Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 718
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0724
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
718 Vlyssis Aldrouandi
D E C O T E. Cap. Lll.
mo. v i v o c a.


* VIVS lapidismeminimus in Capitede lapide Comcn(s,cum,ad men-.
tetn Agricola:, exco fiericoiesrecudmus.Quocirca nccessariumciTc_j
ccnsuimus,deCoreinpra?sentiCapiteverbafacere.Verumquoniara
comapud Gra;cos,tumapud Latinosnemen huiussaxiarrbiguitaiem
, parit,primsimaquiuocationemmanifestabimus. Apud Hippocratenr,
in Adiunctis, vt annotauit Gorraus, iiiMt.,nempe morrarinm iigni-
ficarha;cvox «*cw!>qua; Cotcm etiamindicar. Similirerlcgitiirapud Theophraltum.
Sed axoht coticula est mcdicamcntigcnus, quando,adcotcm atttito duro, velsolido 1
medicamcnto ,coJIyria fingumur, qua; ,ve! in ocuiorum morbis, veJ in alijsasTeciibus
adhibentur.InsupCT Cossignificat eautem, vnde Aconhum herba nomcn habet,itadi-
fla>quoniam in Caut ibus cresccre solcat. Hinc Ausonius Poeta cecinit.
Asttrgit Cdules, & dira Jcenit* crent Cos.
Casterum »*°"7cir est a;c[uiuocum,cum idem iic quod SxtM»%r, nempe nulla calce ob-
litum, vcl, vt Plinius vercit,non picatum: liccc Ko»iacalcem,non picem Ggnificet. Item
Cc-t l»fa- Cos, seu *»!, niariSi€g*i insula cst vna Cydadum suauitace,acq;dulcedioc viui cek-
k» berrima,qus abHerculc olimdirepta traditur,& tcapn nuncupata fuit, authorc Stc-
phano,& Meropsa MeropeGigante: quemadmodumnominata fuit Cosa Co Mcrb-
pisfilia. Rursus Cosest Vrbs^gypti, necnon fossa Cocinchi,in qua furcs,& fugitiui
a'/>^i'r'"d--cIai!debaniurJquKCousetiamvocabacur:quandoquidcmCoosfo(Ias,&;omnesipc-
«V^^^Juucasindrgitant.TandcmCosestinsuIaCariar^quamHippocratismcdicorumPiin-
Ui pntrk. cipis,&Appelliscckbcrrimipicrorispacriamconscituunc. Harc .Esculapijccmpio,&
luuonis a:de nobiiitata fuit.
SYNONIMA, ET ETYMvM,
LATINI AuthoreshuncIapidemappcllan: Coccm fonequasiCautem,cC cau^
tessa>:umaspcnim,&abruptumdicatur:autquiaancequ3m hic lapis rcdiga-
turad formam coris,sicasper,liut quoniamfrcquuui percu/sione imllci,asper
fludioreddatur, vt melius fetrum acuat,nisi velimus alkrcrc ita nuncupan, quoniam
In cautibus, nimirum inlocis aspcris,&abruptis inueniaiur,& eruatur;apud ( akpi-
numlcgiturAilo, estque Japisrotundus, quofabriluainstrumenraacuunt, tiraicisvo-
cacur "Mt» paritcrasomAiTw,avocenKn,quarcuspidem,&aciemsignificai;sic]uidi.m
instrumentis ferrcis aciemcouvmunicat. Apud Pandecsatium, pro hoc lapide3Aco-
neiitos,Almcsen,& Alconkgitur. Rhasislapidemacuendi nuncupat. Italis diciiur
Pietrad'aguzzare, GaUisPierre agsiiscr, HispanisAguzzadera,GermanisVuetstcii),sj
aut Schiypstcin, Bclgis Vuetsteen.
D I F F E R. E N T I M.

N:

IEMINI noneognituscstlapis,quocu]trj,aliaquehuiusgenerisinltrumenta
ferreaacuuntur. Verumhuiusplurima repcriuntur genera,qua; djscrepant
vel humoribus,quibusmadefiunt, vel colorc,vclduritia,vcl mollitic, vclfigu-
ra,veIcciamregionibus,inquibusproueniun;.Qu^indigcnr humoribuSjsuncquatuor
Cos •vario gcncra^iimirum cotesolcan>,qua;oko,&aquaria;,qua;aquairrorancur,tertiumge-
him&c^j nusolcum, atquc aquam siinui cxposcii, quartum saliua h om i nis hume&atur.
madcsit. RationecoIoris,varia'obscruaniuriiiricrencia':namalia'suucnigra?,alia>a)ba;,aIiK
ex nigro,& olfcopermixta', alia: vitidcs,alia: suscie,aJia: candida?,aiia; cinerea;, aJia;
loading ...