Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 934
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0940
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Vjirigtnns


P34 V lyssis Aldrouandi
DE CRYSTALLO;
Cap. LXXVII.
m Q V I V O C A.
|VM Pluorescandidi,dequibuspauIdanKpetraclatumfult,prorsu*
l Crystallo aMimilcntur,hi nostra? menri historiam crystalli insinuarunt,
Quapropter,dehoc,inpra:semicapite,agentes,primafaciea:quiuo-
cationem expljcabimus: quadoquidem, voee Crystalli, quatuor pra;-
i cipueintelliguntur.Primumestquoddamvitrigenus,quod candore,
1 &puritateciystallinomenpromeretur.SecudumestgeIu,ve]gIacies, £
quamGrard *pJ?***ot vocant. Tertiohircvoxgrandinemindicare potest,iuxta_» '
senrentiam ilIorum,qui verbaiila Psalmi centesimi quadragesimi seprimi exposuerDr.
Uttittitttyildhmsii/im &c.Quarto CrystaJIussumiturpro illa gemma,cuius hiftoriara
jn pra-sentia recitamus.Verum quoniaro Crystallus compreiiendit quamdam speciem,
quar Iris nominatur,non erit ab re,huius etiam vocis ambiguitatem cxponereantequam
ad synonima Crystalli accedamus.
Primitus Iris significatarcumcarlesscm,ita nuncupatumab ««»,nimirumnuntia^
re,proptereaqu6dIrisinCa-loconspedtuspluuiasnunciaresoIeat. HincPoetailrim
Irisvex ** Iunonis nuntiam eiTc finxerunt. Dcindc Iris est circuluscoloratus pupiilam oculorum
quiueai. ambiens. Amp]iuslrisestp]anta]i]ijspecics,radiceodorara,&ssore similitudinem
arcus«elestisgcrente,cuius triginta tresdiflerentias Bauhinusin Pfiythopinace enu-
merauit. Insupcr Iris apud Scholiastem Nicandri, medicametum vcnenatumdenotat.
Item,apud Bermoiau Barbarum,Iris fuil,apud Antiquos,mcdicamen ex croco, myr-
rha,&a]uminccompositum.TandemIrisestgemmacrysta!lina,qua;3]iquandoin!cuI-Q
ptum arcumcailestem gcrit,&aliquandoitaappellatur,quoniam obie&a radijsso-
laribus figuram arcus carlestis in proximum parietem ciaculatur. Huc respiciens Mar-
fcodeus lic canit.
NamJtsnbttftoradi/s/itsitbditaSslis
sroximttstnficititrpnrics, vario£ cokre
ArcusukfasdepxgitvtrinfrsigiiraM.
SYNONIMA, ET ETYMVMJ

LAPIS hic clarus,&pellucidus Latinis nomiuatur Crystallus, &iuxtafarmini-
iHimgcnusinflec"tir.ur. Alioquin,ingenerectiamneutro,Crysta!Ium profer-
tur. Verum,apudGr*cos,ha;cvox,*praAAo^estmascuJinigencris,&geIu,
velglaciemsignificatir.radunrq^nomenhocdeducTumaKp^ot frigus,& ssAAo.ua,,proH
tni-ixt.ii^ai contrahor,quoniam glacies sitaquafrigore.contracTa,& concreta. Grsci
postmodum hoc eodem nomine vtuntur, ad significandam gemmam pellucidam.instar
gelu,de qua in prssenti capitc sermohabetur. Iromonomen hoc, x.pb?aMo<, in cpi-
grammatibus griecis,fa:roinino gcnere prolatum, & vnico A scriptum obseruatur. Clau.
Cry&alium dianusCrystaJlum cognominauit saxuroli<juidum,quia exaqua csle coussatumexisti-
fptrgitscin maucrit, &alibiprodigiosumSiIiccmindigitauit,fortastTs,quiac'um sitlapispelluci-
liliasig/tis. dus,ferro tamen pcrcussuslcimillas, instar si!icis,spargat. Hinccrystallinumvoca»
.tur,quod ex crystaslo constat, vel quodcrystalliclaritatero ssmulatur;idcircd Carlum
crystalIinum,&Saccharumcandidum paritercrystaliinumdicitnr.Italis vocaturCri-;
flallo, Gailis, Geiroanis, & Hispanis Crystal.
loading ...