Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 673
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0679
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

MusdMetallici Lib.IV. <$7S
VSVS IN MEDICINA.
QV ONIAM hiclapis facultarem extenuandi sinecaliditate Jnsigni possidet,
propterea Dioscoridescum vino huius pulucrem in lichia.si propinat.idem-
que Matchiolus, & Mylius amrmarc vidcntur.Erenim inualuit opi nio apud
h omncsfcreMedicma:authorcs, calculos vcsicajauxihohuiuslapidisdi-
minuipossc. Gaknustamenidncgat,quoniaminsoiisrenumiapillis diminuendis Lib.g.dc
spongitemefficacem prcdkac. Qiiinimo illum tantummodo spongitcm cckbrat, ([ui Jimp. mid.
cx Cappadocia aduehitur;cumpraisertimhiciit lackumsuccumsoiuatur. fac,
DE GYPSO. Cap. XXXII.
SYNONIMA, ET ETYMVM.
VP VD multasnationes hocgenus iapidis idem fcre nomen sottitur.
Primitils Gr;ecis vocaturrJ^oc fortassis,quoniam -wwiwsirjtlustia,
& domiciliasubterranca,qua:commodiusficrj possint, vbigypsum
; gcneratur,aut <juia,in erucndo hoc lapidis genere, tales in montibus
•■ paicnturcauitates,qua;feratumIustraelTepos(int.HincLatinisdic!-
' uirGypsus,&eriamGypsum.ArabibusvocaturGepseu,&Giepscm.
Pandestario Igetiivi,&Ckstruipccniare.Italis Gcsto,GallisPlastre,GenuanisGypss,
Hispanis Yelto.
DESCRIPTIO, ET NATVRA.
2 Y\ LINIV S, & cum illo muiti Authores icribunt Gypsum rem calci cognatam
r* essc,eiusq;vcnaspersaxu calcaria vagari.Discrepaiittamenab inukcm,quo-
i niamCalxhumorcaliquoextiiKh'. insigiicm ialorcmacquirit,Gypsum auteni
nequaquam. Est autem dupkx eiusgenus,fossilc vnum.aitcrum fatfitium.I ossilena- c-tpsimdu.
tiuumdterracftbditur.summatameiitcllurejcstatitciessimilisfcrcnitrojatisquan- -^
<ioq; venis.Faisticium paratur,& coqui tur cx lapidc albo alabastrici simili,cuius lapi-
disvena;, ad mcriccm Encelij, rcperiuntur in laxis, Ienai,iii Germania ,& ad syluam
Hirciniam.Vidcttirautelapishicesiequasiii)cduiIaiaxiindurata,&ipeciesAphro-
nitrhautGypsiveti, autlapidisCalaimiiaris.PmercaGyplumia&kium paraturex
lapideiiiokillili srcai:.'n,ij itil.is is omniim; o;-(j:iiuscsi,vt testatur PIinms,inAgrq
Bononiensij&pra-serriminCollibusVulgoSainftiRaphacli nuncupacis, vbipluri-
mailliuseopiacffodirur.
GENVS, ET DlFFERENTLl.
PLVRA Gypsisuntgeneri,admentemPlinij,qua?coloic, splcndore,atq;si-
guradiscrepanr.Primumestcadidum,qt!i>dplertimq;multJi!i)!Gi;isi;a;'.riidi(-
simumgcnciatur,vtscribitAgricola. Noithusa;,&HiIdLsb-imi, vbi quamsi-
millimumeboticonspicitur,ibi quaqsin c,-.ndidocinereum proucnic. Cinereumni-
gris macuiis interitincciiui in iVIisena ad Saiam effoditur. Cincrcum tantum Norrhu-
sa- producitur. Misenaquoq;subrufum,&viridcgignit.
Prauerca Gypsum, rationcnitoris, varias sortitut diffcrentias, nam aliud, stella»
iuminstai-,r;,iii;it, 1- pra-JcTtim iIJud,quodgleba:figu]amliabct. Aliudadmodum
marmoris spkndec, vc Heldeshcmium in candidocinereum ,&quod subiufumcst
. Miiwur. Aliudtransluce^qualeinterdumexGallaciaaffettur.
L11 Quoad
loading ...