Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 681
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0687
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufci Metallici Lib.IV. S8i
D i F F E R E N T I 1.

MVX.TJE lininslapidisiepcriuiirurrpccics, qua^substanria,coIore,&figu-
radisciepam,liationesiibstantia',duru5,&mollisintieiiitur,namniollis-
simusinCappadociaproucnit. Quidamdurusest,&y moili nondisfcrt
spccie,scelsoiata«tum(1uriria:<5iiaproptcriiicriiflasfjciicfindinoupotcst. Vterqj
tanie;iexeadcmconstatma:cria:vudesiaduratur,in Gypsumveititur.VrerqucIcuis
- esr,scdleuiorestmollis.
Ra,tionccoloiisJaliustotuscandir.l;ts,airtniger,aut cx dimidia parte candidus,'
& tx dimidia niger conlpicititr,qualiscruitur Hanobcrtcin Getmania, prope Cce-
nobiumFianctscanorum, vtlcijbst Agricola. Vclest candidus ,sed vclpropterni- Celor Sstc-
gta-m3CuIasophita'cstmm'lrs,&taicmfiiiIseAegyptiumauthor estTheophrasttis, nilis.
B qucmlapidemAiabicumDioscoridisEncclliuselTeputauit.Aucin candido mcllci
cstcoloiis,quiraioiiuicnirur. Aut tk-iiiquccandidusplerumq, transluccr. Omncs
vcroalijaut [niruistraj-isliic; iit,at;ti'iini cbiaiiictuniplendore.
Rationc fiyiu.T i:irtr !c ciHcicixuit: namalibisuntlongi, a'ibi breues ,ahbi qua-
drati,vtinMJi'enJ;idSaIam,&inltaIiaeononia:,iicPIiniustcltatui.Crusta;seIcni-
tls longa-suntmHispania, ioTruiryneia ,& in '■■ appadocia, i'c.1 Plinitts mtnquam.
quinqipedumlongiruditieampliorcsiiinciitaselTererulit. Omnes isti lapidcsnatu-
ralitcrquadiatiinAgroRomanoeftodiuntur. Alberiusmagnus cres tatuum huius
Iapidisspecicsconstituit:vnatn,instar vitti,Iucidam,exquafcncstrefiunt,altcram
tanquam atiamentum nigram,ccrtiam citrinam, quam vcl Arsenicum, vcl Auripig-
mentumnoimnariasscruit.Ca-tctutnquamuis Arabcs Arscnicum, vcl Auripigmen-
tumnatiuumad crustasspccol3rislapidiscomp3iauerint:nihtlominus,cumiitcjtrs-
nuslapisspeculans, non estdicendunicum Albertoerrante.Auripigmentumspecu- Axriplg-
larislapidisessespccititunari', bpisbic pingucdine Auripigmenticarct,&nulJaiimi- metuia ejl
C iitudo pra-terquam in crustis obseruatur . pingm,
KeliquumestjVtproponamushuius :apidisdifterentias,quasperrraOauimus.Pri-
moobscruauimusScIcniccti; toloicalbr. diarhjiuimcx montcSanftiRaphaelis ter-
ritorio Bononiensiessolium ,in quo gura cxlestis arcus conspicicbatur, & facilc it»
laminasmidebatur.RursusaIiumpulchriott-miiiCyproerutumconspic3tisumus,si-
guratrigona^tresdigiioSjaltunvqii.idiartt-m.Ioiigiim, inquoIt)imapariterca;lcstis
Iridisquatuoi in i';i.:M.b::atci isi-u l!;; vilcbatur. Color autem lapidis flaucsccbac.
Huiusicon inittiticisii t;ibclla ic-pu-Icntatur.
Insupcrnobisiuit tomrr:unkatiisScienitcscandidiiiimus,nonscissilis,neqipclIu-
cidus,aliquenitamen spsendotem emittcbat:quinimo aliustulgidus,ied non trans-
patens ,quidiffculcerfindebaiur. Ptniactatiimtisquoqialiumdurutrij&obicurum,
necnonaliumalbum.qui peilo^gitudincmfacilcfrangebaturjed.iuxcatransuer-
sam pancm, 1'ciil'us in puiuerem rcdigcbacur. Dcmum dono accepimus Selenitcnu,
. tetragona: guia,in AgroRomanoeffoisum(calis cnimsigura? ibisemperinuenicur)
D BononicnsiSclenitialioquiiilimikmjCuiusiconcmlegcntibusconspicicndaraexhi.
bcmus.
loading ...