Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 686
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0692
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
6%6 -VlyssisAldrouandi
SYNONIMA, £T ETYMVM.

H

FOC nomen(Tal[OapudMauritanosstelIamsigniScaredicitur:hacdecau-
sahuiusmodilapisqtiibusdamsteJlatcrra;appellatur,quoniam,instarsteI,
■ la;,argcnteoq;nitorespkndeat. Putanraliqnicsse Argyiodamantem Vctc-
StsUt ter- rum,quiaviokntiaigniumreIuctetur. Aliqui, vr notatGcntilis,terram stellam,&
re. stel!amterra;,]utum samium,&stellam samiam,Taki synonima esse exislimarunt.
Itiagnttis. Theophrastus,&GeorgiusAgricol.iMagnetidem nunctiparunt. ConstantinusRo-
bertus, in supplemento suar lingua; Jatinx, Phengitcm nominauir. In expositione vo-
cabHlorumarabicorumproTalco,SchirTcrd,Cutf"er,&Schist'erkgitur,Germanice
diciturTaJcL, ItalisTalco.
DESCRIPriO, ET NATVRA. B
HIERONYMVS CardanusAndreamBeJlunensemfortassissccutus^quiin
expositionevocabtiIorum3rabicorum,proTaI:.,SeIenitcmverrit, Magneti-
dem,annotanre lulib Scaligero cum ScaioIa,qua; nilaliud enynisi kpisspe-
cuIaris,confund!t.Itaqic]arisstmusScaligerCardaniopinionemexpIodcns,Auiccrt.
na;auihoritatefretus,TaIkcsieSamium Asteratradidit,&aScaiola,siueSeIcnit«_Jj
dilserre,quoniamScaiolainspecieinGypli,adustione,vertatur, vtnosctiai);,es: Pii-
nio, supcriusdemonstrauimus,cumTalcusnonnisivioIenrissimoigneincakemredi-
gatur. Pra;tereanihilviscidiinScaiolaobseruatur,&GaIenusAsteremSanijuvisci-
ditate sua collyrio prarfert.Huius tanti viriargiimcnta si pondereniur,atq;rectecon-
. iiderenturjverissimaaliqua ex partc apparcnt: nihiJominus, pacc ems;,non Aster Sa-
m.'us;estTalcus,vt illeputauitjneqjetianitcrraSamiajVtvoIuJtPandeiftariuiipropte-
reaqudd Talcus contactu linguar, nunquam, modo glntinis, adha-ret,attiiru contu- 6
max est,nec,cotis instar, pra-durus.Prartcrquamqudd Talcus non est crustosus,sed po-
Talci con- tiussquammosus,trans)ucidus,vtvitrum,&Jeuis,&nonnisimagnoJabore,&diuri-
ditiona. rio igne, admentemetiam Scaligeri, comburipotcst. Immoneq;id per se fieripotest,
nisiquibusdam admixtis,quod Samio Asteri non conuenit;cumfacile, ex sentenrii-j-
Dioicoridis, instar Eretria; terra? comburatur. Prardictis addcre possumus, quod
TalcustanquamGypsumstragulatjCumtanienAsterSamiuspciindeatqiicrraLcm-
nj_ aduersus venena,& ictus serpentum vcnenatos summopere vaieat.
Magnetis ergo, seu Takus lapis, vt nostra fcrc scntcn tia ,niliil aliud cst, quam ma-
teriape)Jucida,tenuissimisfolijscorrjpacia, instar vnionumclara,atq;spkndcs,igniq;
resistens Lapidispeculari assimilatui, item ichisfo,a quo diJcrepat non solum colore,
sedctiam quia non in rectaslaminas findatur; sscsiks cnim lu,nr,& vario n,odo com-
plicatar,&hicextcnuissimisJamiiiisargcnii,aTnuliscojistat:&ncquefund)tui,neque
comburitur,nequecolorcmainittit: quapropterexhocellychnia ccmplicaraparan-
tur, vt deAmianto lapidcsuperiiis explicarum fuit. , H

V

DIFFER.ENTII
' ARI VS inhoc3apidecolorobscruatur:isenimaJijseslargentosimiIlim[is
qualesfrequtnterrepcriuntur;alijscolorest ferrcus, qualcs Japides non.
ntinquamMi(tna'cxGoidecrona,authoreAgncola,en*bdiuntur. Ha?cduo
Colerts va genera modd cum tcrra rubra,modociun lurea,modocumaliaalterius colorisper-
rijTalci. miscerisolenr. Aliushabetcolorenipliirr.bcum,aiiuscolorcm mintumtKargenteo,
&plumbeo. Pra;tcrea aliuddiicrimen in lioclnpide notatur,quoniamquidamin ie-
nuissimaspartcsfindi potest,alius niquaquam: velutkst JlIc,quicrassisconsta^cru-
stis, cclotis plumbci, vcl argcntci.
Nos
loading ...