Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 715
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0721
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetaliici Eib.IV. Biyij
illas virtutMOpinarur, quasGrirci enumerar.unt,rii[nirum,qud<i habcat limducen-
diatrambiJcmpcrsccciTuni^qutfCuaeuatiohodicquoqjcstcclebrisicunynAntido-
tario Bononicnli, prinl* delapidc Anncno Mesut dcscribantur, qua; Melancholicos,
&adustos humores clcmcntcr educunt. Manardus reirariensis hoc medicamento
.roorbos ab atra bilc pendentcs sc failici euiri succcssu 'curasse gloriatur. ItemFaJlop-
pius, in furore Melancholkopra:staniissimtimairelsemc'dicamentum,qui,3uthorita-
te AlexandriTtalliani,prarparatum icmpcr exhibuit,&nouies,vt vuit Akxander,
ablut um pralci ipsit: quinimdaddit nihiirefcrre vriuin nouies, velpluries abluatur,
dummodoreiacabluatur, namquanto uiagisabluitur.comiiiori cum molestia eua-
cuar. Vcrumtamcn,ad proiiocanrlum vumitum,mcdicamcnnuJIa ablutionc indigct. A^a!'° (*•
DonatusAJtmiarusnostiancmpcstatisnicdicus.cekbcrrimusaliam vimdc Armenio/'3'"*
lapide diuulgat :sic;uid«minfcbr|ibbspestifcnr.ibits illumcommcndar. n
Tandcmnobileest amulctum, iiamr; (i hic hpha puais ycslctur jiiocturna terri-
_ Culamciitaarcctidtiiiidi.-iir,uiic;-ibiisgi1!i!idiiy!;s[^ii]s>i'asababortti.pra-caucrCLj
traditur- ]:uci:iii:s,in iJdc-Ciuliiiius b^idis,surrQgatiscribit Cyanum,qui,JapisvuJ-.
gdlazuiidicitur, veiChrysocoilani,vellndjcum .
VSVS IN PICTVR.A.'
HVNC'IapidemPidorcsexpctuiit,quiaiiiiuscoIordiutiIilinicdtirat,neqiKta-
te mutatur,dummod6 cii perro]eodisibluatur:est cnim color pulchcrrimus,
&VltramarinosimiIlimus. Eximitur autem abihoc lapidc cplorhunc in-*
modum. Tritusaqua:simpIiciimponiiur,vtrnodico temporissparioresideat;nam_,,
color grauiorfundnmpctit. PostmodiimcffundituraquacumejcremcntisJapidiSHi
aliudvas.&quodrsisidct, sihabucritmukunilupcrssui, iterumlaUatur, prokstoinu-
tili;quando ver6in fundoresidcnspariim h^bueritcxcremeriti,rursusteriturexz&l;
^&scutcll^viireawimpositoarfunditur aqualimpida,in:qua solurum fuerit gummi
Arabkum. Moucturaquadiligentctdigitis,vtpuluislapidisnori rcsidcat. Dein-
dequiescendnmcstjpcrspatiumdimidiajhora-jdonecimapcmcojornon totusjsed . ,
melior pars(nam dilutior mane-tin aqua) tuncaqua effurfdituf in aliamscutellanu, ?ol°rl"tl~
qua;in fundovilioremcolorcrorecipkt, &scorsum scruanduscst: Colorautempra;-c,'r''""1"''
flantioraliaaquagummatamoucbitur^atqiiteiiii-ii, [>Li-i'!.i:iibo:a!ii,rclinqiietur,vt ^1
prarssantior pars coloris in sundo rcsideat. Aqua efsusa vbi resederit, alium dabit co-
lorcmprimoelcgantiorem. Idopusquoticsiepctitui';toties diticrsos colorcs cxlii-
bet,&posterioresprioribuspulclirioic-, &cr;i[!iui".:scuader:t,
DE LAPIDE COMENSI.
Cap. L.
S Y N O N I M A. V
A M tcmpus cst,vtab cxotkisregionibusadnostrasrecedamus.Co-
staurarum Nouumcomum dkitur est,ciuitas Insubria;,':


jiu Larium.advigcsimumquintumJapidem^aMediolano'
drstans, cuius territorium hoc lapidc abundat: proptcteaPJiniuS
i IiunclapidemComcnsem iiNouocomoItalia; oppidonuncupauit.
> Qiiibusdam Lapis lebeium appeJIatur,Quoniam lebetes vulgo Laucz,-
=iexeo fiant. Apud HicronymumCardanum vocatur spcckscotis,& apud Pisauren-
scmspccicsOpi:iiis, &■ c.ipliiiii^ppcllatut.Btenimnominathuric]apidemSiphmum,
qui.i in Siphno Insula vna Cycladum inucniattir. Geosgius Agricolasaxum Comensc
cincrtuiuindigitatjnonnuJlisPietraColumbmajVulgdOwM.
loading ...