Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 900
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0906
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
poo

VlyssisAIdrouandi

teem' Huiusmodi lapldesnon soltim in India orien tali ,&occidenta!i, sed ctiam in Eu- I
ropa,&prxserriminEohcmia,&vicinisregionibusimieniuntur. Hodieintellcximus
anonnullis, muhos huius generis lapides circa litora maris Adriatici inDalmatiij
cbseruari.
DENOMINATA.

Chrysifrt-
f...

Cbkritis
?u,j.
srajaida.

SVNT mrerumnaturaroulta-gcmma-dissphanarjqua-aprasio lapidedenomi.
nationem sortiuntur. Prima cst Chrysoprasus, quasidicaturPrasiusaurcum_j\
splcndoremcumviriditarcPorri,seu Prasijconiunctam habens. Ha?cgemma
visuigratacst, & viribus Prasij lapidis rcspondet. AJia nuncupatur Smaragdoprasius,
qu*naturammediamintetPrasium,& Smarngdum potfidet. Harcgcmma viridirate
graminisgaudet,nec quidquam siauiiici in se contincrc videtur, dum P.-aiio compa-
rar.ur,atcollata,adSmaragduro, quamdam ssauescentemviriditatem,magis,quaro_j
Smaragdusostcndit. Karoconspicua inucnitui-,cumvtpIurimumopacamperspicui-
tatemhabeat.ApudBoerium, propscudosmaragdohabctur,&fortas£sapudPliniHm
Chloritcsvocabitur. In Bohemia,&occidentali India teperkur. HisaddaturPra-
ibides gcmma, quam ad gcnus Topatiorum reducunt.

VSVS IN VARIIS.

A

D E

NONNVLLIS Prasiuscornroendaturadroborandam oculorumaeiem,
quoniam ccrumdem caligini occurrat: quapioptcr,ex Aiberto Magno,lapis
hic cum laspide, & Smaragdo virtutes habere communes traditur. Nonde-
sunt, qui affirmanr,ad reficiendos spiritus vitales,in vsuesse. Harcautem virtusin_*
'Smaragdoetiam vigcte fertur,quisua perspicuitate substantiam spirituum recrear.
Ventmri. Traditquoqi Michael Mercatus, Praiiu,venenoprarsente,viriditatemamittere,quam G
Jlsiit. ' nonQilidiligentcrabJutusrecuperarepotest.
M A L h C H I T E.
Cap. LXXI.
SYNONlMA, ET ETYMVM.
aV M adPrasij species Malachitem nonntiHi referanr,non esse abre_j»
* iudicauimusnatutam illius hoc inlocoexaminare. Harc gcmma est
opaca Malachites nuncupata,similisque virori foliorum nialuar, quam
[ Grafci«a^a?^ivocant. QuaproptcraGemmarijsnon sinccausa Ma- H
t lachita,&,nomiuecorrupto, Malaquita noroinatur.AlirerdiciturMo-
Noloehitts. "'"" ' Iochites,lortasiis,quoniamhuiusmodicolorinpurpureii vc-rgensMo-
Iochinus,quasiMala.chinus vocetur,dum colori ssorurn malusassimilatur. Quamob-
Utkthint. •'emplautushomineslanam,huiusmodicolore1inficienies,Molochinariosindigitaui^
riqui. ^e° ^Ia'lsco'or -licui gemma: competeredebet, harc procnldubioerit illa Malachi-
Lnpis Pt- *is»vel Molochitisspecies,qua? lapis pauonitis,siue »s»s, nempe Taos nominarur (>aoe
uoxms. en'm *-*riBCC Pauo enponi tur) cum apud Authoi em noo proletarium legerimus Pauo-
Tms. ' niamgemmama;mularipcnnasPauonis,dumpartimviridis,&paitimamethistinisit
coloris, Vulgo dicitur Mclochite, vel Malachita.
*B!lt«TWiHI("
loading ...