur,vt indc tcia conficiaiut, qua- poltmodum maculis rcedata tergitur ssam-
mis,&non comburitur. Piattcreadumlapisteritur inplumam efflorcscit,qua:ssos
pctra;nuncupatur.Hjcssoscutiinspersus,admodumvrticx,pungit,obtenuiumacu- Fla! Petrx
leorum aspcritatem,qui carnis poros penetrantes eojninuitatem solunnt. qaidsii.
PliniusAmiantumlapidcmaIt!;ni::i(i;i!an!tiisDa!cchampiiis, proaIumine,Iegen-
tlumcenscat, exTheophiasio,puniligno)(imiIem.cssesctibit,&niliiIiii ignedepcn-
dcre. Ha:comiiia,exDioscoridCjiiiutuatumeiTecredimus,quiAmiaiituijialumini
sdlsiliassimilauit. AulusGeilius,authoritateQuadrigarij,lcrjptumieliqiiit,exem-
plo cuiusdam turris,Iigna alumine illita, violentiam ignis contemriere. sdcirco" du-
bisauimusaliquandddcquanam aluminisipecie Qua9rigariiisiocutusfuerir! Sed
cumabsqicpithetoalumenpronunciettir,^'"' <''(,?.:<'■• sci;':i.!e piouiMtibin intelligcii.
dumcstyCjuodjObiniignciiiatUli-irtionci!!, <?\ssn>i<!ir. Q-.ucis nLincupstur, cuiusbcne-
ficiofieti potest,vt co lignailIica,S: con:r,-Li5isporris,nullarationc ignisuocumen*
C tum reciperc possint. Huiuscondirionis cst aLirum,quod propternimiamsuauvdensi-
tatem,ignemnon admittit. Id etiani de Larice Antiquortim Vitruuiusaffirmat,qtia: jimm6t%
nccslammam,iicccarboncmsuicipicbat. Id C^iarimanifcsttim iuitjinexpiignatio- /,m-'
ncCastcilicuiusdam,quodLarigiinin vocabatutj cum Larice prtcmunitum fuerit.
Huiusautcmcik:Li;s rarioncm reddens Vitruuius, tradidit Lariccm illatn constare
humorc terreo,& matcria ipib.v luii<iat;i,&ckniis mcatibus,perquosignispenc-
trarcnonpoiTet. Idemnobisaffirmarcliccat deJjgnjs,ad mctitcmQuadrigarij, alu-
mineillitis. Vcrumtamen,vtenuiicic,i:i!5, qu^' dciiac re icntiuius, alumen illudQua-
drigarij fuisse Amiantumlapidcmatbitramur,qui,pr£ter validamadstsingcndi,&
siccandivim,qua potitur,faculratcmquoqi:c i^nibtisn^isiciidi paiticiji.;t,&instar
Adamantis, imiata virtute, incendia aipcmatur. Diuns Basilius huc respicicns hatC * ..
VCrba protlllit. ..'.".-. (unU;: («rPar;; ;:.v::'.;, ;;::.:„: ,];,::.:;,::<//, <:(■(,://! ■i.:cn(::i,.:::l:h:.!iiic: , . **,
j , ■ n ' t- ■ i ■• ■ . " / deletanio.
qnsadt/ijiutit//: 1/,,■.:;<■■■.<■■/. :;'csr,: i,. f;r;<;;.i:rct:;yi ■: nLwir,(:■::;/;■;:: ::::::„: ,& igr-crclntt .■sqttts tl-
D hstrstsdtiriar ettadit. Causam,propter qtiam hic lapisnon coniburatur, philoibphan-
tes meditati,attribuunt Iiumori in tcrra-viiceribus stabulanti,pro gcncratione tmius
lapidJSjsuaac^iuitatc-.ca-dic ignis fortiorijvntk iir,vta-i i:;:iibus non absumatur.
Quapropter Andreas Matthiolus animaduertic nondecilc Impostotcs, quifrusta-j
huiuslapidiSjprolignoCrucisSalLiatin-iiiioiiti.mulic-Lilitis&hominibussimplicio-
ribusvcndant,Cum,pi:m,i tacie,Ii:;i-,si !na.-iei-c!at,&ignit)L!Sit.-hiiletur.InuaIuitCtiani
opinioapudOriciiuJcs, cpnxl vcIIisfiKta cxhna tctr.u Abraha-inccndijs repugnct.-
cjuapropterEthnicidumobseruabant Sanitos Manyrcsadincendiadamnatos,non
toinburijdiceresolcbant ipsoscsscindutosvcstimentisexlana terra; Abraharcontex-.
ti^, ne id omnipotenti Dco supra vim natuta; operanti attribuetent.
- ■ atmnstSAUi
sstTVFmvm
loading ...