Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 946
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0952
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
P4<5" - V lylsis Aldrouandi
Insuper Adamas, in casuobliquo, insseflitur Adamantis: verhm Adamantis, apud
4 Piinium,est hcrba,qvx,exmente Magorum,in Armcnia,& Cappadocia crescit,qua
" admota,Lconesresupinarifcruntur. Ca;rcrum,hisQmissis,ad vocabuium(Adarnas)
quoti Iapiliumpietiosumdcnotat,acccdereoportct.

VSYNONIMA, ET ETYMVM.
ATINIS vocarur Adamas.quoniamGra^isdicitur *'&««{, abapriuatiua,
& vcrbo Jtt*t«'ss>, vcl JV*C> ■ domo, quoniam hic lapis durissimus,& nulJa vido-
-----mabilis credatur. Aliquibus nuncupatur Anachitcs.vel Anchitcs,nominede-
"*»**«" du<ao,aba>a;ii5 ,qua:voxangorcm (ignificat: cum inualnerit opinio apud Vulgares,
? Adamantegcstato, vanosmcntistimores, & animi angorcs arccri. Alioquin gcmma
reconciliationisnominatur,quoniam, hoc lapide,rixascomponi,&coniugum amo-
remfirmari pcrhibcnr. Alcasarius animaduertit,nomine Carbunctili jin sacrisPa. 1
. ^ ^giniSjAdairiantcmcsscinteliigendum. Aliterapud Ha?breosappeIlaturSamir,quod
"nomennonsolumAdamantijsedetiamsentij&spina-conuenitrdeduciturenimaprin-
cipali verbo Samar,quod,ex sententia Alcasarij, sibi cauere significat. Germanisdi-
citur Ein Demut Dcmant ,&Diamant. Italis,& Hispanis Diamanic, Gallis Diamant,
Arabibus, & Mauritanis Almazjquamuis Serapio, ad hunc lapidcm indicandum,alic.
vocabnlovsusfuerk. Indi, vtplurimum vocant Iram, ctiamsi horum nonnulli Naifes
nuncupent. InMaIaio,vbi etiara Adatuasinucnitur,Itamdicjtur,vclu>;iGarEiasaE)
Hono animaduertit,
ORTVS, ET NATVRA.
VT omittamusopinionemeorum, qui Adamantes, parituraAdamantum,in_»
lucem prodire scripserunt,veluti fuitLudouicus Viues, in Scholijs ad Di-"
uumAugustinum, vbi meroorauit Adamantes,quifatiscunt,&aliosparium:
fortassisnixtisillis Autboiibus jquiparere Japidcsnondiffitentur. Nostameninpra;-
«/■•4* sentiapronunciamusexsuccononvald;di/IimiIicrocrgereAdamantemabeo,exqut>
Cry stallum gcnerari solet. Sed, biennij spa tio, perfici Adamantcs, Authoresquidam,
retercnte Garzia,monimentis mandarunt:quandoquidcm ,exinanito fbdinar loco,
post bicnnium,Adaroantesdenubibi reperiuutur,sedgrandioress'ubinsima rupe_a»
roinores autem in superiori parte gigni pcrhihentur. Deinde Natura tantain huicla-
pidiingcnuicduritiam,vtnonnulliIntcipretesHesiodi Adamantem Ferrispeciemes-
ieexislimauerint. Hac etiam de causaa mtiltis Poctis Adamas perennis,inui&us,so-
^»«w]idus,a'ternus,indomitus,&ferreusfuit nuncupatus. Hanc proprietacem Marbo-
Adamtis. (jtus j,js vcrsibus expressit.
Huius dnrnn/. s!iiiisMi.r,;te<tre ntscit
Ferri:m tcntemnens, nulso£ demibitis igne,
Nontamenobseruainustantaminilloduriticm.quamPoetarinesseillidiuuIgarunt, ^
quoniam,pistillofcrreo,in mortario tandcmconfringitur.xHocfortea Poctis,&al>
alijsAuthoribus,deduritiaIiniLisIapidis,prolatumfuit,quoniamca;tera?gemma!ei!-
iamdurariiicomparationead Adamantem,molIesessefeiuncur. Ha>c auccmdurities
Adamantema QystalJo discriminat:quamuis perspicuitasetiam id pra;stet:etenim,
cumAdamas sic rclli;u(ius,insl;ir aqua-,& diaphanii5,morc crystalli:nihiloroJnus
nitorAdainantis estviuax ,cum splcndor crystalliadmodum langucscat. Ha;dua;pro-
prierates in Adamance insignes, ncmpedm nia,&diaphancitassummopcre a Geuima-
rijsobicruanttir,&commciidantur. Rursus Nacurahoc illi congenuisse traditur, vt
jgnis iniuriasfaciIeferar:siquidem,spationoucmdicrum,igniresistere posse tradi-
tur,eum Kuhinus,spacio tantiim quinquc dierum,ssammisiclinscctur. Nonomnes
posica Adamantes semper pcrspicui, & radiantes inueniuntur, sedhorumnonnulli vi-
tijsquibusdam,nempenLibeculis,vclaIicniscoloribusinquinaniur. Ha:c autcm vi-
tia, ex Ansclmo Boetio, aqua Metcunali cx Stibio distilla ta auseruntur. Quando igi-

r-
loading ...