Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 821
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0827
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusasiMetallici Lib V.

521
t\ ItempropcAuernorumHergobiamfonscfiIinipidus,qui succi lapidci tantam vcbir
copiam, vr Accola'pontemexillosub!lruchim,& aquarcursumjmpedicnrem, ligoui-
bus,&malIeis,diruerequotanniscogantur.
EouonknsisagcriiinilibusaquisnoncarermampropL-villam Albergati vigintimil-
lu3riaacuiitatedistantem,iluitparuusamnis,circacuiusripasplanra;inteidum lapi_
deaiobscrnantur. In.Britannia magna,spe(uncae(t ad Decucrnamsira,iii quam_»
quicquid aquarum ssuxerit lapidcam nariiram acquirit.
' Campania? Piiniusaerribnic Duuium Sil.irim vltraSurrentum.qui non solum virgui. ^'
taincisajsedctiamfoliainiapidcstransmutat. VndeSiliusItalicushucrespicicnscc-103*
cinit hunc in modum.
JXtt/it Silarisq ttos mitril ttquis, qm gttrgitetradtmt Li % P
Bttrttiemlspidiim ;i.c;,C ;-.Uih:;c ,:.i;i>
Cappadocia;lacusiiitc]-iViazaca:i,&Ty;ir;;ii nbcs, gaudet hacproprietate,vtpar-
tem Arundinisin eo demersam :n lapidcm dtirct, parte emraaquas eKiirente immuta-
g ta. CircaCass-ndMin,tC!racxcisac(i:i!siibci[ii;iHnituclitiis,&inmarc proiecta,i4-
pidca extrahirur.In Cepuiio Dacia;,authorc Agricola, eciuadam scatebraaquc hau- U.^Je$r-
sta;,&in vrceos tra^sfusa;, spatio vniiisnotais,inlapidcniabci!nr. In Chclmensi tra-lusaiur.
£lu,ramipinca;arborisdmetsti,&in tcrrenoiacciie.es, annuo spatio,in saxa vereutu
tur. Cicones suntpopaJiThraciwlacum Bistouiderri incolcnecs.apud quos ssumcn
decurrit,incuiusvndisrcslapidcscuiit. Dc hocOuidiussiccecinit.
Tlitmc» litthcnl Cicsncs, tjtiodpotnm (ttxcA rcddit .-,
Vistcrtt, quodtdctii i/idttttt n.-timors rcbtis. ta»
PamermCiucia,qujrdainfontanascaairigocsi,cuiusaqua terraminsaxatransfor-
nut. Colchidis lacus Huius nuneupatus eamdem facultatcmsaxificam possidet Item
inCoiolsis ssuuiusobscruaturjinquo lareres mersi.lapidesextrahuntur. Ex Piinio cii.sv.ca.
<)uoq;inCyzicciiaregionCjterrae:;cisicu.iuslibctiiiagnitudinis,&in mari demersa, ,,;
saxeam duriticm adipiscirur.
Non procul a rrancofurto,siuc Helenopoli ciuirate Germani* cekbcrrima,ad Via-
q drum,scacurigopcreniiisconspicitur,incuiusaquarami,foiia,corriccs,iigua,carbo-
iies,orTa,&Concha;Iapideamnaeuianiacquirunt. Itcm.exLeandro historico, in__.
Foroliuicnsiterritorio,emonteMaurosca[cbralimpida;diinai)ataqua?,in qua froa-
des,Iigna,&hcrba;Japidcocorticcobducuntur.
lnGallia,propc nia-iiia oppiduli Veronci,fons clc perennisscaturiginis aspcitu iu-
curidi_Smus,cuJasaquadmoIaac[uaria,cuiinseruitdiseeden.,&de(cendensitisub-
sttatumlutum,proxim,iqua:q;ii) lapidcsabirecogit. In Gnido fonre, spatio rrime-
stri,terrainlapidemdurcsccrcpcihi!)Ct(ir. In Gothorum tractu,scatebra fontictili
ssuit,qtiarrcsinJapidemconucrtit. HuitisanccmreipcriculumFridericusprimus.re-
ferentc Albeito Magno ,(cci(se tradititr,immjlTa in hoc fontc chirotheca, cuiusdirr.i-
dia pars in vndis merla duruit inlapidem, alia partc sub spccie cori;,cxtraaquas,re-
manente_jj.
Hetruria inter barclocacounuincranda eH,quoniam Leandcr,indcscriptione tta-
lJa-,memoratad5eiiamTorrcntei:MiiHi.'(iuria,esaxoquodamfoiucmcrumpcre,cu-
Diusin aqua qnicquid mcrsum fuefic,spacioc]uindccimdierutn,Iapidco corcice vc-
stitur. Fallopius vciononfoneis ,scd taneummodd JiliusTorrciitis i;ic-nii:iit, ^uii:ic-
cumlapidcumconfulumhabeciideoqiimmersain illojapidca crustaobducitrquan-
doquidem,obfrigidicatcm,succusi]ielapideusnon cxactcaquis permisccri potest:
vndcaddir idcni FallouinsjincodL-iii tcjritorioSciicnsi, apu(ic,;l;dlin;i Rj[ico!;i;iuin,
duosesscfontcscalklositKcum !.ipii.;cuui tjc-r::iixn:n; Iiabcnrci:\i;.7i iiulc co!!igit,quo-
niamaquahorumfonciiun,vt vicinisniolis aqua::;> fasiiulctur. uer qaoidam tr.tnsic
canales, qui [uncis , ■;','.ilijs lierbii ita icplc;itur,vtcerto tcmporc illos expurgariL_a .
ncceiTe sit. Illa'autcm hcrbxexeanalibusin tcrramproie<st.r,omneshpidclcunt, qtio-
. iiiaminillamorantesaquajsuccumiiluinlapidcumvnacumaquamistumaicrahcbat,
& aquacratimpedmicnto,ncsuccus illcsuumeftcitumproducerct jscd extraaquam, Herbxitpi
recedentehumidoaqua-jluccusillclapidcusin hcrbis cxistcn. sblidescit. In Hcra- dcatjiiitki.
cJcoticotrailUjpenesPcipercnanivrbcm,fonsaquaslimpiti;isf[i[;di;,qua-terram ir-
rigaiices,eaiiiinpctiamconuciiunt. In Hilohesemiononaqua,ied terra aluminosa
%%z 3 lignom
loading ...