Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 684
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0690
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
684 _■ Vlysiis Aldrouandi
L O C V S.

H:

0!

jTODIE hiclapis multis inregionibusproducitur.piiniiisolimex Hispania
taininnciterioiihabitmnfui(letessatur,necineatocagencrarilcripli'c, led
■ tantumintracentummiiliapaiTiiumcircaScpobrieamvrbcm. lam veroin
. Cypro, Cappadocia.&SiciiiagignitunquinimonuperinueiiEuscstinAfrica.Om-
nestamenhuinsmodispecicsScienitisnon sunt Hispanicispr.tfercnda;, quia am-
pIim"ma;quidcmsiinr,sedobscura;.
InltaiiajBononia-jVbimurorumparsexeofuitconstruiftaj&adliucinfijndamen-
tiscreberreperstur. InGallianoni.afrequeVInSaxonibusGermania;populisapud
Heldeshemium paucus inu enitur. In Thtn ingia ad sccundum iapidcm a Northuh
inSteigera valJe copiosus est. Mons etiam illc,iti quo Steitrum arx Vicclebroninzj
'vbrygim munita ,& nobiJiscxttuera est, hoc Japide abundat. In Misnia ad Salam hic lapisest \
Upis qua- rarus.Dioscoridesin Arabia produciscripsit.Nascitur ctiaminPhrygia^vnde Phry-
///. giusIapisappcilatusf'uit,vtanteaexp!icaiMmus.
VSVS IN MEDICINA.
. V AMVISvirtutcmhuJLisIapidis,pr,T;rerDioscoric!em,ca;teri, quodscia-
* mus,Graxinonmemoiauerint:nihilomiriusAral>cs easdem telebrantfa-
cultateshuiusJapidis,qiiasDioscoridesilIia(Iignauir.Vcrtimlice£hicJapis
cumGypsoniaximamhabcatcognatioiicm,itautGypsumlit ciuscaput;at-
tamen illius vsusin mcdelisest praxlarus, css Gypsi vsus dubius h>,& vencnatus,cuw,
te(leDioscori<Ie,vi strangulandi potiatur.Dioscorides igicur vnaq;cum illo llhasis,
RemetHtitn & Anicennas,ramcnra Selenitis in potncomitialibus cxhibenda c(sc iubent; immo
marbico. cadem jn vinoausteropropinata Dysentericis auxiliari diuulgant. Id autcmapud
tnitialis Germanos, quotidiano esperimento, comprobatum eslc Encellius tradit,dummodo
quantitatcaueIJana;hicIapissumatur.TcmporecrescentisLuna;Phthi(tcosetiam_j G
iuuareperhibetur.IdGeorgiusPiaoriusVillinganus, in Pantopolio/cntire videtur
sic canens.
Net Selenitem sitse/lomriim Uteie
Lunttres metns/jiii retitierrsilel.
Cresiit emm Lttrttt tnsoiSs, ti.hterqsminttttt
EsSdtttr, I>!iti-,/7cest<t.ip.h.itt];ttttttit. ■
Mttmw. Vtuntur eodem ad siccandas ha;morthoides,& ad dentif-icia,vt Plinius monimcn-
rhoidttme- t]'smand-uit-f-hasispia-terea hunc laud.it ad vrin.-m cuhibetidam. Puluishuiusla-
deU. ' P'^'scombusti viceribusfiltulofciuspersus brcuiccmpote carnem gcncrarcdicitur.
VSVS JN VARIiS.
Lih. ie TSIDORVS vsumlapidisspccularisinsigncm in a?dificijs,& coronis gratissi-
ma*io ' 1 |tiumCTCPr°titinciauit. DupJex autem cius vsusinltituitur,nam crudus pro
* JL cemento , & costus , vcl vstus, pro calce adhibetur. Quoniara autem per-
spicuus cst,& facile in crustas tenues finditur, anriquitusvicesvirriexplebac,vc-
Juti ctiam hodie, vbi frequentissimus habetur, ad claudendas aidificiorum fenestras.
Vndc specutare, (iuespccular,siuc (pecularium vocatur gcnus fenesti-epio admittc-
daina:dificinm Juce, &excludcndisiniunjspluuia;,atqivcnioruni.Ficbantaureni_->
Hyemehuiusmodiienestia-^&Aesiateauieicbantur. Imm6nunequoq;inItalia,&
jprassertim Bononia-, vbi magna,huius lapidis copia eilbditurjbrumali tempore in-_>
OfficinisMcrcatorumcstinvsujijar.iKiieihascvchana concinnanr,&eis]amin:i-
Selenitisinserunt ,&(icdfrigorisinimialcdefctidunt,&pra;tereuHtcmetwmpopu-
lum cognoscunt. Ideo Martialissic cccinir.

H
loading ...