Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 872
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0878
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
8p ViyssisAIdrouandi
68 VSVS IN PICTVRA, ET ALIIS;
PICTORES,deficiemeCa;ruieov'traimrino,lapidemLazuli genuinuiC^
orientalem, & fixum sibi comparare nituntur, vt inde pulcherrimum colorem
extrahanr. Hxum vocant eum lapidem, qui igni resistit,proprium colorcmnOa
inutans,non fixum verd appcls ant, qui ab ignc patittir. Ab vtroq, tamencolotcsca:-
ruleiram elegantes eliciuntnr, vt aspcdu ab inuicem minimcdistinguanrur. Tempus
tamen illos discriminat: nam color ab orientali lapidc,& fixo dimanans nulla vnquam
, vctustatc corrumpitur,atq;muta tur, quod dealio secusasTcrendiiest. Anselmus J3oe-
i '?" ' tiusmodum pra?parandi lapidisLazuli, pro coloiibus, magna impensa fai2um,3onga
lnptd. ctip. vcrrjorum serie docuit. Vbi nonsolumbuitislapidis incalccm retiucendi rationero_»
13"f* examinat, scd eriam vasa,lixiuia,&emplastra fortia,& mitia proponit, quibusfaci-
lionncgotiocolor carrulcus elici posfir, vt ablutus piiturar insctuiat.Rutsus idem Au. p
thor,mpostremoCapite,facilioremmodumj&minori impensa fae~tumasfignat,qu6'
ca.'ruleum vltramarinum alapideLazuIiextrahiqueat • Quoniam autem huiusmodi
color prctiosus est, & caro pretio venundatur, PiiJores Carrulco vtuntur cx Armcnio
lapide fabricato,aut ex vitro ciusdem coloris,quod Smaltum cognominant,dcinde
hunc colorcm ceruleutn modica portione Ca;rulei vlcramarini velant.Vi truuius quo-
quc, & Plinius C*ru)ei facticij meminerunt. Sed pra-ter has species , hic color per
, fraudemetiampra;paratur,IndicoinaquadilToluto,& incrcta tritam infuso. At
f,plTt, huiusmodi colornullius valoris esse traditur.
J«t i"«,& Alios etiam ad vsus lapisLazusi vsurpatur. Primum, qui aurum exre quacumque
jtiiitmm. co]ijgere nituntur,hunc punclis aurcis decoratuin terunt,cuihydrargyruminmorta-
rio cutn pistillo permisccnr, & postea per linteum colant, vr argentum viuum perpan-
numegredienstotamauriportionemsecum ducatjnam tunchydrargyniminvase_Ji
• Auriflcum supcr carbones posito, in auras euolar, & sola auri portio in fundo vasis re-
manet. Tandem hic lapis ad tantam magnitudinem excrescit, vt ex illo Artifices ma- S
nubria gladiorum, & cochlcaria formcnt.
DE STELLATO LAPIDE.
Cap. LXV.
V I V O C A.

m q


* IC lapis siue Stellatus,siueSteilaris nuncupetur,siue alijs nominibus
abAuthoribusinsigniatur, fcqiiiuocationemeuitarenonporcst. Ete-
nim illa; gcmmarum species,qua; aeri exposira;, velradijs Solaribus
^ admota-, luccm quamdam pra: se fcrunt,qua? imaginem deambulantis H
_A stclla;reprpsentant,stellaresappellantur,cumrcctiiis tales gema;stel-
lantcseiTentnommandK^nimirumstelKfsplendoreconspicua;. Stel-
latus autcm,vcl Stellaris cognominandusesset iilelapiSjde quo in prasentia sermo ha-
betur,cum in se stcltasquasiarte depiilas contineat. Itemgcmmascuiuscumq,gene-
ris splendorem stclla;eiaculantesab Authoribus Asteriasnuncupari,&ad oculos Fc-
lis Nuperorum reduci Ccsalpinus tradidit,quoniam adinstar pupilIa:oculorum,ma-
dd clariijs, modd obscuritis niteant.
Legitur et iam in Theatro tcrra: Sancta:, qudd in tcmplo Bcthlcmico, pars illa lapi-
dis,super quam ChristusSeruatorrtoster narus esfe dicitur, &cui Maria scmper Vir-
gossexisgenibusinsedir,marmoribusnonestvestita,sed stella:similirudinemhabet:
La$h SttU quocitealapisStcllarisnuncupatur.
U, Notum estlapidemhuncanonnullis Stcllam nuncupari, sed lapisStella vocarur
CtiamiilejquiiniinomcBuJlcneOjnuncupatoRegiojnascitu^&jinchoamcAutumno,
nossc

r-
loading ...