Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 779
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0785
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetalliciLib.IV. 775
VSVS IN VARUS.
SA X V M ljuc,& politum fmigiposscmunere speculi, Sencca, iu natiiralibus quj- Lib. i.c.-i.
ltionibus,amrmauit. Scd hoc multd magisdcJjruigato, & tcrso Marmoreasseue-
randum erit: qucniadmodnmMirainus,in arreipccularra,oblcruaui£. Quam-
uisadcon(iciend3specuIa,mati.TJ.i vitrea magis KioiieacJsc vidcarur. Itaq;ex Mar- Ca , m«
morcalbo fiuntouamarmorea,qnrcinnidisgaTlinaruiTi, proiiidicepommrur..Olim—» ;ss *,*. '%
TrapctactiamcxMarmoreconstrucbantur. Deindemortariamulta exMarmore tum
nigro,tum albo, tum ctiamrubro p.ivantur. Straboautem scriprumreliquit harcpara- -^ G
risolcrecxquodam Marmorenigro,C|iicdabeittrcmis/Ethic}iia7 montibus dcfcrrun . j'/ "
iddiirumefl.&opcratudirlkile. IIiidiLPhjiniaconaiexMarmoreporphyrcricOjad^" "
gemmas rerendas, mortaria sibicomparant ;cum sit Matmor durisiimum, &artrjtione
B-nihildcscrcmittat. Piitoresvrn'1., ;:d :('iiigitiid.ip!g:iieuta5 porphyretico/Egyptio,veI
. Marmorcscrpentiiiaduristimo vtuntnr, Basaltcstamcn Marmoi/Kchiopia-.apud Pli—
niumjOtnniumduriliiunnii jjronuneiatur. Nostris tatnen iemporibus,vtanitnaduer- Rasilits
rirAnsclmus Bcctius, in vatijsGermaniarl.6eis,rcneritur Matmor durum3tanquam—• ^».
Basalteijhacdcrecicpngenerdtcipotest. Eteiiimhuiusmagiiasragmenta e monti-
.busdecutiuntur,quibtisl:abnfen.ii'i;,li:acU-arij , ncmpequiaurtim.&argcntum in
soliacxtcnuant ,nccnon Librarij,ad sua artificia, loco incudis, vtuntur. Amplius,
iestePlutarcho,olimFai>n fcrn!r:i,;n: e.ol.ibcridumferri iluoreniinvstr!na,rauieniis
Marmoris vtebantur. Hodienoirri 1-abri sabulo vtuntur.
InsiipcrnarratPoi1idoiiiusAntiquitatem,locoargetitcorurnvasorum,quibus hodie Vns4tx
vtimu; , ;:ciE:sIn;r:st; ::i;mi--s-i c;:. <..';;;.::!' 'l.-j :■:!■■ r.iJiri; t:i,i:',i icmporibus vina? <]ua.'dam, Vtt&rmort
&nonnulkvasamarmorcaostendtmir.Qtiinim6eriamAbatiolimexMarmoreiabre-
ficbant,<jUorummemini[ Qtiiiiiiaiitisliiinc inmodum.
tJiiarmt,rtiseeopert4\^jLai!s,epibiifarisirta.
C Quoddam gcnus MarmoriSj& pra>sertirn scrpcntinum,subnigrutn, vel subuiridca,
nempcmaculi; aUvs, vi:idio:;s,& nigris vai iatumaGcrmanisIummopcrecommcnda-
tur,&inMisniaertbditur,exquocochleaiia,&pocula conficiunt,sedquoniam hu-
iusmodi Matmor plerumq;mollcest,&hiimorcmcomLiibit ;quapropter, yctranlitum
lit]uoiisiiiipcdiant,huiusnicdivasaolcotiucismyristicaiiniunt.
DE LAPIDIBVS IN CORPORE
Animantiumgenitis. Cap. LVIIi.
O R D.I N I S R AT I O.
?NTEQVAM adlapidesdiaphanosaNatura, insinu terrar, genitos
acccdamus.oidiiiisratiocKpoiiularc vidctur,vtpriusdeomnibuscaI-
culisopacis,ctiamextrasiiium terra; productis, vetba fiant. Hiple-
\ rumq; inanimaliumcorporibusgcnerantur ,nccnon in vasis, in quibus
j viiium,&aquasapouisdiutiusscruantur,adha'rctenimqua:damma-
tcrialapideaparicribus vasorum,quam Chymicilarrarumappellanr;
imd&deijSjqua-lapidcicmirj&viihn. pc::isicatadicuntur,cumh(r;cquoqiopacacon-
spiciantur. Itaq; hoc in capitc.de calculisomniumanimantiumagetur, prauer Bezaar,
&Bufonitem,dcquibns seorsim scrnio habcbitur. Postmodumde fatcevini siecata,&
dePctrificatisvcrbafient,vitandemadlapiI]os,qiiinaruramgemma: participant,&
in calcc libri ad vcras gemuias cxaminandas,& ponderandas acccdamus.
loading ...