Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 791
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0797
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusziMecallici Lib.IV. 7pi
A iecor:eeoruml3pilJosgcnerariprodidit,cosquC,qui inrcrdumin ingluuieTcperitm-
cur, vetlapini, vcl faba1 formam liahac.coloris vcl cincrci, vckandidi,vel fusci, vcl
crystallini,scdorjscuri,cumvenis aliquando subrnbris, HicronymusCardanushu- Li.j.dz^,
iulmodi lapillos m vcntriculo gallorum gcucrari potfc nolnir, cum liic locus sit valdc>W.
capax, humorq; ibi colligi,& concrcsccrc haudquaquam poisic. Nihilominus egrcgius
vjr Calccolarius in suo Musa-o scruabat lapidcm Aleitcnum sorma rriaiiguJari, qucm
loanniBapcist.v PortarNcapoIitano accepcumicscrcbar. Sequitur lapis CsielidoniuSj
de quo.canicMarbodcus hnnc in modiiin. ......n- \
, ;,( M £hthd6mHsl$ist&> t)K>»g'g»it hiruado,
yenlrtgsrcvsprWHHi.rjiir.th^iaCtipsauciarL '
Lapillihirundintiin^anthoreAgricolajslguramhabcinglobidimrdiati^intus caui CaeJtdt-
admodum la-ues ,coiore diluto, st quandoqjmaculis iusjgnito : quapropter horum—» mili Ui,jc,
duasspcciesesseopinatur. Ha*C Agricolai scutcntia ;l vcrit;irc non rccederc videcur,
quandoquidem Nacura in finu terra: intcriori ptoducit consimiles lapillosijs,qui iru*
B Animantibusgeneraurur. Id manifcst.imusinhac tabella, in quadelmeancurlapjsliex
moncibuscffosiivaldesii!iilcscalculorepe]coiningluiiiebiriindinii(ci:tli.-cntis. Figu-
ra chcJJdonij forTilis trai: h.cmisplici j'c;i3 colore flauo, (uj:-t;i sicrt; plasia, & lapis duplo
aiaiorerstlapideliirmidini^ycJuti.subnumero i.& i.oftenditnr. Namsub numero
j.&4,figuraturlapisChclidoniusycrus,minorfossiIijColorctamen>&n"gura simili.
..l.tk z. Lapis'CheIidoniusfoiTii js.
I J.& 4- Lapis Chelidontus Animalis.

:®0
© o

Antonius Mizjldus monimentismandauit,diflectis antePlcnilunium puJIisHirun-
diiiumjcxprimasaturajduosineorum ventriculisinueiiitilapillos,quorumvnum-«
concolorem, altcsiimdiscoloremconstituit;hosqucantequam tetramattinganc,inc!u-
dendoseiTc in alutaBiiccula;>veICerui,&brachi;s,aduerfusEpiJepsiam,alligari3i'-.
D sermt.Chelidoniiisappellaturhiclapisjquoniam jM/Jon GracisHirundinesvocan-
tur. ScdquidamSclionaftesMarbode!,simJliitidincnominum,fortedeceptus,qiia;
Plinius dc Chclidonia herba narrauir, ad Chclidonium lapidem pcrperam tranftulit.
Hisaddamus,quodinColumbislapiIli interduminucniuntur,proptereahorumicon
inferiusoftendctur. ...
In quadrupedumAnimantiumgenetc multi sunt,caJcu!um generantes. Primitos
inangulismaioribusocuIorumCcrui, ndnuunquam lacrymn;,adin(tarkpidum,eon-
crcfcunc,quorum iconcs fupetiusin prima tabellavifuncnr.&aduerfusvenena com- Lapidcs
■ mendantur. Immo Amaius Lufitanushniuimodiiapidespeftecorreptis,magna cum qasdrupc-
vtilitatc,pta-scribit Lynx cft Animalquadrupes/cd in visccribus nongenerat lapidem, du>>>. -
quoniam cx animalis vrina concresccierraditur.Ha;cautent opinioaJias resutata fuit. Centi Upi
Caymanus cft pregrandis Lacertus.in cuins ftomachooriuntur lapidcs fluuiorum cal- dis. ■
culisfimilcs,quosIndi,&Hispani,ad cxterminandam febrem quartanam,tempori-
bussebriemisalligant. Hyarnam quoq; Plinius, & AlbertusFcramquadrupcdemcfTe
loading ...