Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 917
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0923
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.IV. pi7
* Primamspcciemassimjlanrvngui superpositocariii,secuiida:n nigerrimam esse vo- S/recies
Iunr,icMiam!;igramcmn venis^&ciiciiIisalbispr.-cdicant^carramcoIonsllauesceri-^H^n^j
tis,cum venisa.'bis,clTctiadu.nr,qnJritauicok!rciii«i6 cum vavietaiecoloris slaucscitis Oaychis.
cxornantihaiuo, [ndicaeiTe prbdunt.AlbcMusquoq: Iiuius<juinq>specicsobseruauit,
iuxtadiffcrentiam coiorum,qui jn hcclapidcconsptciuntur:cum,varijscoIoribus-,Na-
tura in hoc lispide iudat. Nain quandorubcdo ad colorem laccs- inclinat,Oiiychcm
i!cddit:pi.Ttciquaii:quddcoIorpurpiircus,ca;iuIeus, roseus,& ssauusibi.

dcmapparet. O.nyxaurcm .qucn- Viil^usS-irdcniLimappcllat^Piamnion, teilc Pli-
nio, dicdnt ,foi taifisa coiore vua? 1'ramnia.'. Albeitus jnquit liunc inueniri nigro co-
iorerefeitiim,& p!J.ii,:ii;ii:ri,n: cik , q»i r.igredincm venisalbis distin&am ostentat.
Colotcsvari;, pra*kri!:niii^ardonyilH^coR]mciuiiiur:vndeMarbodcussicceciriit.
S.-.rdnr-. ■/(/.-cms.ttnt»-: i,'ttt> >;>■'>,:!>■.aS.wsrts, M-f.vyt
B Noshabiiiniuslapitiii-jiioiiiinLClialtcdoiiijsusibilis.quiextetiuscratcoIorisfer-
rugini'i,ir,rciiiiscaiic:i-i^]'.iuci,iiiia[i c.mdicantisad modumcboiisrimmoiapis fcr-
roperculiiissciiidliaiipai-gtliat. In-gratiain colorum huiuslapidis trcs tabellaspro-
ponimus, cinn :tr>iiib\i' Gnydiis, & S idonychis.
, PrimaTabcll.texhibctvariasonyih.imdirFcrviHm, &i'tnit potissimumsexdecim.
i. Onyxcolorersartim luteo, panim viticolinea rosca distin&us.
i. Onychis srissium nattiralc nondum artc expolitum, cortice albicante.
5. Onychjnus iilex. .
4.0:iyxcclorit>!!S vaiijs, Kr vinisdistinstus.
;. Species Chalcedoiii; iuxta vnam pattemcoloris sanguinei, & iuxta aiteram, co-
lorisvitrci.
g.Spccies Chakcdonijaltcracoiorisvitreifasciaalbadistineli.
7.0nyxfiguraouali
8. Onyx coloribns variatus.
Z o.Onyxniediap5Hecinctcijs,vcnisquairpiurimisrespetsus,vtriuquecoioreroseo
10. Onyx colorecornco ruso, & ssauo.
ii.Onyxdiiabusmacuiisin(ignituSjvnaprorsusnigra,&rotunda,&alteraobIon-
gacoloiiscarulci. ...
I2.0n3'xduplkifasciaiunaus.
13. Onj'x colnre pallido uiactilisduabusconspicuus, vna rornnda colorisminiacei
altcra tnaiigularij&obliquacolorisliauij&vena saiiguincacitcumdatus.
I4.0nyxnig/et'nuculamagnatttragona,colorelubaibocualicjuotvenisinanibitu.
ij.Onychir&sinauriSeunilinea^uKra.. , ...
i6.0nyclnniri.iriau. ,., aiter coiorc nigro. ■'
SecundaralH!!.ia;ia!Oilc:iditonychisdifferentias,qua;suntviginti.
1. Onyxcum fascia rosea diluta.
s.Onyxviticuscirculis,quaNiorIutcis,aiijsorbiculisdislim5tus.
D 3.0nyx,initarmarinorisophitis,macu]atus. •' £''
4-Onyx colore partitsi miiiiaceo vitreo.
5.0nyxcolorcamethisiiiiodiluto,aliquotvenisiniignitus.
6. Onyx zona lutca pcr mcdiumdistindrus.
7. Onyxpaitimcorntns, & partimferrugiueus.
S.Onyxiasci.i 01 [:it;:!.,!: (vi nd:dacircamediumdiuisus.
p.Onyx corncicoloris,?.oi)arosea rcfcrtus.
lo.Onyx figuia s.ciili.f.-.kia loscadtccratns.
ii.Onyxcoloi-isp.utiiiifcr.uginci.partimvitreiobscuri.
12. Onyx 1 cfcrtus colore partimminiaceo, partim vitrco.
i3.0nyscolorevitreo,maculasanguineaconspicuus.
I4.0r,yxfascia alba cmfius.
15.0nyxcorncus circulis multis albkandb.us circumdatus,& macula quadam la-
aeanotatus. .... ....
w' ■ Hhhh 3 t i6.0nyx
loading ...