Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 688
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0694
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
- Vtyss

:sis

Aldrouandi


otnnia ligaf, sigoJari crera iJlinit, triduo insolat; &tandcm in foniace vitratia collo- $
catjpoilquatridutini, vascxcmptumriangitj&jliincalctmabieritjscruatdrjiinmN
nus, labor rcpetitur,doncc in alba calcem pcrfeactransicritjqua-posto super mar-
mor pcrphyrcticum extcnditur,& in Joco humidisiiino Jocaturjdoncc in Iiquorcm_
sbluatur,
DE LAPIDE ILLVMINABILI.
Cap. XXXV.
VM hiclapiscrudusprimoasp&fturudcGypsumreferat,&incaJccm
^M rcdac1usaliquoq;coniuneius liquorc ,noetu ,seu in loco obscuio, lu.
" ■?■£ ccm rcddar; hunc lccum inter alioslapides promcrcri videtur.Voca-
■* turIiluminabilis,quianoi)aetu,scdpotcntia Jumcnrecipiat,alitcr I
l!hosphoros,nempeferens"iumen,ncci)on,obeamdcmrationeiii,Ia-
pisLuminarisdicnur.quoniamcerta iationepra-paratus,&lumini
cxpositus,illmsspJendorcmitaaI!iciat,siia'q;substatitia- communicct,vt,siinloco
tenebroso ex pyxide depromptus cxponaiur,conceptum lumen, atq>scrtiatum,ad in-
star viui carbonis, spargat.
Quamuis autem a viriscruditis, & rerum natur.ilium indagatoribus lapis hic iru
territorio Bononiensi,& pne/erriin in monte Paderni inuctus tuerit: hinc tamen non
fit,quin in multis ctiam alijs locis mcraJJiferis reperiri nequeat, v. g. in muItisGer-
mania;Jocis, vbifrequenteslromliumfodina^obseruaritur. Nuper rcpertusest info-
ro Claudij ,ToJfa vulgo nuncupato, vbi Aluminisrupci minera; sunt frcqucntcs, qui
lapis, referente Kircherio lesuita, in Jibro de Arte Magnetica, gaudet omnibus illis
conditionibus, quselapidi montisPadcrniasiignaroifucrunt.
Hic igitur lapis, vt cftec3umluminosum pariat, in siitho ad id constru.fto, in calcem
redigitur,cakcum albumine oui, vel aqua communi, vel oleoseminum Jini compin-
gitut. Ca:terum,ii post primam calcinationem,dcsideratum cffcctum non consequa-
turjopus cakinationis toties icpetitur, donec lapis optarum effesiumpromat. Itaqj G
lapis sic pra?paratus in pyxidibus ad id fabricatis imponitur.&quandocffe&usest
ostcndcndus, tuncmasfainpyxJdccontcntadiurnoSoHssplcndorijieJ.obtcnebrato
Sole, diurnasluci, & si tempus fuerit nocturmim ,Iuculcnto igni, aut facibus accensis
exponendaest.Quandoqtiidem ex hisomnibus, breui qtiadrantis hora-spatio^Iucem
conciperc potest;deinde pyxis statim clausa in Jocum obscuium descrtur,mox,eadem
reclusa,Iucem,instar viuicarbonis,diftiindit. Lumen autcmnon estperperuum,Ied
pro bonitate lapidis, aut abundantia concepti luminis.modd plus ,modo minusdu-
rat,sed duratio nunquahoram cxccdit: etenim hi\ ha-c paularim,virtute euaneken-
te,cxtinguitur. Notandumctiun csl hanc vim concipjendi lumlnis inhoc pnparato
lapidenonpereunare,sed veluticila.-taiiidiuturi)itatcteniporiscuanescere,{'ortastis,
quoniamha-e vis peisiibtilisiimos,^ igncoshaJituscalci j-criiiiMos j5;i!i'atimexpirat.
Alia non addimusdehcc lapide,quoniam Ouidius Montalbanus in omnigencre stu- H
diorum cxacte pcrfeaus ,nccnon Mathcmadcarum in Patrio Bonon Gymnasio Pro-'
fessor ccleberrimus, in Epistola quadain familiari ad Maiolinum Bisiaccionum Ga-
latij Comitcm, & Fortunius Licctus lirterarum omnium cminentissima cognitionc_d
nobiliSjPhilosophic* doclrina- olim in Bqnonieusi Aicliigymnasio Proseslorenimes,
in libro Liiheosphoro,& doclisiimus Kirchcrius lesuita, iu Voluminede Artc Magne-
tica, naturameftciftus,&eausashuiusJapidisopulentiuseiiarrarunt.
loading ...