Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 697
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0703
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusriMetallici Lib. IV. (jp^
DESCRIPTIO, ET NATVRA.
NON debctPumcx,authorc Galcno,intcrmetallicarccenscri,ncq; interter-
ras,neq; rcduciad quidpiammarinunyieq,ctiamadlapides,quia non con-
cedcntCiTcIapides,cumomncgcnuslapidiiminac[uali/catumdcmcrgatur,&
Pumicesaquaiinnatent, hacdecausa adgcnuslapidumnoneruntresercndi. Hanc
di$CUltatempoterimussoIuerc,aiTerentesPumiccmintegrum,proprer meatus,qui
iiint acris rcceptacula,aquisinnatarc, tamcn redaelus in pulucrem,instar aliorum la-
pidu,dcmcrgctur. Deindequamui5Pumices,obinsignetiiiaikatc,qua profe:>6ana-
turalapiduindegeL)eranr,3qua;supernarenr,&lap]'desnuncuparinequeant;attaiiien
duritiasuailapidcsrcuera vocantur. Cateriimcxquanammatcriaoriginemducanr,
varia; Authorumfucrunt opiniones.AiijPumiees ex tcrra constarc,&inueniri in fodi-
iiisAluminiSj&SulphuriscsJilimarunt.AIijinlittorcmariSjCxIittoraiiarcnaintC-
B grariputarunt.alij,quorumopinioexplodicui-,in,uisspun\iit] csiccrcdtderunt-Ve-
riuii Pumex ni! aliudcst,quam Ipuma qu#dam,&fexlapidum liquefa£torum,quem.
admodumscoriacstcycrcmetmnmetallorumjidcjrcdc.Tti:rivl:![;i(liJ!i> itLiioresiltit, Mtteriu
&meatibusmuItisrcfenus,vnderimosumPumiccmClaudiaJiusappclIauit. pimicis
Pumicisigitur substantiacit3dmodumraia,atqiarida,vtiuremcrit6a>sio{dici gudis.
possic. Quamobrem Virgilius de eo, in Actna, sic cceinit.
Csl!rAtjiacerits,ijtMttmq;t//JcrtilisigBi
nsimtlKcenJii^meriw^tcrt-iittinilU
guc4'rcpctss, iji/lii»!ci»ti,&si>:l■swiae!errae/l.
PliniusPumiccmcandidii,&minimL-pondcrosumprobabat,necnonaridrt,&rpon-
giosum,&eum,quifacilc twipoJTcc. H.rcautcmomniacxDioscoridetranscripsit,
<]uitamcn hocaddidit,Pumiccs etiamsciisilcsesfceligendos,quorum se&ionenon-
nuilosinhoriescercAristotclesscripiir. ' Seff.%.
c DIFFERENT1£
VARIETAS Pumicumsumituracolorc, pondcre^moIlLtiej&duritic.Coior
inquibuidamest albus, quosPlinius;atq;Dioscorideselegerunc. Inaiijs '
cincrcus color obseruatur, qui tncdiu locumobtinent. In alijs cst nigcr, ve-
lutiest PumCK Actneus,tcs(cTIiCophrasto,qui cst nigcr sic,tiihil aliud quam adustio-
jiemsignificat;quandoc;uidcinsirursustorrcattir,totus, adinstarcarbonis,incinereS
dilabitur; de hoc Virgilius, in iEtna sic cccinit.
ScdgcnasIjcc ,'.■.■;.7;;;, uylis/>//.'isjgiM. cdcris,
Sjtednn/li! fr'it't>>\-;: cpti,6~lnigiiit ignis.
RutsusPuinicumalijsuntlcuiores^alijgrauiorcSjqualcssuntplcrumqjnigriiquem-
admodumalbij&cinetci leniorcs.Quamquanitairienomnesieucs,&rarisiniproprcr
variosmcatus,qui aereniinseconttncnt. Dcinde alij sunt mollcs,manibusq;inare-
namfacilcterui!ttir,quaIcsTIicoplitastusinSyrorcperiritradidit.AIJjplerumqisunt
Dsemperaspert,qitorLimvsL]SCstin,i\]ir.Li^vtini'::iiiisdcinonstrabimus.
Encellius monimciitismaiidiiuitsc jnuenilTecirca sluniinaGcrmaniajj&prarcipue
ad Albin,&ad Promontoria illa vetera Marchite,lapides pallidos,ratos, spongio-
sos,& Pumicisimiles, sedadl;ucgraucs,quoscrcdiditctTeprima Pnmicisrudimcnta, gHaicis
& Pumices noi;dumcalorcexeo.5ks .qumJLno prodidit se ignc periculum fecilTc ,an r,,j:ii:t>lU_
eorumpondusdiminucrctur,&ali(i|]:tnLulL]n!<]i;niiiuci::]icli'cobscruiuit.
lamPumiccsanobisvisosL-eccnscbimus . Primdspeitauimus Pumicemalbum.ie.-
ucm^spongiosiim^mollcn^noninultisforamitiibusrcfcrtuinj&aliquantispcrradian-
tem . Dcindc vidimus marinum lapideum pcrforatum, figura ccrcbri, & Parctonium
a-mulantem,colorcpallido. Rursus cincrcLsiii ii«Livaiilicis, valdclcuem, nullisferc
mcatibusrcsertum. Item conspicatisumuscineteum,Jeuero, vaIdcal'perum,saporc
saIso,arq;acripia-dttum. Itcrumhabuimusaliumcolorc vario,maioriex^avtenigri-
cantcm,&aliquantulumtubcscentem.Tandcmaliumsubcincrcum, partimetianu
album, multis rcraminibus plcnum.
Nnn LO-
loading ...