Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 815
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0821
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaiiMetallici Lib.IV. 8ij
\ A '
;( Batrachitescoloresubnigro.
Batrachitesaker.seuChelidoniolapidicongener;

I?

M O R A L I A.
NONNVLLA admorum integtitatem attincntiaexnatura.&affeclionibus
huius hpidis clicercpossumus. Hk enim inprimisnascitur incapite Bufonis,
&in iiloextraclo intcrdum csfigics eiusdem Animalisapparet,& aducrsus ve.
nena mitandum in modum cxtollitur. In hac docVina Diabolum tanquam Bufonem,
C &homincmtanq:uamlapidempronunciarepotcrimus,qu*ndoquidemhomoincapi-
tcBufonis,nempe Diabolicslcdicitur,quandoinssatucriminoso,velindelitijsmun-
di versaiur. Sed,sicontingat, vt inde extrahatur>& adpamitentiam reducaturitunc
optimuseuaditlapisadexterminandum pcccativcnenumisicutihabeturinsacrocodi-.
ee. Fbi<&itiHi3XttMtlim,,ibiiuptrabutid*uit,&gratia. Dummodosemperin ipso esfi. AdSam.^.
gies Eufonis conspidatur ,nimirum mcmoria pr.tteriri habitus criminosij penicillo
aniar-ccontritionisdclincata inipso apparcat. luxta iilud [saia?. Ruordimuxipriaris
sttiuU. Sicenimelegantiamorumincontaminaiorumconscruabitur,&refu!gebir. Cttp.q.6.
VSVS lN MEDICINA.
sN varijsaffedtibujljpidemhimcminimeinfrugiferumiudicabimus^&potissiinsim
in vencnisexpugnandis: quandoquidem,poculoprarscnte vcnenato , non soluin
hic lapiscolorcmmutare,sed ctiam sudore virusprodereperhibctur. Vcrum,in
vel!enohaufiodisfipando,&supcrando,iTnegerlapisdeglutienduscst, quotiiam, su-
perata vcneni malitia,intcgcr dcjjcirur,& ablurusad alias vices rccuperatur. Michacl
Mcrcatusuarratabhoclapidegcstato, vcncnatapra?sentcmateria,cutim adurijquo-
circa ad hanc vtilitate.ni percipi<.ndam,eum annulo pcrforato inserunt, vt, accedcnte
vencno,cutiscaIefieri poisit . Leuinus Leninius addit,soIo huiuslapidis contadlu,
partesa vencnatis bestijs vulncratas libciari. Quamobrem quando i&ibus Crabronum, Ad iclus
Vesparum,Apum,&arancarum,membra tumefiunt,& inslammantur ,Iapide parti. vettttMerS
busadmoto,nonsolumdolormitcscit,scdctiaLn tumores,& inssammationesdiiljpaii-
tur, & pamiiijs soluuntur.
Instiperalia?quoq,smitaffcclioncs,quibushic lapisopitularjtradiiur. Primum irt
a(inulisgestati:r,q;!ai:iuis-siiiEiii;ijticol(>ris,Cjti(}niamaGemmarijs tanquam amule-
111:11 ,id \'Lj:h,i;!ik::) celebutur-i gcil.uus enim gcnciationemcalculr.rum prohibcrc
fcrtur. Alijsiuncaduersuscpilepsiamgcstaut. Aiijadtollcndasvcnigines/calantica: AdEpittp.
loading ...