Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 869
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0875
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.IV. 86p
M I R A C V L A.
INT E R Ch/isticolarumgcstaa GrcgorioTuronensi,& Vincentio historico reci-
taiakgimuSjquodniendicusquidamdecrepitusirilitnribusLnaiisversanSjChri..
itinominc, tict/iunsynain p;tebat,ilagiubatquciiiodicum escLilentot'jm,quibus
nau^sonusta vtliLl);iU!r. Piiifcetus nauts plus iiisto imitiissricosSjnil pr.-tttrlapidcs,in
naui repcriri moncbat. Tunc Muidicus ha-c verba protulistc dicitunfaitit Dcus.vt ita
appareant. Tuncomnia eseulentanauim oncrantia,supra vimnatara, in saxa fticrunt
transformata: itaut Dadyli,OIit>3 : &catira huiusgcncris,re:cnta pHstina*forrjiaJ&"
colorc.lapides euaserint,quos vidisse,& contredtassc, Grcgorius Turonenfis historiat
scriptorretulit.
Itemloanes EusebiusIcsuita recitat quondam in ciuitate Daroca accidisfe,vt ciui- Lib. i. dt
Edampeieraretpersaiiiftacorporaiia.inlapidemconucrtiiibiinipiiC.iLis.sifaliaiisTe- mir, xat.
reret,&illc in ilaruam saxcam, supra ordinem narura?,f"tiic Lnutatus,eodem,cjuoerat.Europsc*.
habitu,& sorma,&adhucdurat omnibusconspicuus,& homo lapidcus Daroca? nun- a.
cupatur.
DemumexAelis Saihe Brigidxcollegiinusfuisse virgunculamPrincipiscuiusdain
filiam,cjua;voueratomnipotenti Deoiliibatum virginiratisssoremadejctremumvsq;
spiritumrctinere. Pateraurcm illam inuitam aiio Principi inmatrimonium promi-
scrat; idcdq; parato nupciarumsumptuoso appararu.ha-c virgo ad san£r.am Brigidam
ImpIoransauxiliumconsiigit;intcrimPatrisagmIneequestripersequt-(e, quateSan-
cla Brigida tot equitantcs conspicata,vt filiam rapercnt,statim imprellb digitissupra
tcrram Crucissigno,ilIi omncsin tot statuas lapideasIransformati fuerunt.VndePa-
ter tam stupendum admiratus miraculum, pcenitentia dustus, filixpepercit.
c M O R. A L I A.
MORALTS doarinaetiamalapidescentibusdocumenta perclpit. Namq;
veluti planta- in vndisnonnullorum fluuiorum mcrsa;lapidescunt: itanon-
nuIliinsiumiiiecriminumvcisantes:omnemhumanitatissensumamittunt,'
& pcstora prorsus saxea induunt, itaut specie tantinn boinines csie videantut. Quam-
obrcmDiuusBernardushosmtditatus,dixit,iiihiscoresse,quodcompuii(2ioncnon Lib. i. dc
scinditur,nec pictatcmollitur,uec precibusmouetur,nec minis cedit, flagcllisduta- wjid. ad
tut jfitquc ingratum ad bcneficia, infidumad consilia ,sa-uum ad iudicia, inucrecun- Eug.Pont.
dum ad turpia,impauidum ad pericula,& inhumanum,ad humana. Quamobrcm fa-
cerenonpossumus,quinhuiusniodicorIapideumindigitemus.Quaproptcr,inhocca-
su,criminosi ad solum Deumomiiiuin aquarum,& lapidum gubcrnatorem confugere
dcbent,qui apud Ezcchielcm,ha;cvcrbaprotuIit.AV1,,,v!iii17j1-«^-i/i»i'i'^//Hww«n»> C*p.ii.
tribtamti>,visi11,hus■ 01um,c aissirimcerUj/idiomdcctireeeomm,<jrd,iboeiscorearnciim,'"!
D wpitcepiismcis/in,ibiilext. Etenim hac rationesceleris limum^a-stumsomitis, gelu acc-
dia?, salsuginem auaritia, fhtclus inconstanti* ,spumam sastus,& arenas dilTolutionis
arccbunt:quitiimo eoruiocor,audita vocc diuina,iniposteruiB.non obdurclcct.


loading ...