Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 955
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0961
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusasiMetallici Lib. IV. 955
A stituicBeryllumprjmopaJ|idiorcm,cumsuIgarcadaurcumcolarem rendcnte- Vici-
numgcnuspallidiusfacit^&Chrysoprasumelicialscuerat. Quartoloco Berylli hya-
cinthizoncescollocantur, r.imirum illi ,quuolorcmiiyacinthia;mulanrur.Qu:ntolQ-
corecenscnturBerylIijEroides,quoiiiam viriditatem j£iisrefei:ant. Sexto loeo po-
nuntur cerini, qui splcndore crystalljno colorcm cera; cxprimunr. Ca?tcrum vna-j,
cum Boctiodubitamus, quod Plinius,& alij Authoicsad piwdifla gencramultasalias
gcmmas tcducanttcum nomcn Bcrylliolimcommutie fuilTevideatof ,&compreheib
disfc illasomnesgemmas, qua-,instar CrysUlli, iiilgcntcs aliquo colorc diluto infe&B '
suerunt. Noshocinlocodamnstabellasduascumiconibus Beiyilorum.quidiutur-
nitatc tcmpotis nobis obscruati fiterunt.
I.Tabellarepra-sentat BeryJlum, in ssauitie,temulantem aquammaris Deind^_*
in eadem tabella dclineata apparct tjuadam ophitis species,inaculis paruis, de quo la-
pidcsuoloeo atfum cst.
ILTabcllihabct trcs Beiyliorum icones valdc inter se d iscrepantcs,
B i.Fluores,quiBcrylIosimirantui.
a.Berylli plurcs siiiiul iundi,
3,BayIiialijpaiiterpIuressimulcopulati.
Quoadio£OSiiatales,am*m.iducrtcndumest,hunc!apidem nasci in Phaeiiicia;)"ed
quoniammaior copia ab sndis aduchicur: idcirco Maibodcus cecinit.
HitUpissd/ic/irtsptncs tcri:ei:iaOlr.dis.
Pra;tercaii>emoratur3bOrccIioOpliictispetr,i,circaBaby'oniam,vbi Beryllusori- Loanatn
mr. AdradicesctiamTuuriinontis,& inlitore Euphiatisssuuij potilTimum Beryllus UsBtryUo-
producitur. Catteriim Berylii, quisuntdiiutiorisc<jIoris,& crystallis (Imilcs, in va^ rum-.
rijsaIijsregionibus,&pia:seitim inGermania,&Bohemia etuutitur. Faccllus, In_*
hiitorijs, cuiusdamoppidi,in Sicilia,Gratterijiiuneupatimeminit,vbicopia Beryllo-
rumesfbditur. Leai)derqupq;hiQoricus,indesctiptioneIlu3;insuIa:,S[iiirjdcmcum
multis sicryllis ibi inuenin asfcruir,
c S 1 M V L A T I O.
NO NN V L LI, interNuperos,tamelcganter,&adviuum,sumraoq;attificio
gemmasvariorumcolorum mcntiuntur, vc Gemmarij sa-pitis decipiantui: Vi-
dimusaliquando Beryllumfacticiumj&fiiticiuiii .quiitamarisaquama-um-
labatur,ytsuapcispicuitate,&vcnustatt:cumlegitimo,&gcnuino certaret, Berylsi
autemillismodisadultei^iiMLi^&liiiiuIaiHi;:,quibtist.vtcta^gcmiiiasfitigipoifcsupe- SimuUlio
riiisdetnonstrauimus. VciuminteraJiosnobiliornioduscst ,duma-scombustum in_* Bcrjlsorii.
tenuisiiniumpulucrenircdigiiur,& cum Crystallo in caiccm rcdacso fbtnaci vicraria* -
committitur Talisautcmseruandacstdosis, vtdrachinaKiislibrarmalntr virriadda.
tur. DchisautemmodisgcmmarunisimulandariimloannesBaptistaPorca.iriMagia
nacurali,legendusest.
D MYSTiCA, ET MORALIA.
HIC Japis,quiquidem vc diaphanus fnlgcr, sed reclsusinsexangula formam
clarius splcndct, mystice, itixtti scnteniiamConielij a Lapide, aptaturTri- meap.-iS-
buiBenianiin, quajprimum Hs breis Regem Saulem dcdit.sed starim,comor-£.W.
tuq,priuatacsttcgno,scdrccisa,nempevatijsa;ruirinisafniiijta,dcnudfulgcreea;- .
pic,&deniq;dedic Paulum Apostolum, in med io ealamiratum t-cftilgentem, & triunl-
phantem. Kursimi, cx mentc eiusdem Cornelija Lapide, Bcryllus ,cum in scxangu-
Jasfbrmas poliatur,reyliicc DiuoThoma; Apostolo conuenire viderur,qui tenca-
mentis,&aductsiratibuspcrcusTus,iii fTde scmper probarus, & robotatusmirandumin
tliQdumrefuIsir. Ribera paritcrDhiumThomam Apostolumtnysticum Bcryllum ap- !***t>'*i>
jjejjanit,ci;nihaxg^i:-ii!j, pr.vsciiiniapud Indos,repcriatur;nam,&ipse in India_j ^P"-
cuapgelica:doflrina;Pra:co luit,&ibidemciuscotpus rcquiescit ■ Pmctquamquod-
loading ...