Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 951
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0957
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.IV. p;i
r, siltts Fleruites txt/itt/tt,::-,//::.' i,'.-//i:.;-: resst///e>/:,s- itet/tttma su£ mentis ds-
mieilieexcltiscrat. Alirer Adamas, irisiicris Hcbiv.-usmi:, tanq;jai!i lirarionis signumob-
seruabatur,quiadcrebusiiiorraIiuinc|ua'i!ameili:rsupcrrii Numinis IWeotia, mani.
festabat. Namq;gcmma hicinmediopecrorissummjSaccrdotis litacrat ,&arden-
tillimofulgorcniicabar,ii Deusproipera,&sccunda poiliccrctur. Sin ex voco niliil
promittebatur, AdamasnihilHiutaiuspristinumspIendocemipargebac. At si Dcuspo.
puJum eard: Lkliin.-.iTti, ;';int;itinciisapparcbat,demum si^norscuipi.im impcndcbac,
quodammodonig<oresuffususco!:spicicbat[:r.
Moraljs dofli inx Professbres Adamanrem ad homincmcriminosui-nconmaranr, qui Mortlu.
sceicnbusinquinatns,coloiemferri,pr:i-se fert ,dcmdcduririeadaniaiicinapia'ditus
cisc videcur, dum ignibusa.'rumnarum, &fcrro corredionum domari 11011 poicst. R uc-
sus virumcliamprobum.&iustuni Adamanri confcrunt,qlii,am'mi demislIonc,par-.
uus,instar Adamanris, ton!jiicitur,ferrugLiicus abfiinentia, & austeritatc apparec,
honestatissplendoreradiatj&dcniqueconLlamiaita duiuseiTe traditur, vt shmma:
B tencamentiinteriorjSj&fenum cxceriorum caiamitacum ab ipso facile iupcrencur.
VSVS IN MEDICINA,
&inVarijs.
MINIME infrugiferuminmedicina AdamantemesiemuIciarbicr;ttur;quo-
niam,inconfringcndocalcuio,illiuspulucrerii,perinonocalamon,in veil-
cainiuijciunc.Pariter Adamastanquamamulcrtiniadiieriusmiiltasaifcistio-
nesgcstatur. ScdMYlius,inhoccasu,Adamanreiriauro, veIaigento,velchaIybe_a
inclusumcommcndat. Ar Michaci Mercatus Adainanttm piobargestatum intcc hu- toCas in_,
mcium,&cubirum brachij iiniilri, vt venena omnia supcrencur. Pra'terquamquod In- q„e gcfa,,,
cubum,&nocturnaterricuIamentaarcerecradicur:idciLc6 vctercs Astrologi hancgeat- tj„s-t/l&ia-
C mamLuna-dicaruncquilblanoistibnsprajelTepciiiibctur. Prtcter hasAdamantisprj- w^,.
rogatiuas, Marbodeus addic,hcc gcstato, ri^as scdari,&insanos curari his veriibus.
tnd<ntMtir/.g.s..ti! i/.irniritiicgcremtr»
Etnoilis ta/iurcs, •srfe-nm.i i:it/a rtpet/tt,
Alr/sutnc>,::f,;■■■-.:, n.\.is ,if tnrginstditt,
Insupecha;cgcmmanonsoltimmedicina-inscruic,&ocnament]graciage(tatur,scd
etiammultismallcii(aibusfindicur incrustas, &in scobcm redigicuc, vt alia: gemma:
scalparicuriquaiidoquidem absq;hiiiusopc,Ticq,aii;reci!iiii;;.*, ntquc splcmcr Adamas
sealpipoiier ;cumc;x'Ccrasgemmasduriricsupecet.MacbodcusidiTienioi'acliQC vcrsu.
Httiits sr/ig;,;i/,!'! '/u/i,//:.: ic.tsttttttr ttcittis.
Vcrumctuidemeit,qudd Adtimas,mulcosdies,resiftic,anrequam aliquid scobis ab
ipsoablatuLnapparcac: nihilominus randem scobs anfertur, & Adamas policur. Ncq;
aliquisvllaadmiracioneccnerideber,dunipuIuisAdamancum,cutn non lit iplis du-
J> rioc,iniIlis tamenopereturiiiotum enimcstomneageiispariemc foriiuselsc dcbere.
Id aurem contingic,in hoc lapillo,quoniam pai ticula Adamantis.qtax excanatur, vel Jgnemt/e
politui',sempereadcmmanct,cunilcobs Adainantisagtns,&policnsnon semper sit AdttmtttPo
eadem,sa?piiiScnim mutatm', vc (insjujapiiliieii.icoj-piiiciiiia, jn wcaj.'.n.!i), &poi;e[i- tiatadtnui-
dopropriu!nmunLLsobca[it.Pia'iii;iji:;di!i; lkii:n.'i:[:tusCc'lliiius,qu6ddiioAdaman-;(j^.
tcsmtliusvnica vicead ;>;::■ icctam polituramrcducuntur ,quiacuin iint durilTimi,al-£/£;-. i.art.
tcrumabalttroabiiiinintteilccst. Quocircaduodiuica (imulfritancuc,vf illis sigura aurarix.
deiiderataconciiiccur. Deiudepoiiio Adamantiintrascripta tinciura supponitur ,vc
meliusradicc. Hsccxmastiehe mundacaj&poriionecborivcombustiiii poliine;u_j
icdacticomponitur. Cartertim Adamantesin Bisnagariraperfecli (&politi inueniun-
tur jViarcisopenonindigcaiit, hosq; de^upc vcccri iudigicanc.
loading ...