Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 907
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0913
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMecaliici Lib.IV. $_,£
A Jtex Tyrrhns digitogeilasse rtsirtitr Mhattm,
Cttttts pUtitnotieiii sigtinbai paginamitsas, ;
Eitimisiti un-sm tyl/M-.ini ts«^tbM /Ipollo. ■ . .
Hieronymus Cardanus imagincs Musarum in buiusmodi Achare, tanquam rJdJEU-
las esse exist im_uit; quoniam,lion aNatura, sed casu,id eontigisT- tradidit, nempc
dumPi&or inaliquomarmorissrustoMusas pinxcrit,qiiod postea,Jongaannorum_» 4Cs,atei
seriCjterrafucfitckiKtin^copotiilimumiiiiocOjvbi Achatcseffodiuntur. Haicau-j>„r/,Ji-
tcmopinio Cartiani p:-oL;;;iid;i esk noii vidccur ; quundoquidemcokires^tr-aclu tem-
poris,& prsssertiiti sBbterra bbsolescuntjR suumnicoremamittunt. Potiijs asseredutn
essetaliquciiiartisicisIaboi£ opificio Naiur* fuisse additum, quia augedo,& minuen-
dOialiquidartificijlHiiusmodiiapidibiisaddiporest. Praterquamquod in triulcis alijs
Achatibus,absq;vllaarte,p:\rifantiBim^&puIcherrimaficoncsconspiciuntur. Ve-
netijs^inBaiilieaPiuiMarci.AchateSjnaturaiibussicdiscutrentisjusvcniSjregium-j
jj capurdiademate.oronatiimostcniat. Nosautcm Achatcm multd mirabiliorcm vidi-
mus,colorealbicante,&castanco, vbi figurahun;asia,gcnibussio;is,manibusiunclis,
&snpplicibus,iaciead Ca'lumeJcuata conspicicbatur. Immdcrcgioneioci,adquem
imago aciem oci)Ioniii)dirigebat3nonnihil splendorisquasianubibuseriimperc vise-
. batur:quapropterhancfigurain,o;n:o!oi(.:iiin(!'.;incn[i, DiuiFrauciseide-Paula indu Jthatesca
gitauimus, &pra;seitim,quiaradiansillcsplendor -in nubc,sj'mbolumchantatisc>;- imaginr_j
piimcbat. Demde,iuxtaaltcrampartcmlapidis, inpartc infcriori, cleganriHiiiium_j ,v. frtdsii
ipcl_umapparebar,&iu partesupcrioriicon venustiPusionissupr-sinistrubrachium dcTanlt,
cubantiSj&quasidormientis, pcnicilloNaturaiexprcstuserat. Quamobicmiuit con-
cinnatum oftastichon alludens ad hunc Iapidem,& ad Achatem Pyrrhijbunc i"-*
modum__.
Prottihl Epiri rcksit-Aitis llcgis AchUtts
Esfigtem pfaeii, Pttrtdimj, chori. .,
tlolltr nt-htc P.-ia/.; i-iMKisaim ia i/njginesdnistt
q Spec/antcmSolislitBii/iacLirarefiri. ' j= -'
Necnonvtvitaiempcrsiaelabepcracllt" ' '
Gandeat,angeltciscetipneri//ei/iorts,
Hic/aptscl!' ipinr >r.i-:U•vpretrtsoriUti,
!!(!! t-:t/;!'i. I. ;/,:;::. .':.-. Vsgah :l!::d oplts.
Insuperquondamconipicati sumnsAdiatem magnitudirieglandis,vbi iinago Bea-
taisemper Virginiscum Icsu intante in sinu,circumdaiaveste alba,nccnoncumsigno
IridiscarlestiSappafebat. RurlusaliumhuJusgcncrislapidcmpcrtraclauimus.alritU-
dinistriumdigitorum,&crassitiei_igiticuindimidio,vbieratcsfigies Bacchi vite_jj
ftondosa,cum vuisalbis,& nigriscircumdaia; ibi quoq;icon ampli vasis erat maculis
purputeis, cinereis,&albis variati. Iigura;rcruminaniinatatum compluresinhuius-
mbdilapidibuspariter conspiciuntur; cjuandoquidem habuimus AchatcmeumfTgu-
raLun_adblescentIsaNaturadiligcntcrdesignata,& inrercornua Luna>qua.'dau__>
rotunda,&aIbicansmaculaapparcbat:idcircd,propteremgiemLuna.',Achatemse- jtch.ttesft-
jj lenitemindigitarc voluimus. Similiter Achatem v.idimus cum Soleradiatoatribus/««/«,
Luna; iconibus circumda to. Iiem prrtractauimus Achatem cuiri sitnulacroduarilm si-
gittarum,sedadmirationemnobisaffcrebat,quiahiclapisconcussus,instar Aetitis,
iclbnabat. Tarideminueniiintur mult_ huiuslapidisdisrcrcncia.',qua.'multisciiculis
exornantur;ide6q;variorumanimaliumocu!osrepra;scnrant. Dccreuimusigitur tti-:
bustabcllisvarietatem colorum,& figurarumAchatisostendere.
I.TabclIa habet quindccim Achatuin differcntias.
1. Dendrachatcscumatbusculisnigris,colorestibrubro.
-.Dcndrachatcs alter siljceus in siuuio repcrttts': hi Japidcs tali nominc doriantur,
quoniam tirSset arborcm significat
3. Acharesmmeralis, colotisobscuri virescentis.
^.Achatcs ssumen refc-rcs.colorc cineico,& sen-ugi titcxii Kenijs coloris Icucophei.
I.Achateslincisalbicantibusfuscis,&castancis,vndassiuuiorum_mulaiitibu5.
t>AehaicscolorccaitarKo,&a!bo. ... -
7. Acha-
loading ...