Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 943
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0949
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.lV. 943
A ia,Isid«qua:damsimununa«adhirciitesmatcrbcm"dairtrubaIbsiharuinqinon-
nulIarmaiores,nonnuIJa'minores ,sedina;qualesinterseconspiciuntur.
ijjrisnigraj&exteriusniiens, instarspcculi,scd deformisquoad anguios visitur.
14. Irisaltcra nigra,&parua, in cuiusmedio sexiunt quadrata;figura; ,qua;pariter
insex triangulos iuxta partemsupcriorcm,&inferioremdclmui)t.
1;. Irisnigra duas liabcns pyramidcs simul iuni5tas,qua; quoadparcem supernam, 3s
Infernam, octo angulos formant.
i&lrisalteranigrahabenssex figuras ejuadranguias inarquales,qu*vtrinque sex
triangulos formaot.
L O C V S.
NAS CITVR Crystallum quandoque saxisitatenaciter adhsrens,vtind^,
nonnisimagna ditlkulrate auclli poslit. In marmoribusagglutinatum inueni-
turinamqu3ndoquidjinCarlatoregrcgiusc%icmSerei>iisli>i Oitauij Du- ■ ..
cis Parmensis ex marmoreOrrariensifingerct,tn facie statua- callosam lincam,quam
Carlatorcspilum vocantJrtLicnitJedcumaltiussubstantiammarmoriisubirctjmar™
morscalproapcruitj&frustum Crystalli valde conspicui.iuxta inrerioreoi marmo.
ris substantiam,obseruauit. Verum,quoad regioties, in quibusGystillum fere lem-
perinueniiur,norandumcst,ex Ilidoro,nasciin Asia.in Cypro.&iniugis Alpiunu
Septcntrionis. tx Maioli mente,oritur etiam in Italia,&prarsertim in monte ,£tna, in /ie!BAm%s
aliquibusCalabriaMnoi>tibus,&innonnuIlisCorsica;Ini'ula>vallibus.Iteinrudimeri.
laCrystallialiquandoinmontc JJaldo inutnta fuerunt. Circa Pisas,&potJiiimum
inToirenteinucniturjquiexmonte Magnodessuit. In Verrucactiammonte proxi.
rnofbditur. ImmotciritoriumParmeusc Cryn\tliis pcllucidis non caret. Amplius,
propcArnchmumGcldria:oppidum,inSilcsi.i,&in Bohcmia Crystillaadmodutru
dura,&tantaelcgaittiaiepenunturjVtvixab Adamantibitsdistinguantur.Tandem
C in'Lu{ttaniaCrystaIlumfreqiiens,&ingcntisponderiscffoditur. ApudInsulasSun-
di, & in totaregione Congi nascitur.
lHaautemCFystaliispecics,quamvocantIrini,oriturquidem inlocis,in quibus
aIiaCrystallaobsernaniur,scdpotissimuminSaxonibus,inChatris, prope Hcideber-
gum,similiter in Perside, in Arabia,& inquadam insulamarisriibri. Hortimlocorum
nara.iium Marbodc us mcmintt his versibus.
Irim d.tni Ar.iba ,[■: ■'-;;■■_;//1; n.ir,, ,/tzrernbriim
Cryiiillesimitem, wussixanguUsima,
MYSTICA, ET MOR.ALIA,.
NONNVLLA deCrystalload doclrinammysttcam,&mora!em sp&Sahtla
siccopedeprartcrirenoluimus. Nam,exiententiaDiui Hieronymi, jnexposi-
tionePsalmicentesimi^uadragesimisepdmi^CrystallumraquainfrigidiPec-
cantissymboIuindiuulgatur,quidiuii>acalefattusgratia,supernuinigi)em, tanquam
CryiiailumcalcremSoIis,suscipir. Deinde,iuxta mentemeiusdem Diui Hierony.
roi, in primum caput Ezcd>ielis,Oystallum eximiam puritatem mysticesignisicat. In-
superGregorius Magnus inprimuni caput Ezcchielis,Cryst.illum angclice nature sym- Hbmtbp
bolumconstitiiit,vbilegiiiiturha;cvCFba. .Q,,siifytssus CMatii b&rribilis. Pra-dictrs
addamus,quddconicientIapura,CiystaIlo:myltic£demonstratur. Eteni.nsiCry-
stallumradtjssolaribusobieftun)ssammamcoi)cipit,illamqisolijssiccis;& esca; im-
pertituf.sicrcaaeonscicntiaradijsdiuinKgratiatista.statimssaminaschatiFatis ra-
pit,quasaIijspo(kaimpenitur. NequcFidcsestomittcnda^qua-jsymboloCrystal- iiiis cni
lijdcnotatur. Etcnim quemadmoditm,pcr Crystailum,res longinqua; interlucent,assimitt-
&)opcCvystalli,spcciesadnostramvt(7oi:c!ntia;iIn:;Ltmt[:iiLniliter,opcfidei,DeumJ«r.
&qu^Deisunt jintuemur,
Item CrjflatloAbstinentia,& Castitasassimikripotest, Quandoquidem,(i Cry-
stallum
loading ...