Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 901
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0907
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.IV. poi
DESCRIPTIO, DIFFERENTIiR
& Locus.
C1 OL OR E M foliorum maluK recencium lapishicrefert,' sed Marbodeuscras.
sioii smaragdino colori eum ailimilar hoc vcrsu.
J Crejsui/i •■,nisfciiii-„s i/a.iinsiiii:.' il/cSmitragttci.
Licct quandoq; vcnisalbis eiiornctur, intcrdum cairulcuscolor illi gra.tiam conciliat:
alter vcro hunc lapidem trtaculat, & deturpat. Quocirca si a colore dhseieniiai petan-
tur jsion solum obicruabimus aliquam huius speciem ad colorem viridcm Inclinare, sed
Ctiamaliaroadca^ruleumdilutumaccedcrc, qualiscolorin Turcheiia, vclTurcoide_jj
COnspicisolet,dequainsubscquenticapireverbarienE. Hodiemonltratiirquidaiiu
Japis vircscens,opacus,njii]irumminiinetransluccns,insignitus quibusdam maculis
B adilutioriviriditarefavris.quKoculospeniiarumPauonisrepra-sentarevidentur, &
pra;scrtimsimadtfaciusradijssoIaribusexponarur:quaproptcrabaliquibusGcmma-
rJjsIapjspauoniuscognomjnatur,&inrerspecicsMalachiris reponitur. Huius fortc Liktf.de
mcminit PIinius,quandoloqucnsdcSmaragdis, CarchedoniospcnnisPauonis Ii:ni!es nm.-.r.^is.
esie prominciauir. Varietascoloris quatuorgenera huius lapidis,apud Ausclmum_d Ch&rehtdo
Boetium,constituit. InpiimogencrecoIIocarurMaJachitesexaaccoioreiTi aialax le^mui/nsss.
i'eiens,'insecundoIineasalbashaljij', i:i rtrticj3cui cejlcji-ca-riii^us tliiciucit iur.crinixturA.
nonsecusaccxlapidcI.azulij&MiIadiiir i.:c ":::;it inixgnicuiiiiirtct. Inquarro gc-
nererecenseturilladirrercntiajquKadcolovciriTurchcii^acccditj&hiecca-terispra;-
stantiorhabetur.
Rationclocinatalisjcolorcmin hoc lapidcelsevarium aIscrimus:quandoquidem
gemmaha:cexAi'ibiadeIata,viiorcmmagisintcnsumhabcriquamCyprusmittit,ad
Hauiticm juclinare videtur. PcrsicacxvIriditatcadcaTuIcum vcrgit. ltaq; prarcipue
inuenitur in Arabia:iuxtacarmcn Marbodci.
£ Rant Aral/itw vtati sprnts Hino.ijjiiscrumur.
Deindcreperirurin Persia,inCypro,inMisniaj&incomitatuTyrolepii.Adnascitnri
plerumqjChrysocoila-.itautha-cquodamniodoMalachitismatercdE vidcatur:etenini MtUehitis
Eocriushuius Irnitum, quod cx Malachitc, & ChrysocoIIa coaluit, ic habuilse fetetur- ptiter.
V S V S 1 N V A R I I S.
CV M aspcfluinonadmcdwnsirgrataMalachites,rard annuiJs,ornamentigra^
tia inicritur. Sed ,cum ad aliquani magnltudinem excrescat ,cxiguapoc.iiIa-,
&ctiltroiuniniaiiiibriaii]de fabiicantur. Cieteruni, sanitatis cauia,non so«
Inmadanmilos.scd ctiarii adbracchialia adniirtlrr.i-: qiion.Uin ^titanism .1 iulmine,
abanimiper!iiLii:'.tio!i(j,:!C(>:it.ig;o >;: tciTicuJaineiitisiihiriiiSj ^[i::;nictiiinis,necnon
a fascinationc defenderc traditur, & propter hanc caulampucris appcnditur. Idnon
intadtatum reliquit Marbodeus his veriibus.
D' InsMitttm cta.wciitiiic s::.: Mdathitti
t Prcttgu. O't.rsn.,.'<!/!«:• ninsinviisiic/tuiSrss,
HtttltCrtS l/IC.iiriS ii.ui!:!/;:■!! iliii}!!.: iiSCCrt, , .
OlimsuperstitioiiMagiliguramSoIishuiclapidiinscuIpcbantjVtgestantcsa fasci- Amulttum .
nationibus,maIisspiritibus,& vcnenatisanlmalibussecurosrcddcrcnt. Id autcm in-uieditamc-
teraniIesiabulasreccnseiidiimcllcopinamur.pra:tercahiclapisadJyucopem,addo?.;jiss'.
lores,hemias, & casus impediendos, pro amuleto vsurpatur. Huiuspuluis. cum latftc
propinatuscolicam, & cardialgiam sanarc perhibeturfortaisispurg;indo i quonianij
Boetius abamico intclkxit,hunc puIuercm,pondere sexgranorum , ind.ii Antiino-
«ijpurgare. Idcm puiiiiscunimodiconiellishauIIusmeiisespiouocarcrraditur.IdcmPffl^Jj in-
cumlintco!oliuiuidopartii;.)ahv,oalI'CCti'app]icatus,arlectioncRicolIit. Mixtus cum iier Ami-
aqua vitievlcera viiulcntacurat. Si i-esiioniveniricu!' L.iy!pL).v;ii;Li-,,iiitli;>icO-atonc, mmij.
ouroOTrroborat^quapr^tercoineidetibrtexumillaspccicsiipiiii^iiii.v-iidcoiicilian-
dmnstomaclio lolJUi-jtuDKiGjkiio , tim: ;1 cartcris Yiut; !;!:■; iaij:i;;>t;LJfLi!LCcitbrata,
Ggsir DE
loading ...