Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 695
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0701
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musaci Metallici Lib.1V. 69$
/. minaripotest. Hicautem llos, siiitlutcus,noiinisi;Uapideniaculislurcisrcfcrto di.
manat^cuiussaporcstctiamefticacior. Onincsigitiniliilapides,quiAIumen',Ni-
trum,& Salem in ie continent,nccnoi) lcucs, & ipt n;;i(-(i Jui:r, iurt optiiiioprolapide
AJio vsurparipossunt icum pra-dicl) mincralia in iilis tonttnta habeant illassaeulra-
tes,qua; Asio lapidr ab Authoribus ass!gnantu,r,
. NostramoddiiitcreJljVtreccnscamusillasdiilcrcntias, quastemporisira£lu,ob-
seruauimus. ItaqipiimumvidimusAsiumlapidem vcit'm,&gcnuinum iapidiAJioi
Dioscoridcdescriprorcipondentcm, cuiusicon in rabdja siib numcro 3. conspieitur:
quandoquidem sub mtmero i.& i.apparcmicnEKslapimim adnaturam Asijlapidis
aecedentium. Pra-terta conspicati inniuj aiiui, snpcric.n (•milliii!um,quibusdamar-
gentcisicintillis radiantcm. IrempcrrraerauimusatiumluteumexmontibusTrideo-
riniserutum,qui colorc tantumaca.-tei'isdiJcrcpabat. Tandcm yidimus lapidemj
huius generis, colore iureo iti vna tantiim parte rcfertum, cum Chaicantho admixto,
& IcintiJIis argcntcis mkantem_».
L O C V S.
PLINIV 5 in AssbTroadis,Stephanus, exscntcntia AJexandri Corneli;, in-j
AssbMysia! geneiari tradidir, qua.-Myteicnorumfuit Colonia. Idem inLycia
quoqjAssbnposuit, altcram sublimi.&inaccclToloco. Item pratumin I.ydiai
campestribus,qua>Cilbrinacognominantur, propc Caystrumamnemritcmin Epiro
altcram ignobilem. Habetui-ctiam inAeolidead HclJcspontuw ,ciuirashocnomi-
ne,quamPlinitisii)teIIc\iirc\'iclctur;quan4ioAjrumTroadisnominauirinamq;Asos,
persimplex J. in Crcta estoppidulum rhinc nata vidctur esse discordia inter Autho-
res cx eo,quod supra Aeoiiiia,vt inquit Plinius,& partemTroadis in Mediterraneo
WyJitcnuerunt.&totusistraiSusMysiaquondamappcIJabatur. Cum autcmidop-
pidum, quod Assbs dicitut in Troade Asiairegionc Jitum(it,parum refcrc ,iiin AJia
C rcgionc, autin AJib oppidogenerari diuuigemus.
EncelliushuncIapidcmiiiGcrmania etiam proucnirc testatur,&ineiussuperft.
cienasciilorcmillum,&salJamIanugincm specienitii,qua?flos Asiar petta;Diosco-
ridi nuncupatur,qui dc cius nataliloco uihil pronunciauit,nisi qu6d ab AJiaregio-
ne AJius lapis cognominctur.
VSVS IN MEDICINA.
NON infrugifcrum est remediumad podagras,authoribusDioscoride,atque
PJinio.pcdibusinditismvasctxhoclapidccauatOjdolortnimJtnitur.C^iin-
imd buic assccrioni lapidem bunc tota lua substantia relistcrc, Nuperorum-j
AuthoruttiexperimcntOjComprobatur. Pra:tcrca omnia crurnm vitiaversantiumin cmrS ^.
his lapidiciniSjsananturjcum inomnibusalijsmetalliscruraviti£tur.Parantur quo- tjav^ &,
D quc pulucres corpora erodentes, vt ait l)ioscoridts,& luxuriantem carncm,& corpo- ees1iir.
rum crassitiem absumunt.quando vice Niiri in balncosparguntur. Verum quoniam
rarus admodu cst istc lapis,& exoticus, Gagatcs, vci Sal Ammoniacus Crcmatus, eius
loco, a Galcno, in Succcdancis, subst ituirur: vtcrqiie enim abstcrgcndi, expurgandi^
dissipatidi.rcprimcndij&eliquendicarnes vimpossidet.
Roremhuiuslapidisadquadamclricacem Plmiuspra?d:cauit, Dioscorides verd
ptsestantiorcmdixit,siiTii>:n^3-nCyprioinmaiiimarumvitijsadhibcatur. Prarrcrca strwu»r&
pici,autrcJina.'addinis str.umas discuterc uicitiir.RursuscummcllePhthisicisIjngcn- rtme4i&.
duspraibetur. Vlcera vctuiiaad cicatriccm perducir,cxcrescentiaerodit,&ad be-
stiarummorsuscstpcrutilis. Tajidcmexhocssorepetia;,cumlornentosaba?,proPo-
dagricis cataplasma paratur.


loading ...