Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 936
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0942
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
pj5 -Viyssis Aldrouandi

cupatur,Scfortassis erit islaIris ,' quai» Vetercscera;similem constituebant. Eritqtie $
£,37.cj.{j,fortei!JageiiunaapudPiinium iquajdistinguiturmaculaalba ,vcl nigra ,&zeros di-
citur, Pra;tcrealrJdes,quoadmateriam,diuersa: constitmmtur. Nam quaidamj
irides sn-exsucco pui iisimo generantur,& Crystallumlimpidiilimum smulantunquamuis post,
ritt modum, copiaanguIorum,aCiystalIodistinguancur.Aiia;Iridesexsuccaimpuropro-
ducuntur,qua? nonita diaphana:,&pcrspicua:apparcnt. Alia; tandem (sunt, qua:ex
succo vario rcsukant;conscquentcrq;has Iridesnon codemcoiorc omncs rcfertas cs-
seintuemur:namqua;damalba;,qua,damnigra;,quasdamcitrina;,&qua;d.inisubtu.
braroculis intuentium se sc offerunt. Prxterea, ra tione angulortim, Irides ab inuiceni
discriminanturjetenimqua>dam habenrduodccimangulos,hosq;intcrdum ajquales
interdumina:quales. QiiicdamscxanguJis perocnata:inueniuncur,Iatcribus a?quali-
bus,& maqualibusicii rtiotit t.cii ijJdimsum pra:dita;,nam quardam acutis ,qua;-.
dam, vcl insummo,vel inimo,aliquandoacucis,&aliquando obtusis artgulisinsi.
gniuntur.
Rationc substaotia-jCrystallum aliquamsortiturvaricratem, nam aliquod valdedu- I
P/iudeAda tnnt tSy & Pi'cudoAdamasvocatur,sedpostcaigne,&sencciacorrumpitur,quodAda-
tnai ^jV.mantigenuinonequaquamcontingir. AttamenPseudoAdamasalijs Crystailisnobi-
lior penes'Auihoresdicitur;quemadmodmii Cryiialiumcitrinum est nobilius Iride,
&IrisnobiIiorCrystaIIoappeiJatur. Nonnuiias tabellas bic exhibcmus varijsiconi-
busexornatas,qua:nonsoJumrudimejiraCrystaIlorum,sederiamCrystaI]a, &varias
I; j d es r ep ts(e ntan t.
i I. Tabellaostendit Crystallumcumminera.
i. Minera CrystaJIi". ^
3. Mineraplumbea vnde Crystalla tanquam ssuores egrediuntur.
I. Tabella ostenditCrystallum cum mincra.


I.TabellaostcnditCrystallumcummincra.
Vidimusolim aiiam CrystaJli congeriem hicnon delineatam,in cuius latiorepar-
temuscosa:qiia:damportiones,veluticapiilamencaapparebant,qua;ramulos tcnues
musci referebant. Quinimoinhuiusmodicapiliamentorum medio,figura arcus car-
,, lestisconspicicbatur: hinc non immerito Crystallumdendrir.es nominariporerar.
aL'teS Item°t)seruauimusCryital[um,inquomateriaqua;dam Antimonio similis a Natu-#"
tryt&t um. ra£„crat jnclula (n(:cnon conspicati fuimusaliud Crystallum,in quo arbores, ftnmi-
na, monteSj&aliaNatura;Judicra viscbantur.
n.TabellaostenditfiguramlapidismaicriaCrystaIlinareferti,quiobvariasfigU»
Tas,quasrcsercbat,admirationcmno[tmediocrcmintuentibusarfercbat.
loading ...