Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 921
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0927
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusdMetallici Lib.IV. p2i
S I M V L A T I O.
SIMPLICEM OnychemArtifieesvixvnquamimitarigonantur,nisifottfcilliiis
corpus nigrumfuerit albedinedistin&um.quoniamtunCjCa-latura, Cameumiu
mulat. Hoc igitur artificio vcuneur Cpnchai parua; marina;, qua- admango.
nium mulierum trahimtur, & valg&PorceUere nominantur ,i'n puluercm redigunt, & in Ptptelkti
succolimonunidiligentercolaroitareponunt,vt succus,quatuordigitos,superemi- qMm
neat,&mlococalido,nempeinssfluaiio,decemdit'tumspatio,,seruant. Postmodum
succuseminditur,&sedimentumm3tcria;, aqua, lotum.super porphyritemteritur,de.
jndealbumineoujdiligcnierconquasratofonnaturpasta,qu*siccmoptimepolitur,
vt supra nigrum stratum collocari p ossit, vtfrausnon ita tjciie cunstis innotcscat.
* MYSTICA, ET MORALIA,
HlC lapisasimilitudincvngulshumanicognominanis, jnxtamentem Cornelij
aLapide,Manaifem>obmorumcandorcm, &hiunanitatemindicarepotest.
Idem Authorlapidemhtmc mysticc aptat Diuo Philippo Apostolo.dum iru
Sardonyche colorem rubrum,candidi]m,&nig]um cotitcniplatur:quandoquide<n_d
in hocApostolocandoranimi,rubedocbaritatis,&nigredotristitii'acharitatecorn-
pressaobseruatur. Alioquin si Onyche denotatur dcsccnsus Christiad Inferosthac
eademrationc jt)dicaripotcstlosephusjquimin'usincillcrnam.veterein,vtlegiiurin. ^,
SacroCodice,ChristumdcsccndentcmadLinibumtigurauir, ■*' '
Rursusm dodlrina morali,Onyx,cum dicaturrimoiem,&triflitiamgenerarCimun-
dana; prospcricatiassimilari potest,qu_ tristitiam ,& timorcm producit,dum diues,
diu,nocluque timet,nc illiusthcsauiusauseraturriuxta i!ludSacra;Pagina;; Sntuntu
C Dumismn hnit tnmdormirt Aliter, ob similimdinem vnguis, homoauri sjtientisiimus, *«£<■_!■
Onyxnominabitur,obrapacitatem,cum illinullusiatissitthesaurus. Aut hic lapis
comparatur ad Auaros,nam si lapishic niger est zonisalbis diss inctus. Paritcr Diui-
teszonisaIbiscin<Siapparent,quando inmedio mundana- rarlicitatis v^rsantor, scd
posteainterioremcriminumtiigredinemhabent. QuocTfVa dixjt Daminusapud Lu.
cam. VebvBbisDiiiitsbas^uih^baistanfdai^nsm^ramwhecmm.dii.^Kix^Xm^O-aj. c g
chem ad contemplationem mpiriscomparare,qua; mjerorem non vulgarem hominibus
ciirainosis aiserre solcr.
VSVS IN MEDICINA,
Sanalijs.
JTN afsestu epileptico deferendum esfe Onychem , Camillus Pisaurensis tradidit.
1 Deinde in affe&ionc oculorumfiic lapissincmolestia illis imponitur,nam inocu.
JL lo circumfertur,& humores noxios excernere dicitur. C_tetum ha;c virtus multis
aljjslapidibusophtalmicisconuenireperhibecur.
Plinius,cumSardonyx ad aliquammagnitudinemexcrescatjscriptumrelicjuit ex
hocmanubtiagladioruniia;tnari. Scd aliqu.mdo Onyx eit ranta; magnitudinis, vt
alia maiora indeeliciantur:nam Antiquitas vasa formauk. Tradit enim Cornclius
Neposmagnofui„cmiraailo,cumP.LerituIusSpiniheramphoras cx Onyche,&vr-
ceos,magnitudine cadorum.ostendisset; Pariter vasa ex hoc iapide in lauro conui-
uiorum apparatu iucrunt visa, vt Martialis docet hoc versu.
PariiuiOnyxVi/i '■o-ir::n• c.tiiiUnicnsa. L'b.\r>.B.
Vt omittamushislori.tm Mitridatis Ponti ftcgis, qui ex Onyche nonulla poculorum pigr.
millia habuiisctraditur. C-tirumSardonyxapud Romanos fiiit in frequenri vsuad
sigi!Ia--cumhuiusmodiIapis,cjisenieiitiaP!iiiij,insignando,nthilcer3:cueil3t. Vn-
loading ...