Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 801
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0807
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musd Metallici Lib.IV. g0i


Ji I. Sc 2- Parscxterior colore min iacco, & aJbo,cum in altcra partc color nigerrimusy
RruberelTet.
3-4. Pingitur prone,& supine,in tcrtiolococst parsextcriorcolorcctiamalbican-
te,& rubrodiluro, iotus vcioliiicisnigiic.iiiribuSj&caitaneiscum Volutalutca.
j. HiceJjpiifcusiii parreprona vei'iusaniinaJ,vbi Volutaapparetalba cumrcliqija
pars tota sit conlpersa maculis rubescemibus.
6.7. Hic tfltotusalbusiuxtapaitcminteriorem^CKteriusverdrubesci^&albicat.
8- 9. Hisuntexiguialbicantis,&iubesccntiscoloris:nonus tameiuotus candidus
eum Voluta.
jo.Huius pars exterior partim albicat,& iuxta partem interiorcm totus a)bescic,cum
Voluta.
n. 12- Hi suntadmoduniparui, &albi iuxta vtramq;partcm.
13, J4.HJ Awt minorcs.quam sint sub mtmcro 9.1 o.& toti candicantes.
f DE LAPIDE BEZAAR.
- Cap. LIX.
SYNONIMA, ET ETYMVM.
V M dc hoclapidcmilla(quod sciamus)apud Gra?cos,aut Latinoscs-
sct nicntio,sed tanttimmodc> Arabcs,& nonnulli authorcs nuperi huius
meminetint. Idcirco" in hae historia exaranda horum vcstigia seqlte-
murjquorumaliquirttcruntciieumfcrri hoc \0cabult1n1Bczuaharth
apud Aiabcs,quod illud omne significare solet,quod vitamconserua-
repotest,&quoniamlapis,dequojnpra*seuriaagitur,omni vencno-
C rumgcncrivitamdcstrucntimiranduminmodum relu&arur, idcircdhiclapisnomen
Bezaarpromeruit HincpoitcaomniamcdicamentaaIexipharinaca,Bc;aartica fue-
runt appcllata. Alij opinati sun t laptdem hanc apud ArabesPazar,&Pazan dici ab
Hitcociusdemnominis,qlii talcmlapidemproducercperhibcturj&harceademvoca- ■
bula apud Persas,&Carrasonesin vsuciTepronuncianr. Nonnulli Authoresscribunt
ArabibusvocariHazajjPcisisBczar^&IndisBazar.CumHabrei.&ClialdaiBclzu.ir
appellcnt:Quandr)quidtm,apudiplbs,Bcl Dominum significat,&Ztiarvencnum,quali BaMr-
velint iniinuarc,huiicl3pidim essedominum vcncni, cumomne vcneni genusabhoc -
lapidcsupcrari rradaiur. Nobissempcr magisplacuit etymologia avocabulo indico
dedtieta,nimin;m aBazar,qua voct Indi Einpoj-ium,&Mercatumsignificant, quasi
hiclapisantonomallke tir■porc-rictss, & mcTcatoriusdicatur: vndesorte dimanauit
vocabuJumapud IiaIos,&.pra-scnim apud BononicnseSjsitfijr.irc, quod mercari iignU Btatritre.
DD E S C R I P r I O, O R T V S,
ScNatura.
MVLTI rerum naturaliu Indagatoresscrjptis mandarunt Bezatirnilaliud esse,
nisilacrymamCcruorum, cjiia? inrotundum lapidempaulatimconuertitur.
Harcauttm scntcntia 116 est a veritate prorsusalieua.quandoquidemhuius-
modi lacryma?indi»ara-in rerum naruraoblcriiatur,&aducritis vencna valerecoper-
( rumest.Quaproptei CaidanusaliquandodamnabacScribonijmLirgum, quiprodi-
1 der it laci ymam Ceruorum in hpidcm dtira tam In Sicilia iuiiTe repertam: cum coniler, Cw(tf ^ -a '
I in Paly Indiarum rcgione loiitam inueniri:quamobrcm nosin tabella prima Capitis £
| antecedcnns,harmnlacrymarumlaputesccntiumiconcsdedimus. Nihilomiriush,cc 'm,.„,,„i.
l»crymanonest]3pisille,dequoinpra:sentiaverbasiuu[. Andre3sBcllunensis,citan- p,^n„i_
loading ...