Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 870
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0876
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

870 Vlyssis Aldrouandi
D E EBENO FOSSILI.
Cap. LXIII.
/VM Seruius in Virgilium annotauerit Ebemimcsse arboremlndicain
' nigricoloris,qua:ca>sadurescicin lapidcm,opportuncrraciatusEbe..
. nifossiliscapiti lapidesccntiumsubiungsur. Multi enimhoclignum
cssc petrificatum credidcrunc ,cum tamcn Ebenum fossile quid diuer-
■ sum existat. Pra?cerquamc]uod huius Ebeni historia nobis viam sternit
ad geromas: etenimhoc Ebenum ab Authotibus intergemmasopacas
collocatur.
Itaqi Ebenum fossile lapis est,non lignum,&Gcrmani, annotante Georgio Agrico-
Ia,vocantErdstockkin, cjuasi stipitem,vel truncum paruum subterrancum dicant.
Sunt,qut Anripathencognomiuanr,&,taIinomine,oIimVenctijsinGermaniamad
Georgium Agricolam milsum fuit. Gcsnerus Pseudocorallum nigrum appellauit. Alij
fauaiiu Corallium spurium. Alij Hypoxylon,& Palmam marinam cognominarunt. Vulgus,
-wy. Barbari, atq; Afti BauaJiam indigicant.
Ebcninomenpromeruic,quialignoEbeniarb6rissit simiJlimum. Georgius Agri.
colainterresfoiiikskues,cuniGagatc,Puniicc,&TophiscoI]ocauit. Quiiiimrjsub
finem iibri septimi dc natura Fossilium, rctulit Hildesbdnv(Gcrmania?locus est) intra
terramaluminosam, iuxtalignum in lapidcm mutatum,& in eius coromissiiris reperiri.
Id ctiam sparsunun aliorum lapidumcauernis, tanquam in aluo IatibuI;ui,Theophra-
Zikl6- c. ^us pronunciauit, qui,teste Plinio, ad instarcornu politi radiarc tradidit; immo" ad-
jj_ diditsolidumclTe,&candido,&nigrocoIorerepcriri Estautcmlapiskuis,&aspe-
ctu similis Gagatijsed nacuradiuersa,cu igncmnon sentiat,quo Gagates consumimr.
DE LAPIDE CYANEO, SlVE LAZVLL*
Cap. LXIV.
&QVIVOCA, SYNONIMA, ETYMVM.
giYANE VS lapis,siuesccundiim ArabcsLazuIi,carruIcJeoloris,&au.
™ reis aliquando guttisconsperlus apparet,de quo in priscnti capitc,ser-
monemhabcrc statuimus;cum intcrgemmas opacasab Authoribus rc-
ponatur. Sunt, qui, hoc codcm nominc, succum mcrallieumca-rulcuni
coguominant ,dequo, in octatio Capite tertij libri huius Tomi, vcrba
fecimus. Quarocbrem,nonintclkitaCyani homonymia ,rmilti Au-
thores roto ea-Io errantcs hunclapidem cumsucco metallicoca-ruleo confuderunt,& H
piitsertimquiaapud Dioscorideni,&Galenum,Cyanuspiguientnmcst,quodPlinJus
Carukum indigicauit.
Plinius himclapidem Sapphirum appellare videcur,cum nullibi Sappbirum pelluci-
Stpphtrtts damgemmamconsrituat, huncq; puntstis aurcis radiare retulit i qua; eonditioncsnon
PCtuif. Sapphirogemma?pelIucidar,sed JapidiLazuiigemmajopaca; compccunt- Mestietapi-
demhunc,cumsciniillisaureisn!aculatumobseruauesit, steilatum indigitauit. Tan-
dcm Vulgd lapis Lazuii, scruato nominc arabico, appellatur,qui pluraajquiuota, sy-
nonima,& etymologias ad hunc lapidcm speciantia scire cupit, ad caput ociauura libri
tertij confugiat, vbi fuse de Cyano egimiis.
mrBmnmm
loading ...