Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 677
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0683
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mussi Metallici Lib.IV. 677
A PratorcsRomani cdierum, ex quo,anno suo, tus diituri cranr, in Albo,nimhum in Alba t/uid
tabula gypsata, & in loco publico proponebaut, vt omnibus cognorccndi clst:t poie- apxdPete
stas, Si qtiis vcro AIbum,nciiirjcr,:.bL);..i>ioyn:':;c,::.i t;:rrupiiVtc,proculdubiopunic~ rcs.
batur,qtiia iiiaidbs i,ra.'comconrcmncbatur. Hac ii;imr rabi^atiypiaL-a vocabatur
Aibtim,vndc Scncca inqtlit, ladexex turlttSei<cicr;<;.;,,:rcm ic,:/t/:. ;,:All/nr„,&tcttei-.ris Ltb. J. dt
kmdttasmjsjt. Hinc]ocusproucrbiofaeTLiscst:iic>nei'asinhocAIbo,nimirumnon_a bencsit.
cras in hoc numero. Hoc Album Pyclarium ctiam dicebatur,vt in Alcxandro Carsa-
reLampridiLJMictac,vi:'[',0 \v.-;.v. '::;.<!■.: iv.atric:i'a, '■Jii:iliter i:b. cabiiladkebatur Albu,
inquaacta singulorumannoium !it.!cris ihsp.il! .i^anniiLt IJ<:n'.:!kc: 'vlaxiiiio.propone-
batnrq; dom i eius,vt pocestas cssct Populo cognokcndi,& annalcs maxjrai nominan-
t!tr,vrauthore(t Cicero. Likz. de
Veteresqiioq, viikiiit Ovp:'o, k ijca!l\imlisannis ,qiianiJo nocru hostcsaggredi orat.
volebaijt,vtcomilitoncsabAdiK'r!arijsdijiiosceiLiir. AuthorcssuntPausanias,&
Hcrodotus,qiiiPiiocensesquingcn[Oslioniinesclegissescribi)nt,qiii,noc5tu,oblitis
3S Gypsocorporibus,&armisdcalbaiii,Tlielia!o3ayt;:ii1iJ;:iit,;Li!iC'!Lii.ii'.qieorunica--
demfactamfuiisemeinoranr. QiiiincioqLiidujivn jpeck terriii ,011 id -,iiuinitus,per
noetcmsibiaccidissc.nonautem Iioslinm astm ,; i.mc-Liik' inrerprctabantur. Alijora-
culumipiiseditnmessescribunt terrampossblTuros, vsqjadid tcmpus,quo Corui albi
faitifucrint. Iddclphicio narrat Atheiia-us,qui venaius Coruos,illosGypsoob i-
tosdsmisit,&hacrationcUegni faelusest compos. Inoleuit ctiamconsuctudo apud
K.Otrtanos,VtpedesieruoiumsiKiru:i: Gypio tin^L:ic;it,aut creta,quKCslcjnginquis pcdcs gyp-
regionibusaduciiebatur;&fepetalcssei'ui, PIiuioiefercntc,honoribusprc;iorijsfuc-yj/;'^.
ritncdecorati. IdconsiimansTibulIusdixit.
Ntta Uqaer, re:j/:.<. i/>si icnct, tjrcmsipe tocgit
Barhart gypsitlossirrc tatasUpcdes.
Gra*ei, pro Cymolia tcrra, in vestibus poliendis, temporibus Theophrasti, Gyp-
soTymphaciovtebantur. Oracuiurh vetusrcdditumquandoq;intellexinu)s,quod
&Piscatoribusfuitperceiebre, scilicet vimimeisein maridemergenduni. Idfignist-
C cabatmarinamaciuamessevinoafFundendam,quoniamvinum incorruptura defa>
catum, & purum reddat. Ncqjhoc a verkatc alienuir. eiTc videtur,quoniam, nostris
temporibus, vinum tuibidum, impositionesalis, clarescit, Qiiiamari crant remoti
hocopusGypsoconsequi pntabant,sirameo priusexuserint: probabatur praxipue
exZacintho. Adrem,rcccnscturab Athcna-oDionysijfugaad mare,quoniamibi
suauiusfiatvinum. VinaGypsoconditaapudAfrkanosfuisse teltaturPlinius. Id L'-SS-"?-
confirmarc videtursentcntiaArbirri, in Saiyra,quando inquit i Allatssisuntampho. 17-
ra;vitrea:diiigenter gypsata-jinquarinnceruicibnserantpittaciaiioctituloexara- . u
icra vino concjliari cx gypso solitam, proptcr exstccantcm eius facultatem. Etenim c'""'"Hm'
(iccissimumestGyp^injdeindevisadiiiingendiii) Jlio cstinsignis:quapropterro-
bur,atq; vimaddcic potest substantia; vini, ne tam citd ssacccscat, & dilsoluatur.
Hodiequoq;ad;li j.^tndi iaciiltatcaiuminisriipci vinorumcorruptionioccurrunr.
Olimmalaoblinibantcera^autincrustabantGypso. Hoc indicauit Plinius hisver- i'-is**"^
D bis. Mttla-vcroge/tero/.ssima tadcm rtttitne crt/ftsm 0)/>/i>, vdccr»., ,</:.: ;;>// mrittn/erim, i»~ * 7-
trtmemt ctdtcem n/mputtt.
Martyrum sanguinem Gypso colligi solitum, refcrente Nouarino, pronunciauic
Sanssus Gauden tius Episcopusscribeus ad Neophytos, dum ait: Po?t ifUs, tmbemns Trttff. 17.
Gertitts/tm, 6~ Pratb.smn, .itiji iVsar/.»» hcmsii/ics M.trtycs, tj::isi ,-ntc pttticts ttnrtos, aptid
tirbem Medic!<r.;c;.ic,i;, S.<>;!:'o S;,:c■:/,,/; A,„ir,.:/,; rcuel.-rt- >,::■,;.;>;/;;;,:, ,■■;:,■;:■:;;;/.:r,'>ni//emtt-
ncmus Gypso ttlte&ttm, vihti amfUus rtquirtntts.
loading ...