Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 898
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0904
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


Sp8 _VIyssisAldrouandi
SYNONIMA, ET ETYMVM.

LAPIS hic a Latmis Prasius,& a Grxcls ttrpaat» cognominatur,vel «W ti
tapxaw , nimitum aPorro ,arm illiuscoloremimketur, vel a vctbo graxo Tp«.
ai(a, quod vkescere significat:ctenim lapis hic in natalibus taicm sibiacquirit !
.. viridi'tatem,qua!porrorUnicauciis,vt[eorumdcmsuccononcstabsimiiis.AIijcred]<Ie-
Cokr Pr*. Iunt nlmciapidem ita fuilTe nuncupatum a Pralio C.rarcorum, vel a Marrubio Latiao-
'?• rum :cumha:c planta virore suseo, & ponaceo rcfena iit, qualis color in Prasio ctiam
Japideobscruatunhabctenimpiiii-LR-uiiinijayiiicoloiem. Immoh^cobscuritassem.
per in aliquibuscius partibusconipicitor:hac dc re gemma pinguis,purulen ta,&mul-
lis in partibusopaca cognominatnr. Alij scripserunr hunc lapidem ciie Prasitim apud
Theophraislum. Italisdickur,comipto nominc,Praima,& Plasma,Gcrmanis Ejn.,
Praesem, vt notat Boetius.
DESCRIPTIO, ET NATVRA.
f NTER viridantes vilioristurba-gemmasaPiinio,& Isidc.rohiclapis collocatur,
cuiuscoIorprcximeadcoioremPorri,velMarrubij accedit. Oriturautem hu-
. iusmodieolorcxmiitura fiaui,&viridiscoloris. EitvclutinuDeculisperspicuus,
ve1,vtalijrcferunt,totum]apidiscorpiisquadamdiaphaneirateimpcditur. Huicin-
terdumaliqijidrubri,aIbi,veiiiigriiniidet:cumadnascaturIaspidi,Cry(laIlo,5ma-
ragdo,&alijsgemmis,aquibusvaiiacorpuscula,&diucrsoscolorcsacquirk,&, iux.
WtiterSmit tasentenciani Alberti,vc]utimatcrSmaragdiconsritukur,quiafrequenter ineo in,
r*gdu ciusUsreperitur: imnio vircs inter laspidem,&Smaragdummediasilii attribuit: euin
• tnoneat FIinius,talcm in Cypromedia partelaspidtm, &media Smaragdum inueniri.
HieionyirusCardanusPrasium vircntemobscuriiisSmaragdo contempIatur,&iItius Q
colorem laspideo hilariorcm, sed impurumeiTc icfcrt, iliique nonnulla punsta rubra,
nigra, & alba aliquando attribuit.

I;

DIFFERENTI^, ET LOCVS.

;

ATIONE coioris, trcs differentia?proponi posTunt. Prima ,ad mentem
Boetij,continctPrasium,qui cxactecoloremPoni imitatur;secunda com.
- — prchenditilluirijqni^multumssaticdirishaE-c^&coIorcmquaiisiiicisarcscea-
Chrysifit- tisrepra-sentat,hic,siaureosplcndoreradict,Chrysopteros VetcnimeiTepcrhibetur.
TertiadiflerentiaampIe.5titiirPrasium,quiexigua viriditate,scd maiori ssauitielutc-
scit. Hoc poitreimim gcnusad lapidcs ncphriticos reduci potcit. Marbodeus, &ip-
secolorcsrcspiciens,tresPrasijspecicsdcscribit. Primamviiidemeumaurcocolore H
fack,secundamsanguineisveuis,&termmcandidisnoiisdecorathis versibus.
Conssit!'iiPr.'.s,:isyr,;jr,iissi,:.:t •liiiiitwcrsri,
Sldxoiislcartts ci,»iait:.-s ijiafpc Aecore,
Vtile nitttjfirt, mjiquodviret, & dccct tmrum.
*-4!tcrttsi?>gnimisjpccies esl tllittt venis,
Tertidt/tndidnHsiribsts iss n,sir;ptiiiiiuris.
Verumdubitamus,ncAuthorhicverum Prasmmcum Chrysoprasio ,& nonnullis
aIijsgemmisc5spicuisconfundar,dcqnibLis,inRubricaDenominatorum, agetur. Nos
sm/tiis lett habuimus'gcmmamopacam huiusgeneris,&Pra(uimleucochloronappcIlauimus;cum
athkres. maculisalbis,& virentibus cilct rcierta,aliqua tamen ex partenitehat. Hic datur icon
Praiij coIorisyiridis,qui scalptam habcbat figuramTcmperantisr,cumaiterisco ad
latuSjiorma; lunaris. Ibidem delmeatur iapis prone, & supine, qui Malachitcs dici-
Utr, de quo in sequcnti Capite agemus.
loading ...