Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 685
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0691
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusariMetallici Lib.IV.

esSj

ft Hyhcrni.s (,!,:: /'!.; nais spanLris p/:r
Admiltffl Sotes, &/bief*ct dicm. .
Gcorghis Agricola prodidit te-mplum Diul Corsuici in Saxonia,& alterum Mersebur- E
giinTuringiabuiiismodispcculaisahaberc. AbhocJapide spccularia ctiam voca-
banturtegumcmailla,quibusambulationesiiiliortistecr;ecrant. Idcoluucnalis lic
scripsir,
/£vAVel.>r:itr t./^/s/.;li;spcad.sibits nntro.
Antiquitas etiatn rosas specularibus dcfendebat , & Columclla ostcndit cucume-
res fieri pramaturos, si vasis maioribus rotula? subducanturr hac de causaTibcrio
Ca-sari, toto fere anno,Cucumisobl.ituvfuit Pail.tdius iiibctCielamoleaiein,contra £
frigus,e(sespccu!aiibusmunicndam, vrXiinam admittat. Eodcmquoquemodo Pli-
niusalueariaolim cx spcculari lapide fafta memorat, vt apes intus laborantcs spe-
fiarentur Nostraeiiamsratesucrunt,quiali!COscx hociapidc stiuxerunt.vbiquan-
tum,singiilaquaqidie, apcscrantopcrattf;cgrcgiccoiiIpicariquis<};potuit.
B Neqjsilcntioimiolucnditm cst ,qu6d Andrcas Bacciusmonitncntis mandauir.de
vsuipcculariumiapidum inThcrmis,qucm vsiimSciiccasummopercdetcitatur.Per- L
lucentcmhuiuslapidistestjmantcthcimascollocabantjCKCuiuspcrlpicuitatercfle-
xa,nudorumcorpora>qiiiintuslauabamur,maiora,&quasigig.intcaspecieappare-
bant, quam rem postea Petsius in Satyris risit.
Insuperhunclapidemmulieres tanquam amuletum gestabanr,vt Dioscorides te-
stificatur,&hiiiusmodiiapisaiboribusligabatur,vteasfrugitcrastcddcret. Item__»
fuithuiuslapidis vsus,apud Antiquos, ad condienda vina,quodconiirmauit Mar-
tialis,q;uandocecinit.
Condiuftrjsimiviuitvindtmtg

Vtegftttr szltx,
Gaudentius Mcrula Seienitc
sum, Luna, Taurum, vel Can
sus hic Japis validuseile trad
C statuscstinquiens.
Dicifi ~

ilapidemargenteofilocircumdatiim,&decoJIosuspe- t
rumsubcunte, esfe2us lunaresprodiiccrelcripsit.Rur- n
ur, in conciliando amorc, quod Matbodcus Gallus te-

timorcm concitisndam.
Alijretulcrunt, decrescente Luna, abhoc lapidcmiros emergcre csfcclus,nam in os
immislusprius,a quofutura negotia excogitantur,an debeant ficii,necne, quid sa- '
ciendum lit, insinuat, nam si fieri dcbcant, adeo mcnti iniprimuntur, vt nullo modo
dcleri possint, & nisidebeant peragi, statim ab animo cuanescunt, qua; nosnugamen-
taesscopinamut,
DE MAGNETJDE, SIVE TALCO.
Cap. XXXIV.
m Q V I V O C A.
s NTEQVAM a samilia Gypsirecedamus,historiam Talcirecitarede-
n hic lapis, & Gypso, & SeJeniti lapidi valde sit assinis.
HuncThcophrastiisMagncridemappcliaiiit,r]onranien intclligcn-
; do illum lapidcm fcmini allicienrem,cuius luo locomeminiimts,sed
■■ iIium,quiaigciitovaldcasiimilatur. Vcrumanteqnamexordiamur,
' ambiguitatcmnominis,qua-omnium errorum,testcAristoteIe,ma-
tcrestjdeclararcdcbcmus. Quandoquidcm quibusdamsignisicat hiclapis Samium sa
astera, quibusdam tcrram SamiamDioicoridis,& tandemnonnuJli lapidcmspecula- j,
rcm intellcxerunt.loading ...