Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 710
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0716
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
- Vlyssis Aldrouandi

olim pararentur. Snnt qui Zibriten Albcrto dicium cssc volunt3quamopintooem mi.
nime improbamus.
DESCRIPTIO.
£TIA MSI Geo r gi u s Agricola Ob sid ianum hune lapidem Gagatis.&Thracij
spccjem esse «mfiiruat, nos tamen ab illisdiucrsissiinu esse «isliinamus, Quan-
doquidcm, iicct primo inmitu similes esse videuntur,exacie cosiderantibusdif-
ferentias,proculdubi6diifc\niksomniii6cuadunt. Gagates pletumq; cstcrusiosus,
vt Dioico.rides optimc cxatat,Thracius est, iubstantia densa compatius, & parum_a
spJendens obseruatur. Obsidiaiius vc-ni spkti:kr,&transparet. Deindc Gagaces, &
Thraciusobtusisunt.&adscindendiimvaldeinepcii.Sardgs vero,&hic Aethiopicus
scinduntquidem,kdnoneodcmmodo: narnq;Sardusnon potestreduciad rtguram
cuItrorum,atq;ensium,inquam Ac;hiopicusfaciJciorinatur,ciuoniamSardusinmi-
nutasparticulas,atq; in frustarumpitur. Prarcerca Gagates, &Thracins cx Bitumtne
jnduratocoiistant; Sardusatq^Obsidianusex vitrcamaicriaintegrantur. Quocirca
Lik 37. Plinius huncObsidianum inter vitri genera rcccnsuit,cuius veibasunc ha?c . ln gexttt
cap. %6. ■vitri)&ob/idiarianumcramur ttdsimititudmcmUpidis, t/ttem 1/1 Acthiept.tiiittcmlObsitttus,ni-
gerrtmi coloris, aliquando &translucidi,erttfsit,n zf ■•,.>>,;; tn jpcctda j>.->rtctii»i,praimt>lis<—;
Lib. 38. ■vmbmsreddeitte)gemr»tisrni,lticxeosstiimt. Dcindckquentilibroidem Plioius sicscri-
ctipt 10. \Ax.lnutmtttttur,^pmm£t^mmi^t»ei&cdere,mnplHminAethupUjndiac(\sed4nit:ni-
tno.vt atiquipiittmt,dr inlittoribtts l:i[t:,;.:icti[isOic^tti. En vcibis igitur Plinianis manife-
itariumcuadicObiidianumiapidcmaGagate, &Thracio lapidc ma\ime diicrcpare,
& quamuis superius in certiolibro hnius voluminis vnuun,& eundem lapldcm esse as-
seiuerimus, attamen ad mentcm AgricoIa?,& Asseclarum id diclum fuissc amrmamus
DlFFERENTliE, ET LOCVS. <
NOS humslapidJsduplexgcnusobsetuauimus;licetPliniusvnIustanturnmo-
ddgenerismentionemfadat. PrimbmgenusPIinianooptimerespondec, Al-
terunigenusnonitaacutum,scdobtitiiiis, &niinusspkndcns,Sardo,aucre-
nali lapidi valde simiie.ItcnidiscrepaiitabesscitUjquoniamObsidianusslinijASar-
duspaleastrahunt. AtsecundumgcniisObsidianianobisobseruarumhanc virtutem
nonpossidet. .»
Loeus #*■ Quoad Iocu,Xcnocratcs,rcfcrcntc Plinio, in Iudia,& in Sammo Italia;,& ad Ocea-
tdis. _ cum Hispaniar nasci tradidit, quibus inlocij gcmmam PJinij eiusdem nominisrepcri-
ripauloante asErmauimus. Pra>terquamquod in Acthiopia huncObsidiusprimunyc-
perit,&proptereaAeihioj>ieusdkiiiicrujt.

Cultri t
Upide.

V S V S.

£X hoclapideollm fuissefa#a simulacra teflatur Plinius hisverbis. Solid.-tshmv-
nes Diui Angiitiicttptt m.ihrii httitis trti[sntidi'.is vtdi,&Ditttts Aitga]t«t pro airacit/o
dtcimil in lemploConcordu Obsidittnos qwitiif Kkph.tiiivs :rcmi[tl,aTii"rittsC£Jariie-
liopoUtarumccrcmonifS rcfcrt.-imibi jn htrcAtirdceitiSsijiiiptsfhi.t.: Acg-,pia,Oi:sidiaiitimmagu
ncm <Menclii. Et paulo infra. Fit cxti»ssttr.tgcnere ohpdi.i/ttini .■t.-iesc.-.ri.ivisi; & totit-m-*
Tnbens-vitrum, aiq; r/on trsnssittens Hxmaitnon ttfptllmm. iii, & "tbum, & murrhinnm, &
Byacimhos, Sa[fbir,si.- tmmtim, & emmbns Jtjs eiilenbits, nce cli tilittnunc mtUinafequieior,
aeletl4o>.p;c7t<r# accommodalior, i,t.,.::,;;:ts i.-.»>ca honoi in ittndido trtinslutemtbus ,qtitu« [>re-
ximecrytlttsli simiiitttdtr.c. Hacfcnus PHnius . Prarterca lapidcm ubsidiauum cultellis
materi.impra;itareintelleximusjnamq;,inhiitoriislndiciskgitur,qu6d,obmopiam
fcrri, exlapidibus cultros parant; \w.:i\6 •■: aii.i inih-umenta, quarad CKdcndum apta^.
essc debcat.Hoium imaginein leiior videre potest in primo Jibro tn Capiccde Fcrro.

r-
loading ...