Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 823
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0829
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.IV. 833
■ D I F F E R E N T I M.
TACERE non posTumus,inhacRubrica,qnod nobismaximam admiratio-
ncm mouer, nimirum, quod omne rerum genus,siue cx familia Animalium, si-
uc Vegetabilium^siue Foililium fnerit, operantc Natura , in lapideam duri-
tiemtransmutaripossit. Incboantcs igiturab Animalibus,memininius legisse apud
Auicennam,quandoque Animnlia secundiimse tota in Iapides,&pra.sertimsalsos
transformata fuisse. Legimusquocjj inTabuIa AsiiECornelij deluda-is,accidisscm
TartariapropeSamogedcs,vuionnulIibomiiiespasccnresarmenta,&greges, insaxa
mutaremur,pristinafonnanunquamdiuiinuta,velutihodieetiam visuntur,quemad-
modum in tabella I.pinguntur. j
1 I, Tabella, in qua visuntur Hornines, Sc Iumenta
petrificata.


loannes etiam Botcrus meminit ilatuarum lapidearum hominum, pecorum, & Ca-
meloruminOrd.i regioncTarrarorum.penessinistrampartem ssuminis; quaiolim ve-
raAnimaliafiiisscfcruntur. Sed Corneliusdc Iudeishocfuisscprodigiumpronuncia-
uit. Nos autcm,qui naturalia pcrscruiamiir, ad Animalia in lapideam duritiem natu-
ralitet conucrsa, sermoncm conuertcrc debemus. Itaq; olim in Agro Veronensi inuen-
3 tusfuit Cuniculusnaturcprorsuslapidec,exccptocapitc,inquoveiligiapiloruadhuc
conspiciebantur Albtrius ctiam Ma^nus narrat , ingcntemaiboris ramum,cumaui- Llki.Mi-
bus in nidocubantibns, impetu fcuicntis procctla:, reuulsuTi ceddisse in proximu-n_j wr.cas. 7.
mareDackum, non procul a ciuitatc Lubiccnsi, & naturam saxcam acquisiuisse.nido.
etiam,&auibusinsiib(taniuui l.ipidear.i soltdatis. Neque admiramur,quoniamnos
quoq;conspicatisiinHiscxamciiApum,viiacumccllisliexaxonis,&melle,mIapideain
forniam mutatum.
II.TabcIIa cstilla,inquadamusiconcm Vermismarini ,<jui in tubulum conuersus
obduruitjinstar.lapidis. Hicautcminagro Putcolanoinuentusfuisse pcrhibctur sub-
stantisdura^&quasitii.iplianK.IbidempingiturCicercoiotepallido, substantiai pa«
ritcr lapidcj, deqiwposlca suoloco verba fient.
Sinad pattes Aiyimaiiiurilapidcsccnics.scu la pideas iamfaclasanimusdirjgatur;
varias huius gencris admirari potcrimus.Vidimus cranium intcgrum naturv. lapidea: m
Agio Veioiitniitrutum;kcmcorpctrificatufiguraacijminatii,cumforaminc,pcrquod
asptra
loading ...