Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 891
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0897
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaeiMetallici Lib.IV. 891
t\ hominemreddere proclhic-n traditur. Hunc laspidemaimulo indusum a Galeno gc-
statum suissc rradunt. Tci :ium genus est viridantis coloris :quod gcstantem a periculo
acjnarum tiicri perhibctur. Hocin Joco datiu sexta tabella cum pulcherrima icone__a
laspidisfigurasiuuij.
VI. Tabesla tefert konctn Iaspidis ssumcn repra-sentantis, cum qtiibusdam vcnisru-
bcseen[ibus,vbivariarumrerumrudimentaapparcnt. Inpaite autemcxterioriquar-
dani tubereula rotunda conspicicbantur.
Tandem,rationc commixiionislaspidiscum alijj multislapilli5,mnltaialia:disfe- ■
l'entiJt'emergunt.QtlalKlo()UTdem■cumAchltemjJ;^us;vocatLlrIaspachates;cumSatda)7*?'"""',■
5ardoiaspis,cuni Onychc,lasponyx, Ansclmus Itoctius fateturlc habuiite laspidem, '"*
quiAme[histurn,Saidani,& Chalccdonium,distinaislocis,coinprchcndebat. li/ponyx.
L O C V S.
IN recensc:idisvarijslaspidumdiisercntijs,multosiocosmemoraiiimtis,inquibus .;
Naturahuiusmodilapidcsptoeieat. NibilominuSjVtcxaclamlaipidishabcamus
historiam spra.'di(Sisaliosnata]cslocosaddemus.PIuribus in locis Germaniar la-
spidescsibdiuntur.IreniCoraMn Misnia,colort ii!!io,&(,!iis.;n:ncoeruuncut .Ibidem
alioinlocolaspis 11011 absimiiisBoreic Plinijiiuncupatoreperitur. AdSaiamnigri ,&
rubentesinueniuntur. AdPagumCauctf:mgam,iubeiucs,&spurijproducuntur.Bo- ,
hcmiamuItashabetspeCjesIaspidisrubescentcs,puipureassalbas,conspicuas,varijsqi ,'' ™ItJ
coloribusmmas,omncspulcherrimas, &mirabili Natur.-eartificio compositas. Quin. *
im6huiusm3gnamolcsibicrescit,vt indccochlearia,&ltatua.'fabricaripoiiint. Colli-'' '
sanus est castellum in Sicilia, annotante Facello in historijs, vbisunt fbdina?,ex quibus
porphyrites,& laspidcs cruuntut.
c SIMVLANDI RATIO.
CV M Iaspidumcopiamnltis rn locis inueniatur, non cst bono Impostoribus,&
Mercatoribus, vt, in laspidcsimulando,ditilaborent. Nihilomiuusnarrat An-
selmus Loetiusse vidiilelaspidemitaclcganteraqnodam niiiitesimulatum,vt'
nonnisiduritiaagenuinoj&naturalidignoscetctur.HicAuthorcreditmassamexgy-
pibj calcc,sero Jaftis, piiluudapidiim,&glutinecomparat3mfuirTe,bancmasTam va-
rijscoloribus iiificividit,antec]U3m duiesceret,banlIoq; iiincindc matetiam inoue-
riobseruauit: hacenimtationccolorcstanquam peranfra<3us ducebaniur, &veros,
naturalesq; laspidis colorcs repra.-sentabant.
M Y S T I C A.
D V A S PIS cst prima Apocalypsisgcmma,&sexto locointer gemmasRationaliscol-
I iocatur. \Ak<j Diuus Anselmus Canmaricnsis, prolaspide, virorem fidei mysticc
A. agnoscit. DiuusAugustjnusPccrum Christi vicariuminterpretacur,qui pariter,ob !" •*/**'•
iidci virorcm,abilloIaspisnuncupatur. VndcExplicatiorhythmicaincerti Authoris ^•*1*
dcduodecimlapidibusliationalis h.Tchabet. lnfjd.%6-
lasphtolQmimdnrttlafvvoretnsi-iii,
£>r,iin tic■Al.-V.'ho),i:ut!,:ii!mii:!jii.Ti,: nt.iricsiitfcmtus
Cmussirtiprtsidie rcsitliiur Dithli.
CorneliusaLapidc vir in Mysticis non vulgariter eruditus rctulit fortitudinc-nuj
sidci laspidc denotari: liacdccausain Apocalypsi , Diuo Pciro assignatur, quenu,
post ChcJlcum petram, & Ecclesia: fundamentum clTe statuimus. Hinc Itibera Di- /„„. 2It
nuinPctrum ad Uspidem comparauit,proprer animi,&fideifirmitudineni. Icciii-j A ['
cum viror , & nitOr buius lapidis nunquam cuancscac: pariter forrirudo , & fidcs
Diui Pciri , post diuini spiricus aducntum , nunquam diminuta clsc perhibctur.
Ffff a Rur-
loading ...