Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 669
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0675
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MussiMetallici Lib.1V. 669
A satircniiSjVsssisintcrcitrrentibusranguintiij&canJidispnritisiis.Pircisctiamqaod-
damgciiusdiH-ciGa:i.i-i:'.yi,C;iis.\i.'.):"c.iiG:ikiiiaiiLiii(.upauir1i]iiialionoiiiincMustcl-
Ja,iiue Lampttra dicitur.
SYNQNIMA, EQRVMQ. ETYMVM.
MV LT A nomina huic lapidi amgnantur,qli*ad Galaelitcm ctiam spccla-
reprcntmciaLiiin.us, pioprnniaxiinain inrerhosiapidcseosni.nioneiii.Di-
citrurDioscoiidi Kor^S--.,Actioaute(n «>K^rx,i-brtalfca vciki f.opW,*.,
iriquinojquonianihocfapjdeapud Aegyptios inucnto Jiotcones vtuntur,ad vestes
dcalbing.as, «tnorauitl^oscoridestest enaii molJis,&saulc in liquoicmsoluicur;
quare viccmsaponissuhirepoteit. LamiivocantMorochthumj&lapidum Acgyp-
tiacum. Alit«dicitwGahKiasasu<:co.kc>eo,quemeroicrit. Paritercoguominatur
B Leucograpbis,«q,ctiamgraphis,quoniamvsumc.ilainiscriptorij pr.tstct;dumli.
pe3Salbasi.iis(jrci-et.v,Qr.iC;it.Ktcni:;i,Vt Ci.i ihit ca ALjrioia, morJisdt. &caodidus:
vndeLeucogeaetiamnuncupaturacoulimilicfscclu jcumsucciimia^eumsaridat.
DESCRIP r I o.
MOROCHTHVS mtcrillos Japidesab Authoribus coniiumeratur,qui
in succnm rcsolnuntur.Nam si ad totem asfricetur,locum deaJbac. Plinius
MorochihumcuinGalactiteconfundit ;eu«l ca,m,en Dioscoridcs hosintcr
sediuersosconstituac. Namq;alinddehocJapide Plinius habcre non vidctur,oili
dicamusMetocltmapud illum cslcMorochthum,quem Jacicporracco sudare scri-
bitiqucmadmodum cius Comeniaror Dalcchampius atiimaducrtitl.iimd Hermolatis
BarbaruSjatqi EncclJitts ir.ian scnrnc videnttir.Quandoquidcm maxiimim diicrimen Horam U-
C inter hos lapidesab Asssclnio Boetio proponitur,ncmpc Moiot hthum tdere XaCizwxn f ■'■<»>» dis~
succum, ablqimellisduUcdine,dciiideneqialbum, nca;cineriUiiiessc:cuuiGaiatTi- seremin.
leSjVelalbus^velcintrtLislitJaCttiiiiiluccuiiialiiq^iicliiidukcdine, einittens. ht
Melitites vaiio cilcolorc, fcd hctcuw luccum cum saporc mcllco promit. Nicechic •
Japisdum duriot cll,ii;siai gtimiia',:;ii[l,lp(,iii.s,&lincasiictus,nonauttmmadeia.
ausnotat.
DlFFERENn/E. ET LOCVS.
VARIAT colorehic Japis. Namaliqtiisuhuirides,nigri,&mclIcicoIoris
visuntur. Obscruantur in Sa.xoaiajinqiric )5ijcrius-, Morocluhi (j;rrj,& in_*
fossa Hcldeshemianajquinigrisunrj&iaSeumsuccumreddunt.
NosconlpkatisumusMorochthumcolort lL]ttsjdr,'iiio,ocliit vaJi{tsi!iiilcm,eden-
Dtemsuccum einsdemcoloris. Deindc Morothr:luitti,lii!c I.t'uc'j;:!,;Lp!:iui1& Jacluna-
reGesiiti-i,JiiaiiJrcii"., & ni;i>"Grt- [ptticmquihuidani j&gvijiuiiitochiii-i ,i!ijs,colorg
candidOj&Iinguaiadbi-renteiii, quem,vt noitrafert upiuin, .Yiotoehthumceniiries-.
secredimus. Rursusaliumsubalbumnon itaadha-rc.itcnt Ijn^ua-. Itcm Morochthiim
subrubruiii,duniin,quemFranci(c\!s Cikcohnii,- Vci-oncnsisrerumnaturalium pe. ^-l.ohs.
ritiirimusPreudomoroci)thumappcIJab,it.Vidiinusquoq;Morochihiiui,veJRulmani '"Mh
Bcllonij,tcrrammetallic,i:ii t.\;ui,'V.;iii,i fodinis pnipc caiam vicinam Mari maiori,
quaiaptilliriia estad ma!UAoc,i!h,iiulas,&adcarnesrcddendasmolIes:vTidebalne»
Quoadlocursinataltm,Dioscoridesin Aegyptonasci so-ipsitiidcirco bpis Acgyp-
• tiacusquibusdamapptllatur. Gcor^ius Aaricola tcslatur ciui in in^oniacumterra
Alf'clda,& Aiiciit.n M;:;:!:;o!us, inluisEpiltoliSjsciiptumrcliquitrcpcriricircalio-
noniamj vbi vulgo venditur.
VIS,
loading ...