Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 913
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0919
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib. IV. prj
. explicauimns.Deinde amplisiimumsruistumestcoscquuturusabAchatc, cjui srequen-
terrubescetiK-minrutturjquadoquidemoculoriimaciciopitulatur, Itemcorrecreat,
conscquenterq;illudabonii>igencreconragiituctur.Postrcmbhic)apisoretictentus,
Srmanibus fcbricitantiiuiicontrctiatus, a^stusmorbososAJitJmclamosammirandum
in modum sedarc perbibeiur.
VSVS IN VARIIS.
HV N Clapidemgesta tum non parum vtilitatisesse allaturumillispronuciant,
qui in eloquentia exccllerecupiunt:nam proprietate quadamcirk-stifacun-
diampradtarctr3ditur:quocircaAstronomiAchatemMcrcuriotanquam_j j_ci,atcsfi-
eloquenria? parenriconsccraiuiit. Marbodeus quoq.huc Iapidcmgestanti,fa.undiam cjs adEle-
pollicciurhoc verstr qmmiam.
■a 1-Mi:„d:!":'lj :!•■'■?/■<■' :::-'yJ.-t:illlfi!likris.
HuiusautcmnullamsliaunationemarferrcpolTuniius^nisicitrnCaulIirioallirmare^jj
varjetatemcolorumhuiusiapidis id nobis insinuareposscyium aliquando omnesalia-
rumgemmarumcoloresieprasenretthjc decausa amnes, prata, ssores.animantia, ar-
bores,naiura£cludentc,in Achateconspiciuntur: quaproptereloquentia,propter
am^nam styli varieratcm, Ac!iaticomparatiir,dum inilla diucrslilhetorumcolores Eloqutntia
obieruantur, cjuos Politianus his vcrsibus expressit. Achalicom
Hic vanos/e se in ■vtttmsftcnodia dincs f&att.
Indnit, & vitllo imiic torrtn; imptteferlur
flntnints m ixorctn, Ccco nunc aret itt a/ncOy
Ximcsc i< U::at, imtit t:\psiiaia eecrcet
«Ntiiic inculta docet, nunc Uandtsplena renidet
Flttribiis&c.
Hodiccx Achateglobuirprccarij parantur. Immd.in Belgio,obelegantiamcolo-
q rum lapidis, lococaten£aurea:,colla Virginum, corontsex hac materia concinnatis
exotnantur. Attifices tarnen^vitro Achateiiisimularenituntur, scd frausfaciledetegi-
tur;cumAchatesIimamrcspuat. Deindcad variacailaminalapistrahitur. Etcuinu
narrat AnselmusBoctiusse vidisscsrustum Achaiis.altitudiiie duorumpalniorum,irr
tjuo lulijCarsaris Ituago,vnacum effigie vxoris, insculpta £ucrat,& obantiquitaten__»
caro pretio-fuit venundatum. Crescitinterdumad talemmagnitudinem, vt indepo-
cula fabrioariposslnt. Nos variafrusta huiuslapidiscatlatapetrai2aoimus,qua;omnia
dclincari cnrauimus, vr conipicari licct in hac tabella.
Tabcllacumvarietateca.-latuiarum Achatis,qu,i;sunt numero cjuindecim.
i. Achatcs onycnli sbrma coIorea]bo,cumcsfigie mulicris in throno scdcntis.
s.AchaiesfoimaHiiui],cumiconchominisgenussej;i,&col(imnas alligati.
3. Achatcs colore nigro cxprimcns virum nia&antemouem.
4. Achates ssuminis\ndasimiians ,cum figura honimisnudi.
. 5. Achatcsiu_raaltcranvparicmcolorislconini,&iumalteramcolorisalbescen-
Dtis,cuinicbneHcrculis.: f
6. Achates figtira onyculi, ba(i latiori referens qelaturarr. corui.
7. Achates kucomelanos cxhibcns iconern viri sedentis.
8. Achates albesccns cum simulacro rami, sub quo cenius procumbit,
g.AchatescolorisfcrrugincijCum figurahominissubarbofistruncoscdentis.
10. Achatcscolorcsubnigro,&viridi,vticonca;iatura:esthoinomanucapiti ad-
11- Achates niger,cum cdatnra capitis humani coronati.
11 Achatesalbtcans, cumessigic hominisbaculumterraimpingentis.
ij.Achatestriplicicolorcahctnatimvariatus,ncmpeaIbo,castaneo,&subIuteo,
refcrens figuram hominis sedcntis.
i4.Achateshabens iconcmhominisanticjua vcstcinduti,aheramanuarcum,&al-
reralagiitam tcuentis.
1;. Achates habcns ca-laturam hominis ante altare.
Hhhh Ta-
loading ...